GoUp lyfter regionens industri

09.01.2013

WasaTrade Ab, som hör till WasaGroup koncernen, hyr ut byggmaskiner och producerar olika industritjänster. WasaTrade Ab uppkom då utrustningen från byggfirman WasaCon Ab, som också hör till WasaGroup koncernen, separerades till ett eget bolag. Då började WasaTrade bjuda ut sina utvidgade industritjänster även till andra företag.

Behov för en bättre lyftanordning

Då WasaTrade utvidgade sin verksamhet, började de bland annat att installera och reparera maskiner, besikta lyftanordningar, planera och tillverka industrimaskiner, samt omplanera produktioners layout. En klarare vetskap om industrins behov växte via de nya uppgifterna.

- Genom det praktiska arbetet stötte vi på skärpta regler gällande lyftanordningar för arbetsytor och personer, samt på förseningar av omplanerade layoutars genomföring på grund av fixerade lyftanordningar. Problemen inspirerade oss att börja planera en egen, bättre och flexiblare lyftanordning, som dessutom skulle öka industrins konkurrenskraft, förklarar WasaGroup koncernens verkställande direktör Ari Tyynismaa.

De omvandlingsbara GoUp-lyftanordningarna planeras och tillverkas i Vasa.

GoUp-lyftanordningen, som blev klar förra hösten, passar bra till stora delars tillverkning. Lyftanordningen är trygg och enkel att flytta. Den kan användas samtidigt med en fixerad lyftanordning, eller kopplas ihop med en annan GoUp lyftanordning och då kan båda anordningarna manövreras simultant. Lyftanordningen lyfter byggarna upp till tre meters höjd och den ordentliga belysningen, samt behändiga tillgången till verktyg, möjliggör smidigt arbete både uppe och nere samtidigt.

- Layouters omplanering förändras märkvärdigt, från till och med ett par veckor till några timmar, tack vare den flexibelt omvandlingsbara GoUp:en, berömmer Jari Kytösaari, försäljnings- och uthyrningsansvarig på WasaTrade.

 

 

Jari Kytösaari och Ari Tyynismaa visar hur de stabila,
men enkelt flyttbara, räcken ökar säkerheten.


Produktutveckling är en lång process

Hösten 2010 påbörjades den nya lyftanordningens planering på allvar. Den första prototypen av lyftanordningen blev färdig hösten 2011 och provkördes av ABB och Wärtsilä. Den nuvarande GoUp-lyftanordningen utvecklades och tillverkades nästan i sin helhet i Vasaregionen, på basis av resultatet från provkörningarna.

GoUp har väckt mycket intresse och några affärer, så Tyynismaa tror att den dyra och tidskrävande produktutvecklingen ska bli lönsam i slutändan. Det är även möjligt att skaffa en GoUp-lyftanordning via ett leasing-avtal, eftersom Siemens finansieringsbolag godkänt maskinen som en av sina finansierade produkter. Östersjöområdet är det huvudsakliga marknadsföringsområdet för GoUp-lyftanordningarna.

WasaTrade fick bidrag för sin produktutveckling av GoUp:en från Österbottens ELY-central. Även om bidraget är litet i jämförelse med produktutvecklingens totala kostnader, tackar Tyynismaa VASEK och Stefan Råback för hjälpen han fick med att skriva ansökan om bidrag.

- Utan Råbacks hjälp skulle vi inte ha ansökt om bidrag, för hela ansökningsprocessen verkade som en djungel för den ovane företagaren, menar Tyynismaa.

 


Lyftanordningarnas skärpta krav har beaktats i GoUp:ens planering och förverkligande.

  

 

 

 

 

 

 

 

GoUp är den enda personlyftanordningen på marknaden, som möjliggör arbete även under arbetsytan.

 

Verktygen kan fästat på väggen och är där med lätt tillgängliga.

 

Text och bilder: Johanna Haveri, Viestintä Oy Prowomedia‹ Gå till "Nyheter"

Energiseminariet fokuserade på framtida investeringar

07.02.2023 | Nyheter
Nordiskt energiseminarium samlade mer än 200 deltagare på Wasa Innovation Center den 30 januari. I seminariet anordnat av Finsk-svenska Handelskammaren, Norsk-Finska handelsföreningen och VASEK diskuterades bland annat investeringar, utveckling och samarbete.
Läs mera

Trafiken i Vasa hamn ökade kraftigt

03.02.2023 | Nyheter
Siffrorna för Kvarken Ports i Vasa år 2022 visar på en stark expansion av verksamheten över hela linjen. Kvarken Ports är det gemensamma hamnbolaget för Vasa och Umeå. Industrins tillväxt och den positiva trenden mot miljövänliga fartygstransporter i Vasaregionen återspeglas på flera av Kvarken Ports Vasas trafiksegment.
Läs mera

FöPL-reformen trädde i kraft vid årskiftet

31.01.2023 | Nyheter
Lagen om pension för företagare ändrades 1.1.2023: arbetsinkomsten preciseras och kontrolleras regelbundet. Den största ändringen i FöPL-reformen gäller pensionsbolagens skyldighet att kontrollera företagarens arbetsinkomst regelbundet vart tredje år.
Läs mera

Maria lever sin dröm med egen salong

31.01.2023 | Nyheter
Vi befinner oss i centrum av Storkyro. Här, vägg i vägg med apoteket, finns sedan förra våren Maria Uusihakas frisör- och skönhetssalong MAU Hair & Beauty. Maria valde att i en tid som präglas av ett osäkert världsläge att öppna eget på hemorten, efter nästan tio år som näringsidkare på hyrstol i centrum av Vasa.
Läs mera

Samarbete behövs för att förverkliga gigalogistik

26.01.2023 | Nyheter
Det traditionella logistikforumet som organiserades av VASEK 19.1 samlade regionens logistikoperatörer och speditörer över en frukost. Vasas stadsdirektör och ledare för GigaVaasa-teamet, Tomas Häyry öppnade evenemanget och påminde lyssnarna om det arbete som redan har gjorts för att utveckla batterivärdekedjan och vad som fortfarande finns kvar att göra:
Läs mera

Varför är det värt att fundera på att sälja företaget redan före uppstart?

26.01.2023 | Nyheter
Det är kanske inte den första tanken i nyföretagarens huvud att tänka på att sälja ett företag som är i startgroparna, men det finns nog skäl att göra det. Våra företagsrådgivare berättar varför.
Läs mera

På arbetsplatser i Vasaregionen får man uttrycka sina känslor

24.01.2023 | Nyheter
Kan du vara dig själv på jobbet? Eller kan du visa dina medarbetare att idag är en dålig dag eller berätta att projektet inte fortskrider? Eller behöver du spela en roll, oavsett hur mycket det irriterar dig?
Läs mera

Företagsbyn i Österbotten redan i 10 år – VASEK och Startia med från början

20.01.2023 | Nyheter
Tiden går fort: i år har det gått tio år sedan det framgångsrika Företagsbyn-konceptet kom till Österbotten. Företagsbyn i Österbotten inledde sin verksamhet i september 2013. VASEK och Nyföretagscentrum Startia har stött Företagsbyns verksamhet redan från början.
Läs mera