JNT1 wwwJNT – numera det enda österbottniska telekombolaget – betjänar sina företagskunder i Vasaområdet på kontoret på Fredsgatan. Hjälpen finns nära, och bolaget erbjuder helhetskoncept där även installationstjänster ingår.

ExpertenVetLogo webSedan årsskiftet kan nyblivna företagare dra fördel av det samarbetsavtal som Nyföretagscentrum Startia ingått med JNT, Jakobstadsnejdens Telefon Ab. Bolaget är numera det enda österbottniska telekombolaget och betjänar såväl företag som bostadsbolag och konsumenter i hela Kust-Österbotten.

JNT är verksamt inom samtliga delområden inom telekom: data, telefoni, TV och IT-lösningar. Bolagets huvudsakliga marknadsområde utgörs av hela Österbotten, men i synnerhet kustområdet. Thomas Carp, chef för JNT:s företagstjänster, berättar att JNT:s fibernät idag täcker stora delar av Vasa centrum samt även företagsområdet på Fågelberget i Korsholm.

– Fibernätet byggs ut kontinuerligt, i första hand på basen av förfrågningar. Hela 30 procent av vår omsättning plöjs tillbaka ned i marken i form av förbättrad infrastruktur genom ett utbyggt fibernät.

Men JNT erbjuder mycket mer än så till sina företagskunder.

– Vi kan stå till tjänst med ett helhetskoncept inom IT-tjänster och telefoni. Vi erbjuder tekniska lösningar kring hemsidor och e-post, virtuella servrar och brandmurstjänster, telefoni och växelsystem med modernaste teknik, kameraövervakning och larmsändning, digitala informationsskärmar, hårdvara och program samt installationstjänster och teknisk support, berättar Carp.

JNT5 wwwThomas Carp är ansvarig för företagstjänsterna, som Startias kunder numera kan dra nytta av till kostnadseffektiva priser tack vare JNT:s och Startias nya samarbetsavtal. – Vi gör dessutom helt kostnadsfria kartläggningar av företagets tjänste- och produktbehov då det gäller IT och telefoni, tillägger Carp.

I Vasa betjänas konsumenterna i första hand i butiken som JNT driver tillsammans med Multitronic på Hovrättsesplanaden 18, medan företagskunderna och representanter för bostadsbolagen är välkomna till kontoret på Fredsgatan 22.

– Självklart gör vi även företagsbesök, och genom vårt samarbetsavtal med Startia kan vi erbjuda nya förtagare en kostnadsfri kartläggning av deras behov inom IT samt ge en kostnadseffektiv offert. Vi ser till att kostnadsförslaget ligger i nivå med omsättningsförväntningarna.

Eftersom vi även erbjuder olika former av hyrestjänster, har man som företagare möjlighet att växa i egen takt, utöka tjänsterna vartefter och därmed också hålla investeringarna i schack, förklarar Carp.

En stor fördel för JNT:s kunder ser han i det faktum att hjälpen alltid finns nära till hands.

– Det är lätt att ha att göra med en förhållandevis liten tjänsteleverantör, och responstiden vid vår kundsupport är max 30 sekunder. Där betjänar alla i personalen på tre språk, informerar Carp.

JNT har under de senaste åren gjort medvetna satsningar i Vasaområdet – något som visat sig vara lyckat. På Startia är man glad över den nya samarbetspartnern.

– Vi är glada över avtalet med JNT, som erbjuder regionens blivande och befintliga företagare ett gediget paket av tekniska lösningar samt tillhörande expertis och stöd. Företag bör och ska använda sig av utomstående expertis i frågor de inte själva behärskar, anser Startias direktör Tommi Virkama.

Text och foto: Anna Sand /bySand

StartiaUYKIns SE 400pxStartias sakkunnigorganisationer

Läs även:

Expert på marknadsföring, digitalisering och design: Buorre

Effektivare företagsverksamhet med hjälp av AI

Personalhuset stärker Startias kompetens i personalfrågor

 

‹ Gå till "Nyheter"