FREYR Battery har valt Vasa som plats för en potentiell battericellfabrik i Finland

12.08.2021

GigaVaasa illustrative picIllustration av framtida GigaVasa-området i sin helhet. Det nu undertecknade intentionsavtalet berör en tomt som är en del av helheten.

FREYR Battery (“FREYR”), en utvecklare av nästa generations produktionskapacitet för battericeller, har ingått två intentionsavtal (Memorandum of Understanding) med Finnish Minerals Group respektive Vasa stad för strategiskt samarbete om potentiell utveckling av battericellsteknik och -produktion i industriell skala i Finland.

Intentionsavtalet med Vasa stad ger FREYR exklusiv rätt ända till 22.7.2022 till en 90 hektar (900 000 m2) stor industritomt för en potentiell battericellfabrik, under förutsättning att vissa villkor kopplade till projektets framsteg möts, och ett samarbete inom gemensam utveckling för att påskynda leveranserna av koldioxidsnåla och kostnadseffektiva batterier i Finland.

– Vasa erbjuder en ideal plats för en Gigafabrik inom EU med tillgång till lokala kortresta råvaror och rikligt med förnyelsebar energi och vatten för nedkylning samt ett unikt kluster av världsledande leverantörer för hela batterivärdekedjan, säger FREYRs vd Tom Einar Jensen.

– De naturliga fördelarna som området har, kombinerat med Vasaregionens framsynta ledarskap, planering samt aktioner för att ta den ledande rollen inom EU och hållbar battericellsproduktion, erbjuder en stark grund för ett potentiellt långsiktigt samarbete, fortsätter han.

Finnish Minerals Group agerar som ägare i den finländska gruv- och kemiindustrin och tillhandahåller material med låga koldioxidutsläpp till batteriindustrin som stöder etableringen av lokala nordiska och europeiska batteriteknologins värdekedjor. Bolaget förvaltar den finska statens aktieinnehav i gruvindustrin och arbetar aktivt med att utveckla en inhemsk värdekedja för litium-jonbatterier och främja den långsiktiga teknologiska utvecklingen inom gruv- och batteriindustrin.

– Vi är stolta över att välkomna FREYR till staden som en del av vårt arbete för att underlätta nästa steg i utvecklingen av en modern, hållbar exportindustri i Vasa regionen. Vi är mycket glada över att vårt arbete med batterivärdekedjan fortsätter logiskt. Under hela denna tid har målet varit att kunna göra hela värdekedjan möjlig, och efter Johnson Mattheys tillkännagivande förra våren är detta ett logiskt nästa steg. Vi kan se betydande synergieffekter med redan befintliga åtaganden och befintliga EnergyVaasaföretag. Vi ser också stor potential för Nordic Battery Belt-utveckling tillsammans med FREYR. Anslutningsbara material- och varuflöden skapar hållbara och kostnadseffektiva lösningsmöjligheter som alla drar nytta av, säger Vaasas stadsdirektör Tomas Häyry.

– Vi är glada över att arbetet med att upprätta en battericellanläggning i Vasa går framåt. Vi är fast beslutna att bygga ett starkt batteriekosystem i Finland i enlighet med vår nationella batteristrategi. Planerna som publicerades idag passar mycket bra med det vi strävar efter att uppnå, säger näringsminister Mika Lintilä.

– Vi välkomnar FREYR varmt till Finland och Finlands batteriekosystem för att bekämpa klimatförändringen på ett hållbart sätt. Beslutet bygger på Finlands konkurrenskraftiga affärsmiljö med fokus på hållbarhet, innovation och cirkulär ekonomi i linje med Finlands nationella batteristrategi. FREYR kommer att stärka Finlands roll som en integrerad del av den snabbt växande europeiska batterivärdekedjan. Detta kommer också att skapa nya möjligheter för regionalt nordiskt samarbete. Detta projekt kommer på ett betydande sätt att accelerera innovationer, ekonomisk tillväxt och skapande av arbetstillfällen i Finland och utanför, säger Markku Kivistö, Head of Cleantech, Invest in, Business Finland.

GigaVasa-området har reserverats för aktörer inom batterivärdekedjan och det erbjuder tillgängliga och gröna alternativ inom energisystem. FREYER har inlett förberedelserna för MKB-förfarandet. Detta industriområde förenas logistiskt med järnvägs-, landsvägs- och hamnnätet, och möjliggör på detta sätt hållbara transportlösningar. Flygplatsen finns också alldeles i närheten.

 

Om FREYR Battery

FREYR planerar att fram till 2025 utveckla upp till 43 GWh battericellsproduktionskapacitet i Mo i Rana i norra Norge och fram till 2028 öka den totala kapaciteten upp till 83 GWh, inklusive planerad kapacitet annanstans, för att positionera företaget som en av Europas största battericellsleverantörer. Fem av anläggningarna kommer att vara belägna i Mo i Rana industrianläggning i norra Norge, där de drar nytta av Norges högkvalificerade arbetskraft och rikliga, billiga förnybara energikällor från vattenkraft och vind i en skarp, klar och energiserad miljö.

FREYR kommer att leverera säkra och kostnadseffektiva rena battericeller till de snabbt växande globala marknaderna för elfordon, energilagring och marina lösningar. FREYR har åtagit sig att stödja klusterbaserade FoU-initiativ och utvecklingen av ett internationellt ekosystem av vetenskapliga, kommersiella och finansiella intressenter för att stödja expansionen av batterivärdekedjan i vår region.

Läs mera på www.freyrbattery.com

 ‹ Gå till "Nyheter"

Hållbarhetskväll för turismföretag

22.09.2022 | Nyheter
Projektet Hållbart Österbotten ordnade 6.9 en informationskväll med hållbarhetsinspiration på Nanoq i Jakobstad. Som inspiratör fungerade Gustav Stenbeck som har bland annat jobbat som hållbarhetschef för Petter Stordalen (Nordic Choice Hotels) och hjälpt företag som ICA, Coca-Cola, DB SChenker, Electrolux och Swedbank att utveckla sitt hållbarhetsarbete.
Läs mera

Köpare letar efter företag inom produktion och handel

21.09.2022 | Nyheter
Företagsrådgivare på Startia och VASEK föreslår som ett alternativ för dem som planerar att starta eget att köpa ett företag som redan är verksamt. Men även de som är intresserade av att köpa ett företag är ofta i kontakt med VASEK och frågar vilka typer av företag som är till salu.
Läs mera

Bli en del av lösningen genom att göra mer än minimikraven

15.09.2022 | Nyheter
Under eftermiddagsseminariet som ordnades av Projektet Byggnadsbranschens hållbara framtid i Vasaregionen och Green Building Council Finland den 7 september förberedde man sig för den cirkulära ekonomin och funderade på hur byggbranschen bör förnya sig själv. Ella Lahtinen från Green Building Council Finland påpekade att byggbranschen också vill vara en del av lösningen och inte bara en del av problemet, vilket...
Läs mera

Från hobby till projektodling och aktiebolag

13.09.2022 | Nyheter
”Market Gardening” är en form av odlingskoncept som fokuserar på jordhälsa och ekologisk odling. Kännetecknande för metoden är att man odlar många olika grödor småskaligt, men samtidigt också effektivt. Ulrica Taylor driver vid sidan om sitt normala arbete företaget Ecogai Ab inom just denna bransch.
Läs mera

Startia 30 år - Startia tidningen delas ut till varje hushåll

07.09.2022 | Nyheter
Hur startar du ett företag? Vilken hjälp kan du få för att starta eget? Vilka är de bästa tipsen för nya företagare från företag som är verksamma i Vasaregionen? Du hittar svar på dessa i Startia-tidningen, som delas ut idag 7.9. till varje hushåll i Vasaregionen.
Läs mera

Den andra ERUF-projektansökan i ekosystemavtalet öppnas 15.9

06.09.2022 | Nyheter
Den första ERUF-projektansökan med anknytning till ekosystemavtalen utlystes i maj och den andra ansökningsomgången öppnas 15.9. Den här gången finns det cirka 565 000 euro att dela ut i finansiering för projekt, som främjar de tre åtgärdshelhetsmålen som fastslagits i Vasas ekosystemavtal: ett klimatneutralt Vasa 202X, utvecklande av hamnområdet och utvecklande av forskningsinfrastrukturen. Ansökningstiden går ut 19.10.2022.
Läs mera

Kvarken Brewery är Startias Årets Nyföretagare 2022 i Vasaregionen

05.09.2022 | Nyheter
Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia har utsett Korsholmsbaserade Kvarken Bryggeri Ab till Årets Nyföretagare 2022 i Vasaregionen. Företaget, som går under marknadsföringsnamnet Kvarken Brewery, grundades 2017 av Patrik Willför, Patrik Björkman och Tore Björkman.
Läs mera

Ändringar i avtalet mellan aktörerna på GigaVaasa-området – den aktiva diskussionen om hur man ska g

02.09.2022 | Nyheter
Det finska bolaget Grafintec Oy och det indiska Epsilon Advanced Materials, som har gjort en tomtreservering på GigaVaasa-området, har i ett börsmeddelande meddelat att de häver sitt samarbetsavtal. Vasa stad fortsätter dock förhandlingarna med båda företagen.
Läs mera