Hur påverkar coronaviruset transportservice i Vasaregionen?

23.04.2020

Illustration.

Experter inom transport och mobilitet runt samma virtuella bord

Aktörer som arbetar med olika uppgifter inom transport och mobilitet i Vasaregionen samlades den 21 april runt samma virtuella bord för att diskutera coronavirusets effekter på transportservice i vår region. I webinariet, som ordnades inom projektet MoveIT – koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030, deltog såväl tjänstemän, utvecklare, representanter från företagsvärlden som forskare.

Målsättningen med webinariet var att förmedla information om arbetet som gjorts i MoveIT-projektet i början av året samt ge underlag för diskussion i form av några inledningsanföranden. Projektchef Anna Måtts-Fransén från VASEK konstaterade direkt till en början att coronasituationen medfört en stor utmaning för företagare och kommuner:

– I och med restriktionsåtgärderna blev det stopp på nästan all mobilitetsservice och transporter. Olika företagsstödsformer är förstås viktiga, men enbart de räcker inte till. Vi behöver även samarbete och utveckling, poängterade hon.

Projektsakkunnig Heli Siirilä från Vasa universitets InnoLab presenterade MoveIT-projektets kommunturné, där olika sektorers representanter från varje kommun fick diskutera arbetet som redan gjorts inom transportservice och mobilitet, samt planera inför framtiden. Kommunturnén ägde rum i januari-mars och Korsnäs var den enda kommunen i Vasaregionen där projektet ännu inte hunnit turnera.

– I diskussionerna tog man fram lokala exempel på åtgärder som gjorts: i Storkyro har kommunen skaffat en gasbil till för hemvårdens personal och i Korsholm har personalen tillgång till elcyklar föri sambruk. I många kommuner lyftes dessutom fram utmaningar och möjligheter gällande pendling. Hur kunde attityder och rutiner ändras till mera hållbara? nämnde Siirilä som exempel på vad man diskuterat på turnén.

Traficoms webinarie.Anna Måtts-Fransén, VASEK (uppe till höger), Heli Siirilä, Vasa universitet (nere till vänster) och Toni Bärman, Traficom höll inledningsanföranden på webinariet.

Kollektivtrafikexpert Toni Bärman från transport- och kommunikationsverket Traficom gick igenom effekter av coronavirussituationen på kollektivtrafiken i hela landet. Enligt Traficoms utredningar har kollektivtrafikens resenärantal sjunkit med upp till 80 procent och trafikanternas biljettinkomster i proportion.

– Nödvändig trafik för pendling och uträttande av ärenden måste trots allt säkerställas på alla geografiska områden. När vi klarat oss ur den här coronasituationen, står vi inför nästa utmaning: hur påverkar corona kollektivtrafikens image? Det får vi ta itu med på hösten och säkert även under de kommande åren, konstaterade Bärman.

Image och branding väckte många tankar även under webinariets slutdiskussion. Å ena sidan oroade man sig över att coronavirusepidemin präglar kollektivtrafiken som något riskfyllt, å andra sidan förmodade man att när vardagen återgår till det normala igen kommer även människornas mobilitetsbeteende att göra det. Men vad är då normalläge efter allt detta? Vi kommer kanske inte att återgå till det gamla, utan i stället till något som blir ”det nya normala”.

Alla verkade vara eniga om att coronavirusepidemin med säkerhet kommer att föra med sig ändringar såväl i människors beteende som i attityderna, vilket oundvikligen påverkar framförallt persontrafiken. Persontrafikens digitala språng lades fram som en möjlighet, men trafikanternas raserade inkomster lär utgöra en betydande finansieringsutmaning. Hållbar mobilitet består emellertid av många olika delar, så kanske lyckas man höja populariteten av till exempel cyklande och gång till en ny nivå både under coronaepidemin och efter den.

– Det må vara hur som helst, men åtminstone fick vi i projektet lite mera planeringstid för de till hösten framflyttade piloterna, gällande Wärtsiläs pendeltrafik samt samåkningsförsöken i Korsholm och Malax. Till hösten jobbar vi med en ny verklighet och positiv kommunikation om mobilitet, avslutade Siirilä och Måtts-Fransén.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Senaste information angående coronaläget för företagen

17.09.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

På HammasSydän står kunden i centrum

16.09.2020 | Nyheter
Henrika Koivusalo, munhygienist från Lillkyro, grundade eget företag 2018 efter att ha fullgjort företagarens yrkesexamen organiserad av Vamia. – Det var rätt tillfälle och skede i livet, och jag ville prova på företagande. Om jag hade haft ett permanent jobb skulle jag nog ha lämnat tanken på att bli förtagare.
Läs mera

Stöd för ensamföretagare

14.09.2020 | Nyheter
Kommunerna beviljar ensamföretagare bidrag för att stabilisera verksamheten till följd av coronaepidemin. Beslutet om bidrag för ensamföretagare fattas i den kommun som företaget i företags- och organisationsregistret har som hemkommun (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela eller Storkyro).
Läs mera

Namnet på Vasaregionens kollektivtrafik avgörs genom omröstning – är det Blinkka, Lifti eller Vindi?

14.09.2020 | Nyheter
Vasa stad och Korsholms kommun fick av invånarna in sammanlagt över 600 förslag till namn på den nya regionala kollektivtrafiken, som inleder sin verksamhet år 2022. Kollektivtrafiken planeras och utvecklas tillsammans med invånarna för att den ska fungera och namnet på den väljs genom omröstning. Ett expertråd valde ut följande tre förslag till omröstningen: Blinkka, Lifti och Vindi.
Läs mera

Förnyade vasa.fi belönades i FM i kommunmarknadsföring

09.09.2020 | Nyheter
Webbtjänsten vasa.fi förnyades förra hösten och erhöll ett hedersomnämnande i FM i kommunmarknadsföring. Webbplatsen, som är ett resultat av samarbete mellan Vasa stad, Visit Vasa, Vasaregionen och UNESCO:s naturarvsobjekt, presenterar service och evenemang i Vasaregionen på en enda webbplats.
Läs mera

Berny’s företagare glada över bra sommar efter den tuffa våren

02.09.2020 | Nyheter
Ett halvår har gått sedan pandemin blev ett faktum och Finland gick in för lockdown. Många var de företagare som över en natt tvingades stänga ner sin verksamhet. Till dem hör Tommy Pellas och Patricia Nedergård, som övertog restaurang Berny’s vid Replot bro för tre år sedan.
Läs mera

Det är lätt att bli företagare eller börja med företagaraktig verksamhet

31.08.2020 | Nyheter
Nyföretagscentrum Startia sammanträdde den 27.8 med experter inom lättföretagarverksamhet och faktureringstjänster på linjen och inbjöd även de som är intresserade av företagande och företagaraktig verksamhet till rutan. Under en timmes webinarie fick deltagarna lära sig skillnaderna mellan de olika tjänster och hur enkelt det är att bli företagare eller börja med företagaraktig verksamhet.
Läs mera

Tävling - Städa din strand och vinn priser!

26.08.2020 | Nyheter
Tillsammans med Siisti Biitsi – Snygg Beach ordnar vi en skräpsamlartävling i Österbotten för att minska på skräp och plast i havet i vår fina Österbottniska skärgård.
Läs mera