Lainopilliset-sudenkuopat-luento

En företagare kan inte helt undvika juridiska risker i sin verksamhet, men man kan dock förbereda sig för dem. Oskar Sundback, jurist på Advokatbyrå Näsman & Båsk, berättade hur man bäst förbereder sig för olika risker på den infokväll som ordnades av Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia, Advokatbyrå Näsman & Båsk och Vasa Företagare.

Sundback påpekade att i allmänhet kontaktar man advokat först när skadan redan är skedd. Det kan då till exempel vara svårt att göra något åt ett avtalsbrott i efterskott.

– Kontakta en jurist redan när avtalet görs upp. Då sparar du tid och pengar om något händer. En rättsprocess kan lätt bli en utdragen historia, konstaterar Sundback.

Se över din roll i avtalsnätverket

På infokvällen behandlades bland annat avtalsrätt. Om inget annat nämns gäller formfrihet för avtal, dvs. även muntliga avtal är giltiga.

Det lönar sig för företagarna att fästa uppmärksamhet även vid avtal mellan företagen och se över sin egen roll i avtalsnätverket. Till exempel är det säljaren som ansvarar för att produkten levereras till konsumenten inom utsatt tid. Även om leveransen av produkten fördröjs på grund av en underleverantör, ligger det slutliga ansvaret gentemot konsumenten hos säljaren. I sådana situationer kan företagaren ha nytta av en ansvarsförsäkring.

Även långa tidsbundna hyresavtal kan orsaka besvär.
– Se till att det finns en bakdörr i avtalet så att du kan komma ur hyresavtalet för företagets lokaler, ifall företagsverksamheten upphör, säger Sundback.

Lainopilliset-sudenkuopat

Sätt företagets interna avtal i skick

Företagets interna dokument måste vara i skick. Om företagsverksamheten får nya delägare är det viktigt att göra upp delägaravtal. Företagen är sällan förberedda på situationer där ägaren lämnar företagsverksamheten exempelvis till följd av en allvarlig sjukdom.
– En företagare kan inte bara tänka på nuet, utan måste förbereda sig för sådant som kan hända framöver, påminner Sundback.

Sundback uppmanade företagarna att vara på sin vakt till exempel när någon ska sägas upp.
– Diskutera alltid med en jurist innan du säger upp en anställd, fastän det skulle finnas goda skäl för uppsägningen.

De exempel som Sundback lyfte fram väckte livlig diskussion bland deltagarna. Heidi Similä, från Isännöinti Mäkinen, var nöjd med utbytet från infokvällen:
– En del av informationen var bekant sedan tidigare, men det kom även ny information. Mest lärde jag mig om konsumentskyddslagen, säger hon.

Enligt Sundback är det viktigt att företagaren kan identifiera situationer när han/hon behöver experthjälp i juridiska frågor.

Startias och VASEKs kunder har möjlighet att använda sig av tjänsten Sparra med juristen, vilket sänker tröskeln för att få juridisk rådgivning.

Föreläsning: Varför aktieägaravtal? 20.2 

Mer information:

Tommi Virkama
Tommi Virkama
Startias direktör
+358 400 919 361
Nya företagare


‹ Gå till "Nyheter"