Uusyrityskeskusten laatusertifikaatti 600px

De nya kvalitetscertifikaten utdelades under Nyföretagarcentralernas sommardagar i Jyväskylä.

Nyföretagscentrum Startia har beviljats ett certifikat enligt de nya kvalitetskraven. Kvalitetskriterierna förutsätter att företag som grundats genom nyföretagarrådgivning ska vara mer stabila och mer lönsamma än genomsnittet. Enligt kriterierna måste mer än 90 procent av de företag, som startats via nyföretagarcentralerna vara verksamma efter två år och minst 80 procent fem år senare.

Kvalitetskraven har uppnåtts redan under en längre tid på Nyföretagscentrum Startia.
– Tack vare den sakkunniga rådgivningen är alla företag, som har startat med hjälp av Startia, mycket livskraftiga, vilket skapar välbefinnande i regionen genom nya jobb och tjänster, säger Startias direktör Tommi Virkama.

Det lönar sig att dra nytta av den högklassiga verksamhetsmodellen

En viktig del av nyföretagarcentralernas rådgivning är att förutom företagsrådgivarna är även näringslivet starkt involverat i rådgivningsprocessen. Företagsrådgivarna hos nyföretagarcentralerna vägleder sina kunder, som funderar att starta eget, vidare till experter på olika områden. Startia har ett brett expertnätverk, där det ingår bl.a. revisionsbyråer, banker, advokatbyråer, försäkringsbolag, specialister inom marknadsföring och en säkerhetsorganisation.

– Därtill fungerar Startia i samband med Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, vilket betyder att Startias kunder har hela VASEKs expertis från olika branscher till sitt förfogande, säger Virkama.

En nyföretagare kan vara övertygad om att hens företagsidé och utsikter till framgång kommer att utvärderas noga under rådgivningsprocessen. Rådgivarna hos Nyföretagarcentralerna samt experterna inom olika branscher hjälper till att sammanställa de nödvändiga beräkningarna och planerna. Det gör det lättare för kunder, som planerar att starta eget, att inse om den framtida affärsverksamheten kan bli lönsam eller inte.

Hög kundnöjdhet

Kvalitetskraven förutsätter, att kundtillfredsställelsen hos nyföretagarcentralerna bedöms med vitsordet 4 på skalan 1-5. Nyligen gjorda kundundersökningar visar att kundnöjdheten är på nivån 4,6. Även Startias kundtillfredsställelse är i toppklass, eftersom 93,8 procent av de som svarade skulle rekommendera servicen till sina vänner.

– Nyföretagarcentralernas verksamhet är unik, eftersom inget annat nätverk i Finland har en kvalitetscertifierad modell för att ge rådgivning för nystartade företag. Företagens överlevnadsnivå och resultat av kundnöjdhetsmätningen konkretiserar den goda kvaliteten på verksamheten väl, säger Inspecta Sertifiointi Oys vd Mikko Törmänen.


Tilläggsuppgifter: 

Tommi Virkama
Tommi Virkama
Startias direktör
+358 400 919 361
Nya företagare

StartiaUYKIns SE 400px

‹ Gå till "Nyheter"