Frågor till företagsrådgivare: Vilken företagsform passar bäst om du ska starta ensam?

21.10.2021

pexels burst 374085

Den som planerar att starta ett företag ensam bör bekanta sig med olika företagsformer. Den mest kända företagsformen för de flesta är enskild näringsidkare, dvs. företagare med firma. Men även lättföretagande, som har ökat sin popularitet särskilt under de senaste åren, kan också vara ett alternativ värt att överväga för många. Och hur är det med andra företagsformer – lönar det sig att starta ett aktiebolag, ett kommanditbolag eller ett andelslag på egen hand? I den här texten berättar våra företagsrådgivare om vad man borde ta i beaktande när man väljer företagsform.

Enskild näringsidkare eller lättföretagare?

– Enskild näringsidkare och lättföretagande är kanske de enklaste och lättaste sätten att starta eget men det finns dock många skillnader mellan dem. Lättföretagandet är egentligen ingen företagsform utan ett sätt att arbeta företagarmässigt. Det finns skillnader bland olika faktureringstjänster som erbjuds till en lättföretagare i huruvida tjänsten man får ett FO-nummer eller inte, berättar företagsrådgivare Tuija Räihä-Pundars.

Lättföretagande kan vara ett lämpligt alternativ om man driver verksamheten som bisyssla eller i mycket liten skala. Ifall omsättningen växer mycket, kommer faktureringstjänstavgifterna att öka medan bokföraren för en enskild näringsidkare alltid kan fakturera samma fasta belopp, oavsett omsättningens storlek. Lättföretagandet passar bäst för tjänstesektorn, eftersom den inte är lämplig för försäljning av produkter.

– Om man vill branda sitt företag eller sina tjänster kan det inte skyddas när en faktureringstjänst används. Men om man registrerar ett firmanamn är det skyddat och ingen annan kan använda det. Lättföretagandet kan vara ett bra sätt att testa marknaden eller ens egen företagsidé. Om du vill jobba heltid som företagare, kan enskild näringsidkare vara ett bättre alternativ, påpekar Tommi Virkama, Nyföretagscentrum Startias direktör.

 Vilka andra alternativ finns det?

– Till exempel kan du också skapa ett andelslag på egen hand, men det är en särskilt praktisk affärsform inom en sektor som har en hel del egenföretagare, till exempel kultursektorn. I ett andelslag kan företagare samverka på ett sådant sätt att deras tjänster kompletterar varandra. Till exempel kan även lokal-, marknadsförings- och administrationskostnader delas i andelslag, säger Virkama.

Om man redan innan man grundar ett företag vet att man tänker sikta på större och kanske internationella arenor, kan ett aktiebolag vara en bra lösning. Man kan bilda ett aktiebolag ensam.

– Valet av företagsform beror bland annat på finansieringsbehov och eventuella framtida investeringar. Om man strävar efter stark tillväxt, gör stora investeringar och behöver ett lån, lönar det sig att välja  aktiebolag och ta ett lån i aktiebolagets namn, snarare än att ta det i eget namn, som till exempel en företagare med firma. En företagare med firma är personligen ansvarig för skyldigheterna i sitt företag, medan aktiebolaget är en egen juridisk person, säger Räihä-Pundars.

– Ur ett skatte- och inkomstperspektiv kan ett aktiebolag också vara ett bättre alternativ när omsättningen och inkomstnivåerna blir stora. I ett aktiebolag ligger riskerna hos bolaget — företagarens risker gäller endast de pengar man investerar i bolaget och eventuella  finansieringsgarantin, fortsätter Räihä-Pundars.

I ett kommanditbolag kan man agera som en egenföretagare, men företagsformen kräver minst en tyst bolagsman. Det krävs minst två personer för att starta ett öppet bolag.

 ‹ Gå till "Nyheter"

FREYR har lämnat in miljökonsekvensbedömningsprogrammet för den planerade battericellsanläggningen

27.01.2022 | Nyheter
FREYR Batterys cellfabriksberedning är Finlands första stora cellprojekt, och vi är mycket glada över att förberedelserna har kommit fram till detta stadium.
Läs mera

Stadslogistik som föremål för studie i Jaakko Hakalas avhandling

27.01.2022 | Nyheter
Ingenjör Jaakko Hakalas avhandling inom examensprogrammet för logistik, Framtiden för stadslogistik och eltrafik i Vasa, slutfördes i slutet av 2021. Hakala, född i Vasa, studerade vid Satakunta yrkeshögskola och fokuserade sin forskning på att utforska de framtida möjligheterna för stadslogistik och eltrafik i Vasa.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

27.01.2022 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Då företaget växer och den första arbetstagaren ska anställas

26.01.2022 | Nyheter
Att anställa den första arbetstagaren är ett nästan lika stort steg för företagaren som att starta själva företaget. Därför känns det ofta skrämmande och anställningsbeslutet övervägs noggrant och ur många synvinklar. Som sig bör!
Läs mera

Små och medelstora företags roll i den framtida globala vätgasekonomins ekosystem

20.01.2022 | Nyheter
Future Cleantech Solutions projektet har genomfört en analys av hur regionens små och medelstora företag kan bli en del av den förväntade vätgasekonomin i framtiden.
Läs mera

Berättelser ur verkliga livet i 30 år - historiens vingslag och nya vindar i Startias kanaler

19.01.2022 | Nyheter
Startia har erbjudit nyföretagstjänster i Vasaregionen redan i 30 år. Större festligheter planeras till tidpunkten kring Startias verkliga födelsedag och den nationella Företagardagen i september, men tanken är att jubileet uppmärksammas under hela 2022 i våra sociala mediekanaler.
Läs mera

En av Europas första anodmaterialfabriker inom batteriindustrin planeras i Vasa

11.01.2022 | Nyheter
Finska Grafintec Oy och indiska Epsilon Advances Materials har gjort en tomtreservering på GigaVasa-området och ingått ett intentionsavtal (Memorandum of Understanding) med Vasa stad om att bygga en batterianodmaterialfabrik i Vasa.
Läs mera

Antalet kunder ökade betydligt före Startias 30-årsjubileumsår

10.01.2022 | Nyheter
Startia firar sitt 30-årsjubileumsår i 2022. Nyföretagscentrumet, som grundades 1992 och blev en del av Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs verksamhet 2008, har träffat över 10 300 blivande företagare och har hjälpt och stött skapandet av mer än 4 500 nya företag i Vasaregionen.
Läs mera