GigaVaasa-området och logistiksystemen väckte diskussion på Speditörforumet

23.03.2021

pexels james wheeler 1598075

Den 19 mars samlade det årliga Speditörforumet, som ordnas av VASEK, nästan 40 inbjudna gäster till ett Teams-evenemang för att ta del av och diskutera aktuella frågor inom logistik och infrastrukturutveckling i Vasaregionen.

Tomas Häyry, Vasas stadsdirektör och VASEKs styrelseordförande, berättade om utsikterna för GigaVaasa-arbetet, men kunde emellertid inte berätta mera om det sekretessbelagda intentionsavtalet som tidigare varit i nyheterna och som Vasa stadsstyrelse behandlat uttryckligen gällande Giga-området.

– Vi får mera nyheter om det här nästa månad. Vi lever i intressanta tider, konstaterade Häyry.

Häyry talade om Vasas blåa stund och hänvisade till byggandet av Smart Technology Hub och de pågående eller planerade investeringarna i Vasa hamn. Han berömde också co-creation-andan i Vasaregionen och lyfte fram färjan Aurora Botnia som snart färdigställs.

– Flera företag i regionen har varit med och gjort Aurora Botnia till världens miljövänligaste ro-ro-fartyg som innehåller det främsta marinkunnandet i vårt område. Färjans inhemska tillverkningsgrad är 85 procent, vilket är fantastiskt.

Vesa Koivisto, Finlands Malmförädling Ab presenterade batterivärdekedjan i Finland och påminde att elbilarnas tillväxt torde förbli stark och batterier kommer att behövas. Finland har utmärkta möjligheter att vara en del av uppbyggandet av värdekedjan till exempel när det gäller förädling av råmaterial. Koivisto betonade också att miljövänliga transporter behövs.

– Råmaterial transporteras i olika former. Merparten i storsäckar, men även som containertransport. Nickelsulfat som bulkgods och också som lösning, listade Koivisto.

Jonas Wåhlin, Wallenius Sol berättade både om rederiets förbättrade tidtabeller och om deras nya fartyg och satsningar på miljövänligare sjöfart. De nya LNG-fartygen kommer att öka energieffektiviteten med 57 procent och producera 63 procent mindre växthusgaser.

– Minskningen av utsläppen medför också socioekonomiska besparingar, påminde Wåhlin.

Olli Pohjanvirta, Nurminen Logistics berättade om järnvägstransporter till Kina och poängterade att järnvägarna är ett bra sätt att transportera.

– Vår veckovisa rutt till Kina tar i genomsnitt 12 dagar. På tåget är godset väl skyddat och kontrollerat. Det är också möjligt att öka kapaciteten på denna rutten. Dessutom kan man mycket väl fortsätta från Nordsjö i Helsingfors till Vasaområdet till exempel med 21 containrar och genom att kombinera med andra transportformer, såsom Wasaline, fortsätta ända till Narvik, berättar Pohjanvirta.

Pohjanvirta påpekade också att kravet på processernas transparens i godstransporter har ökat.

– Kunden som skickat godsen vill veta var frakten rör sig, och Nurminen Logistics har goda förutsättningar att producera dessa data, med trackers på varje tåg. Då kan man veta när varorna är framme och man behöver inte gissa sig fram, konstaterar han.

Riitta Björkenheim, utvecklingsdirektör på VASEK påminde i slutet av evenemanget att ett helt nytt logistiksystem byggs i området i och med batterivärdekedjan.

– Man håller som bäst på att förbereda vägförbindelserna i Giga-området och planeringsarbetet genomförs av NTM-centralen i gott samarbete med de båda kommunerna. Områdets interna logistik utvecklas i enlighet med kundönskemålen och ett viktigt önskemål är att ansluta Giga-området till järnvägstransporter med industri- och stickspår. Omfattande utredningar över logistik och varuflöden kommer också att tas fram, listade Björkenheim och hoppades att speditörer och transportföretag aktivt deltar i det gemensamma utvecklingsarbetet.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Inga stora förändringar till styrelsen på VASEKs bolagsstämma

15.04.2021 | Nyheter
Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs bolagsstämma valde 15.4.2021 följande personer till bolagets styrelse:
Läs mera

Hållbarhet kräver val – projekt stöder turismföretag i hållbarhetsarbetet

14.04.2021 | Nyheter
Närmare 50 olika aktörer inom turismnäringen i Kust-Österbotten samlades för två halvdagars coachingevent under påskveckan för att lära sig mera om hållbar turism och Visit Finlands Sustainable Tourism Finland (STF)-program. De väldigt aktuella evenemangen, som ordnades inom ramarna för projektet Hållbart Österbotten, intresserade både företagare och företagsutvecklare ända från Jakobstad till Kristinestad.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

13.04.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Solen skiner i horisonten för Kvarken Ports – ”Spännande saker händer i vår”

12.04.2021 | Nyheter
Hamnbolaget Kvarken Ports, som ägs av Vasa och Umeå, står inför spännande tider. Färdigställandet av det nya passagerarfartyget, Aurora Botnia, närmar sig och framtiden ser även på andra sätt ljus ut.
Läs mera

Ägarskifte kan vara överraskande tungt – Förbered dig i tid även mentalt

09.04.2021 | Nyheter
När en företagare är på väg att ge ifrån sig sitt företag eller inleda en ny karriär med ett nyköpt företag eller som efterträdare till familjeföretaget, är det fråga om en stor förändring som medför mycket arbete, men också mycket att bearbeta på den mentala sidan.
Läs mera

Nya guider för alla parter i ägarskiften

08.04.2021 | Nyheter
Ett planerat ägarskifte-projektet, som förverkligas av VASEK, Concordia och Kristinestads näringslivscentral, har publicerat den 8.4 en serie med fyra guider för alla parter i ägarskiften.
Läs mera

Pandemin gav Emelie en rivstart

07.04.2021 | Nyheter
Uppvuxen i en företagarfamilj, hade målaren och inredaren Emelie Sandelin klart för sig att hon aldrig själv skulle bli egen företagare. Efter sju år som anställd växte sig ändå tankarna på att vara sin egen chef allt starkare och efter uppmuntran från både vänner och arbetsgivare, omvärderade Emelie sitt tidigare uttalande.
Läs mera

Koldioxidneutral transport kräver ändringar i attityder och vanor

01.04.2021 | Nyheter
I MoveIT-projektet, som avlutas i juni, håller man på att slutföra Vägkartan för koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030. I den tredje delen av workshoparna, som fokuserade på vägkartan, den 25 mars presenterades utkastet till vägkartan och samlades kommentarer på den. Härnäst skickas vägkartan på utlåtanderunda och arbetet med vägkartans visualisering och layout börjar. Vägkartan färdigställs i maj.
Läs mera