Hantera dina affärsrisker genom att försäkra dig

08.08.2023

20230508 134335

Tuomas Paajanen och Sanna Maaranen har båda arbetat med affärsrisker sedan år 2007.

IF försäkringsbolag är en av Vasaregionens nyföretagarcentrum Startia:s expertpartners. Detta försäkringsbolag har en lång historia i Vasaregionen. IF:s verksamhetsområde sträcker sig från Kristinestad längs kusten till Kalajoki och här uppskattas face2face-tjänster av kunderna. Detta är något som IF vill investera i. Det finska företaget har huvudkontor i Åbo och Esbo, men verkar också i andra nordiska länder och Estland. På så vis rör sig goda idéer över de geografiska gränserna. Beredskapen för internationell verksamhet säkerställer att företag som är på väg utomlands också kan skräddarsys till specialiserade lösningar efter behov.

Tuomas Paajanen och Sanna Maaranen har båda arbetat med affärsrisker sedan år 2007;

— En ny företagare kan ta kontakt med försäkringsbolaget redan i början av karriären när FO-numret erhållits och grundläggande information om verksamheten tillhandahållits. Dessa ger oss en viss grund att bygga ett förslag runt, säger Paajanen.

”Förutom grunderna bör även den ekonomiska sidan vara i ordning när man planerar försäkringar för företaget”, tillägger Maaranen. Det är specialisternas uppgift att motivera nya företagare till att förstå nödvändigheten av försäkring, samt beskriva för dem vilka lösningar som passar olika aktörer och situationer. I försäkringsärenden finns således inga paketlösningar, utan lösningarna anpassas till individen.

Entreprenören själv är företagets viktigaste del

En ny företagare bör komma ihåg att hen själv är den viktigaste delen av sin verksamhet.

Förutom de frivilliga försäkringarna som en företagare kan ha, är företagarens obligatoriska pensionsförsäkring, FöPL, en trygghet i livets olika skeden. Företagaren tar själv hand om sin pension och sin sociala trygghet genom att betala tillräckligt med FöPL-försäkringspremie.

Försäkringsexperter säger att det alltid är bra att ha en konversation om FöPL med företagare, så att ingen automatiskt nöjer sig med endast det minimum som krävs. Från och med i år blir FöPL-arbetsinkomsterna mer definierade och kontrolleras oftare av pensionsbolagen.

” Ändringen av FöPL trädde i kraft i början av året. Det är en förnuftig förändring eftersom den tvingar dig att mer noggrant överväga FöPLs betydelse och dess inverkan på din egen sociala trygghet. Det är en tråkig situation om något händer och företagaren under flera år bara har betalat minimumet, pensionsackumuleringarna är noll och ingen social trygghet finns, säger Paajanen.

Maaranen fortsätter:

”Entreprenörer och särskilt nya företagare drar sig ofta för att försäkra sig själva. Vi strävar efter att lyfta fram vikten av att komma ihåg sitt eget värde och försäkra även sig själv. Dessutom har sjukförsäkring och den utökade företagshälsovården blivit en värdefull rekryteringstillgång, eftersom denna har fått högt värde bland potentiella arbetstagare.

Även frivilliga försäkringar behövs 

När ett företag bildas krävs vissa lagstadgade försäkringar, till exempel FöPL-försäkringen som nämnts tidigare. Maaranen och Paajanen rekommenderar att man tar rättsskyddsförsäkring som en frivillig försäkring redan i början av verksamheten:

— En ny företagare ingår ett stort antal olika avtal. Det är bra för rättsskyddet att alla avtal täcks av försäkringar. Ifall en ny företagare inte har råd att anställa en advokat för avtalsfrågor kan vårt juridiska team hjälpa till. Denna fördel kan alla företagskunder ha nytta av.

I arbetsolycksförsäkringen använder IF en ny modell av specialprissättning. Denna prissättning påverkas av kundens egen skadehistorik. I denna modell blir det enklare för kunden att budgetera eftersom de alltid vet vad det maximala kostnadsbeloppet för försäkringsperioden är. Potentiella skador påverkar inte heller framtida försäkringsperioder, till skillnad från den gamla modellen där premien till och med kunde fördubblas under nästa försäkringsperiod om en större skada skedde. I den nya modellen betalar kunden under samma försäkringsperiod för eventuella skador och under det följande året kommer det inte till utan prishöjningar enligt den gamla modellen. Även på fordonssidan erbjuder IF företagskunder en bonusfri modell där målet är att hålla priset så jämnt som möjligt, även om skada uppstår.

Potentiella risker bör gås igenom regelbundet, särskilt när större förändringar inträffar eller större förvärv görs. IF strävar också efter att kommunicera med kunder till exempel vid byte av VD.

”Tveka inte att kontakta oss, vi finns här för dig och vi hjälper dig gärna. Det finns inte endast en paketlösning för alla, utan det är viktigt för oss att ta itu med varje kunds situation individuellt, avslutar IF:s experter.‹ Gå till "Nyheter"

Första steget var det största

04.12.2023 | Nyheter
Trots 23 års erfarenhet av företagande och ett omfattande företagsköp för några år sedan, hade Jukka Hämäläinen inte tidigare använt sig av VASEK: s tjänster. När han nu genom en investeringsstödsansökan fått bättre insikt i organisationens serviceutbud, vill han rekommendera alla företagare att då och då ta sig tid för att stanna upp och fundera på vilken hjälp man skulle...
Läs mera

GigaVaasa-arbetet har varit mer som en ultramaraton än en maraton

30.11.2023 | Nyheter
Marko Kuokkanen, försäljnings- och marknadsföringschef för GigaVaasa, har arbetat med batterifabriksområdet i fem år. Arbetet möjliggörs delvis genom projektet Smart och hållbar batterivärdekedja, som genomförs inom ramen för innovations- och ekosystemavtalet.
Läs mera

EnergyVaasas internationaliseringspris är en gemensam prestation

24.11.2023 | Nyheter
Republikens president Sauli Niinistö har beviljat det årliga internationaliseringspriset till framgångsrika finländska företag. Republikens presidents internationaliseringspris delas ut årligen som ett erkännande för internationellt framgångsrika finländska företag och sammanslutningar.
Läs mera

Vill du ha ett blomstrande företag ännu om 5 år?

20.11.2023 | Nyheter
Den gröna omställningen ställer krav på alla typer av företag, inom alla branscher. Dessa krav kan gälla koldioxidavtryck, spårbarhet och material. Kraven ställs av såväl myndigheter, kunder som leverantörer. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller för just ditt företag, hur du kan gå till väga för att uppfylla de krav och förfrågningar som ställs.
Läs mera

Garnbutiken och studion fick nya lokaler på några dagar

13.11.2023 | Nyheter
Ibland faller pusselbitarna på plats utan extra ansträngning. Detta var vad som hände i höst: Esa Siltaloppi, fotograf som ägde en lokal i hörnet av Långviksgatan och Verkstadsgatan, tog kontakt med VASEKs VD Stefan Råback och bad om tips på företag som kanske skulle vara intresserade av lokalen som blivit ledig.
Läs mera

Färsk företagare förser Österbotten med fiber

07.11.2023 | Nyheter
Det har snart gått två år sedan Joni-Pekka Kangasmäki från Laihela fick frågan av sin dåvarande arbetsgivare om han var intresserad av att köpa och driva företaget vidare. Joni-Pekka, som då jobbat med svetsning av fiberkabel för Kai Myllyniemi Oy i drygt fem år, hade aldrig tänkt tanken på att själv vara företagare.
Läs mera

Hållbarhet och investeringar diskuterades under VASEKs jubileumsturné

31.10.2023 | Nyheter
Under VASEKs 20-årsjubileum besökte Hållbarhetsturnén samtliga av VASEKs ägarkommuner. Turnén startade i mitten av september och avslutades i slutet av oktober. Totalt deltog närmare 200 personer för att nätverka, samt lära sig om företagets hållbarhetsarbete, hållbarhetskommunikation, tillgängliga företagsstöd och förberedelser för stora investeringar planerade för Vasaregionen.
Läs mera

Förbindelsen mellan Vasa och Umeå utvecklas till en grön sjöfartskorridor

25.10.2023 | Nyheter
Vasa stad, Umeå kommun, Umeå Hamn AB, Umeå Kommunföretag AB, Wasaline och Kvarken Ports har ingått ett intentionsavtal om en grön sjöfartskorridor mellan Umeå och Vasa.
Läs mera