Fundera hur du genomför ett generationsskifte – det påverkar beskattningen

02.12.2020

Omistajanvaihdos verotus

Den tredje och sista delen av webbinarseriet Ett planerat ägarskifte fokuserade på den kanske svåraste aspekten av ägar- och generationsskiften: beskattning. Kaj Grüssner, sakkunnig på KPMG, presenterade olika modeller för hur ett generationsskifte kan genomföras samt hur olika val påverkar beskattningen.

– I ett generationsskifte måste man välja ifall man ger företaget som gåva till nästa generation redan under avträdarens livstid eller om den övergår först som arv. Och om man väljer att överföra företaget redan under avträdarens livstid, är det fråga om en gåva eller en överlåtelse av gåvokaraktär? I detta fall kan en del av gåvoskatten undantas, om vissa villkor uppfylls, berättar Grüssner och listar:

– Ägandet av minst 10 procent av aktierna flyttas över och efterträdaren fortsätter att driva företaget. Med att fortsätta driva ett företag avser man uttryckligen att ha en ansvarsfull ställning i företaget, så som att tjänstgöra som vd eller styrelsemedlem.

För att lättnad av gåvoskatt ska vara möjligt måste företaget bedriva verklig näringsverksamhet. Det kan till exempel vara svårt för investeringsbolag eller företag som huvudsakligen ägnar sig åt passiv fastighetsuthyrning att få skattelättnad.

Ett generationsskifte kan också göras genom att företaget säljs till efterträdaren till ett pris som motsvarar dess gängse värde.

– Då kan efterträdaren till exempel förbli skyldig köpesumman till överlåtarna och skulden återbetalas med dividender eller löneinkomster. Om det fortfarande finns skulder kvar efter att överlåtarna dött, kommer arvingarna att ärva skulderna, i vilket fall företagets efterträdare fortsätter att betala skulden till sina syskon.

Grüssner påminner att om företaget säljs till efterträdaren till gängse marknadspris, bör överlåtaren ha ägt företaget eller aktierna längre än tio år, så att denne inte hamnar att betala kapitalvinstskatt på överlåtelsevinsten.

Grüssner betonade att den viktigaste och kanske allra svåraste diskussionen, som man måste ha i generationsskiften, handlar om hur alla överlåtarens arvingar behandlas i generationsskiftet.

– Vem fortsätter företaget? Hur kompenserar man de andra arvingarna för att en av dem får företaget? Fördelningen av tillgångar måste göras så att familjeförhållandena bevaras. Om en av arvingarna fortsätter att driva företaget och de andra får en andel i företaget, kommer de att kunna öka sina inkomster genom dividender som kommer tack vare efterträdarens arbete. Så det är inte bara ett företags ägarskifte, utan en bredare fråga om förmögenhetsplanering i familjen. Dessa frågor måste man våga diskutera öppet.

Under sin föreläsning presenterade Grüssner flera högsta domstolens prejudikat om beskattning av generationsskiften. Senast i detta skede blev det säkert klart för alla deltagare att ett generationsskifte måste planeras noggrant och att man måste kontakta en sakkunnig i tid för att kunna gå igenom alla tänkbara modeller för genomförande och deras effekter på beskattningen.

Se även inspelningarna från de tidigare webbinarierna:

 ‹ Gå till "Nyheter"

Senaste information angående coronaläget för företagen

21.01.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Circle's Edge lockar företag som vill bli mera cirkulära och koldioxidneutrala

20.01.2021 | Nyheter
Under året 2021 startas ett nytt affärsbyggprojekt i Vasaregionen. Projektet heter Circle’s Edge och är ett affärsområde på Fågelberget i Korsholm, intill E8-vägen.
Läs mera

Ansökan för andra omgången av kostnadsstödet har inletts – förbered dig noggrant innan du ansöker

20.01.2021 | Nyheter
Den andra omgången av ansökningar om kostnadsstöd som utbetalas av Statskontoret inleddes 21.12.2020. Stödet kan sökas fram till 26.2.2021 kl. 16.15. Kostnadsstödet är avsett för nästan alla företag vars omsättning har minskat med minst 30 procent till följd av coronaviruset.
Läs mera

TietyEVRY utvidgar sin verksamhet i Vasa – omkring 160 nya arbeten

19.01.2021 | Nyheter
TietoEVRY julkaisi 13.1.2021 tiedotteen IT-tukipalveluidensa yhtenäistämisestä osana TietoEVRYn integraatiota. Vaasan seudulle tämä tarkoittaa hienoja uutisia, sillä muutoksen myötä TietoEVRY laajentaa Vaasan toimintaansa ja avaa kaupunkiin uuden IT-tukipalveluiden yksikön suomen- ja ruotsinkielisten asiakkaiden palvelemiseksi.
Läs mera

Företagare, svara på enkäten om kontinuitetsplanering

18.01.2021 | Nyheter
Studerande Ben Wahlberg från Svenska handelshögskolan gör för sin pro gradu-avhandling en enkät för finländska företag om kontinuitetsplanering.
Läs mera

Utveckla, förfina och förbättra – Expertens bästa råd för att starta en webbutik

14.01.2021 | Nyheter
Webbutiker är dagens melodi: år 2019 handlade finländarna för cirka 3,3 miljarder euro på nätet. Man får undra vad som är coronaårets 2020 siffra. Men hur ska en företagare gå till väga med att starta en webbutik? Webcores sakkunnig Joakim Östman gav sina bästa tips på Nyföretagscentrum Startias webbinar den 12 januari.
Läs mera

Företagen behövde råd och stöd under coronaåret 2020 – VASEKs kundantal fördubblades

13.01.2021 | Nyheter
Coronaåret 2020 var naturligtvis utmanande för företagen, vilket återspeglades genast från och med mars 2020 i Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs företagsrådgivning. Företagens utmaningar, ekonomiska svårigheter och utvecklingsbehov som coronan orsakat ökade företagsrådgivningsvolymen anmärkningsvärt.
Läs mera

Årets jämställdhetsföretag i Österbotten utses för första gången

11.01.2021 | Nyheter
När en arbetsplats satsar på jämställdheten mår de anställda bättre. Företag som tänker på jämställdhet har större möjlighet att utvecklas snabbare, är mer innovativa och kan också ofta uppvisa större ekonomisk lönsamhet. För att lyfta fram och hylla företag som aktivt försöker bli mer jämställda kommer priset Årets jämställdhetsföretag i Österbotten att delas ut våren 2021.
Läs mera