Gemensamma värden och visioner förenar företagarna på FysioX – Konkret kundstig ett framgångskoncept

01.12.2020

Fysio X 1Sannamari Ulvinen och Satu Latvala driver det gemensamma företaget FysioX i Tervajoki sedan 2017.

Gemensamma värderingar och en vilja att själva få skapa sin drömarbetsplats förde företagarkollegorna Sannamari Ulvinen och Satu Latvala samman för tre år sedan. De hade då arbetat som fysioterapeuter och motionsgruppsinstruktörer på samma arbetsplats i flera år, och när omorganiseringar blev aktuella där var tiden mogen för att starta eget.

På de tre år som gått sedan FysioX skapades, har mycket hunnit hända. Sannamari och Satu, båda 31, är förutom fysioterapeuter också utbildade till personliga tränare – Satu även till motionsrådgivare. De har en klar vision med sitt företag. VASEK har varit med i processen från allra första början och den kommer att fortsätta – utvecklingsplanerna är färdigt utstakade för framtiden.

– Vi öppnade FysioX 2017, inledningsvis med olika fysioterapitjänster och flera olika gruppträningstimmar varje vecka. Vi har själva kvar våra egna respektive firmor för betjäning av enskilda privatkunder, men bildade då också ett gemensamt bolag för träningsverksamheten hösten 2018 för gymmet och de allt bredare motionstjänsterna. Det företaget är ett aktiebolag, berättar Sannamari och Satu.

Fysio X 9Satu (i bilden) ja Sannamari fungerar både som personliga tränare och motionsinstruktörer samt erbjuder egna fysioterapitjänster under samma tak, tillsammans med resten av teamet.

Förutom sig själva sysselsätter de också en fysioterapeut och en idrottsmassör, som dock också verkar som egna avtalsföretagare. Utöver dem har de också anställt en person på deltid som gruppinstruktör samt en person i kundbetjäningen. När den första anställningen skulle göras, fanns VASEK med och hjälpte till.

– Vi vill erbjuda människonära och professionella tjänster samtidigt som vi själva får jobba med det vi värdesätter och älskar mest. Att också få skapa sysselsättning åt andra med samma inställning gör det hela ännu roligare, anser kollegorna.

Verksamheten utvidgades i början av 2019 med ett eget gym, en tredubbling av antalet ledda motionsgrupptimmar samt PT-tjänster. I arbetet med att göra upp en ny affärsverksamhetsplan och budget fanns återigen VASEK med.

– Av Antti Alasaari har vi alltid fått snabba och konkreta svar på våra frågor. Vi fick även råd kring finansieringsgaranti genom Finnvera för att kunna utvidga gymmet, och med VASEKs hjälp kunde vi också i våras genomföra ett digitalt utvecklingsprojekt. Tack vare det kunde vi snabbt svara på de förändringar som skedde till följd av pandemin, och börja erbjuda digitala instruktionstimmar på distans.

Systemet hade bra genomslagskraft och när den andra vågen nu kom i höst, var vi väl förberedda, och har nu en bra grund att stå på framöver när det gäller dylika tjänster, berättar Sannamari.

På behandlingssidan kunde verksamheten fortsätta relativt normalt eftersom över 90 procent av deras kunder är personer i arbetsför ålder som inte tillhör någon riskgrupp.

– Tack vare det kunde personalen fortsätta jobba nästan som vanligt dagtid, och i somras kunde vi även utöka vårt team med ytterligare en fysioterapeut.

Fysio X 7Grupptimmarna är populära och ökade kraftigt i antal under 2019. När pandemin kom övergick man till ett digitalt system med träning på distans, som fick väldigt bra genomslagskraft.

Företagsrådgivare Antti Alasaari är imponerad av Sannamaris och Satus arbetsglädje och ambitionsnivå.

– Deras driv och vilja att växa och utveckla sin verksamhet är beundransvärd och fysioterapin som sådan har en viktig funktion i dagens samhälle – dels som stöd för människornas ork i vardagen, dels som motivationsfaktor då det gäller motion, konstaterar han.

Nu befinner sig de båda företagarna i nästa skede. De är i behov av tilläggsutrymme för att kunna utveckla verksamheten ytterligare, och enligt planen kommer det att ske nästa år eller inom de närmaste åren, beroende på pandemiläget.

– Tervajoki är en verkligt bra plats för vår verksamhet, och vår vision är klar. Vi har en tydlig kundstig där vi strävar till att fånga upp människor som inte tidigare varit fysiskt aktiva – ofta via fysioterapin – och vårt mål är att hjälpa dem hitta en ny, aktiv och hållbar livsstil.


Text: Anna Sand
Bilder: Anna Sand och Johanna Puska

 ‹ Gå till "Nyheter"

Senaste information angående coronaläget för företagen

21.01.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Circle's Edge lockar företag som vill bli mera cirkulära och koldioxidneutrala

20.01.2021 | Nyheter
Under året 2021 startas ett nytt affärsbyggprojekt i Vasaregionen. Projektet heter Circle’s Edge och är ett affärsområde på Fågelberget i Korsholm, intill E8-vägen.
Läs mera

Ansökan för andra omgången av kostnadsstödet har inletts – förbered dig noggrant innan du ansöker

20.01.2021 | Nyheter
Den andra omgången av ansökningar om kostnadsstöd som utbetalas av Statskontoret inleddes 21.12.2020. Stödet kan sökas fram till 26.2.2021 kl. 16.15. Kostnadsstödet är avsett för nästan alla företag vars omsättning har minskat med minst 30 procent till följd av coronaviruset.
Läs mera

TietyEVRY utvidgar sin verksamhet i Vasa – omkring 160 nya arbeten

19.01.2021 | Nyheter
TietoEVRY julkaisi 13.1.2021 tiedotteen IT-tukipalveluidensa yhtenäistämisestä osana TietoEVRYn integraatiota. Vaasan seudulle tämä tarkoittaa hienoja uutisia, sillä muutoksen myötä TietoEVRY laajentaa Vaasan toimintaansa ja avaa kaupunkiin uuden IT-tukipalveluiden yksikön suomen- ja ruotsinkielisten asiakkaiden palvelemiseksi.
Läs mera

Företagare, svara på enkäten om kontinuitetsplanering

18.01.2021 | Nyheter
Studerande Ben Wahlberg från Svenska handelshögskolan gör för sin pro gradu-avhandling en enkät för finländska företag om kontinuitetsplanering.
Läs mera

Utveckla, förfina och förbättra – Expertens bästa råd för att starta en webbutik

14.01.2021 | Nyheter
Webbutiker är dagens melodi: år 2019 handlade finländarna för cirka 3,3 miljarder euro på nätet. Man får undra vad som är coronaårets 2020 siffra. Men hur ska en företagare gå till väga med att starta en webbutik? Webcores sakkunnig Joakim Östman gav sina bästa tips på Nyföretagscentrum Startias webbinar den 12 januari.
Läs mera

Företagen behövde råd och stöd under coronaåret 2020 – VASEKs kundantal fördubblades

13.01.2021 | Nyheter
Coronaåret 2020 var naturligtvis utmanande för företagen, vilket återspeglades genast från och med mars 2020 i Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs företagsrådgivning. Företagens utmaningar, ekonomiska svårigheter och utvecklingsbehov som coronan orsakat ökade företagsrådgivningsvolymen anmärkningsvärt.
Läs mera

Årets jämställdhetsföretag i Österbotten utses för första gången

11.01.2021 | Nyheter
När en arbetsplats satsar på jämställdheten mår de anställda bättre. Företag som tänker på jämställdhet har större möjlighet att utvecklas snabbare, är mer innovativa och kan också ofta uppvisa större ekonomisk lönsamhet. För att lyfta fram och hylla företag som aktivt försöker bli mer jämställda kommer priset Årets jämställdhetsföretag i Österbotten att delas ut våren 2021.
Läs mera