Hur fixa läget när pengarna börjar ta slut? – Företagsrådgivarens 10 tips

15.10.2020

Illustration.Framförallt de rådande undantagsförhållandena under den här våren, sommaren och hösten har försatt många företag i svårigheter, men motsvarande kan hända även i så kallade normala förhållanden.

Om pengarna börjar ta slut och företaget har likviditetsproblem, vad ska man göra för att fixa läget?

–  Det viktigaste är att genast göra något och inte sitta och vänta på ett mirakel. Emellertid ska man inte fatta förhastade beslut, påminner direktör för företagstjänster Kjell Nydahl och listar sina bästa tips:

  • I en akut kassakris lönar det sig alltid att först kontakta sin egen bank. Banken kan till exempel ge förlängning av återbetalningsperioder.
  • Följ noga inköps- och försäljningsreskontran och gör upp en realistisk kassaflödesberäkning. Nu är det oerhört viktigt att se till att alla utestående fordringar inkasseras. Be din bokföringsbyrå om en rapport på företagets situation. En månatlig rapport är ett måste för noggrann uppföljning.
  • Om räkningarna hopat sig, men du behöver mera betalningstid, kontakta varuleverantörerna och andra fakturerare och diskutera en betalningsplan. Kunde det vara möjligt att förlänga betalningstider? Var öppen och ärlig och berätta om din situation. Fråga om det är möjligt att få tillfälliga prisnedsättningar.
  • Konkurrensutsätt upphandlingar och varuleverantörer. Långvariga leveransförhållanden är alltid värdefulla, men i en svår kassasituation gagnar det mera att få nödvändiga varor, material och annat tillbehör förmånligare. Genom att konkurrensutsätta regelbundet får du en bättre uppfattning om prisnivån och kan fatta beslut därefter.
  • Skär genast ner på alla onådiga kostnader. Gå igenom varje kostnad och beställning och fundera ifall det är möjligt att klara sig utan den, alltså ifall de verkligen är nödvändiga för företagets verksamhet för tillfället. Tjänster och beställningar kan pausas och tas i bruk igen, när situationen är bättre.
  • Red ut din lagersituation. Lagervärdet får inte vara större än företagets omsättning. Fundera genast hur man kunde sätta fart på lageromsättningen  och på det sättet minska på lagret. Rabattförsäljningskampanj kanske? Om varorna hotar att samlas i lagret, lönar det sig mera att sälja än låta dem stå i hyllan, även om täckningen blir liten.
  • Har ditt företag en hyreslokal? Om hyran utgör en betydande del av företagets kostnadsstruktur, lönar det sig att kontakta hyresvärden. Kunde det vara möjligt att få tillfällig hyresnedsättning?
  • Ifall behovet för arbetskraft i företaget är tillfälligt eller permanent nedsatt, måste man överväga permittering av personalen. Kunnig arbetskraft är viktigt för företaget, men företagets nedsatta betalningsförmåga måste bättras genom att permittera permanent personal. Anställda på prövotid måste omedelbart sägas upp, visstidsanställningar förlängs inte.
  • Satsa på de största kunderna, erbjud dem aktivt nytt och mera. Bli en ihärdig försäljare och effektiv marknadsförare. Se till att ditt kundregister är uppdaterat så att du är medveten om dina kunders tidigare beställningar och behov. Rikta din marknadsföring enligt det.
  • Bli inte ensam! I en svår situation får stor hjälp av en opartisk samtalspartner. Boka tid hos en företagsrådgivare, så kan ni tillsammans gå igenom företagets situation och fundera på de rätta lösningarna.

 

(publicerats på första gången 27.4.2020)‹ Gå till "Nyheter"

Var försiktig med företagskataloger – ta reda på vad du förbinder dig till

20.10.2020 | Nyheter
Att ingå olika slags avtal är en viktig del av företagarens vardag. Med avtalsfrågor bör man dock alltid vara försiktig så att det inte kommer några obehagliga överraskningar i efterhand. Gör aldrig något avtal muntligt eller via telefon, utan be alltid om säljarens offert minst via e-post och lova svara på det skriftligt exempelvis via e-post.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

20.10.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Hur fixa läget när pengarna börjar ta slut? – Företagsrådgivarens 10 tips

15.10.2020 | Nyheter
Framförallt de rådande undantagsförhållandena under den här våren har försatt många företag i svårigheter, men motsvarande kan hända även i så kallade normala förhållanden. Om pengarna börjar ta slut och företaget har likviditetsproblem, vad ska man göra för att fixa läget?
Läs mera

Motorintresset förenar – Från sidobusiness till familjeföretag

12.10.2020 | Nyheter
Det faktum att det redan fanns fyra serviceverkstäder i byn skrämde inte Niklas Sjödahl i Molpe. För två år sedan tog han steget fullt ut och gick från fast anställd med en bisyssla till heltidsföretagare som mekaniker, plåtslagare och målare. Idag är NT-Service ett familjeföretag som förutom Niklas också sysselsätter tre personer till.
Läs mera

Första moderna tidens trähöghus i Vasa byggs upp i Melmo

08.10.2020 | Nyheter
Trä har redan i århundraden använts som byggmaterial för hus, men KL-tekniken (korslimmat trä) har ändrat spelplanen för träbyggning permanent. De hållbara och miljövänliga träbyggnaderna blir allt fler även i Vasaregionen, och regionens första trähöghus, Vaasan Viherlehto, byggs som bäst i Melmo. Lakea ansvarar för dess uppbyggnad.
Läs mera

Ägarskiftesrådgivningen lugnade inte helt ner sig ens under coronatiden

07.10.2020 | Nyheter
Till följd av coronasituationen fick VASEKs företagsrådgivning omorganisera sina företagstjänster och fokuserade på att hjälpa företag med de ekonomiska problem som orsakades av coronapandemin. Samtidigt skedde en tillfällig minskning av antalet kunder i start- och agärskiftesrådgivningen. – Under våren och sommaren främjades emellertid redan pågående ägar- eller generationsskiftesprocesser.
Läs mera

VASEK och Startia övergår tillfälligt till att betjäna sina kunder på distans

05.10.2020 | Nyheter
VASEK och Nyföretagscentrum Startia övergår som försiktighetsåtgärd från och med måndag 5 oktober att betjäna sina kunder endast på distans. Alla redan bokade möten ändras till distansmöten.
Läs mera

Epidemin upptrappas inom Vasa sjukvårdsdistrikt - Företagare, bekanta dej med rekommendationerna

04.10.2020 | Nyheter
Vår förhoppning är också att butiksägare, upprätthållare av andra offentliga utrymmen samt andra som erbjuder service förutsätter att personal av arbetarskyddsskäl men också kunder använder ansiktsmask. Dessutom bör man säkerställa att 1-2 meters säkerhetsavstånd iakttas i alla lägen.
Läs mera