Frågat av företagsrådgivaren: Firmabil eller privatbil – Vilket lönar sig?

19.11.2020

Antti Alasaari 600px

Då företagaren fått igång företagsverksamheten börjar privatbilens körda kilometrar troligen öka: saker ska hämtas, olika körningar till kunder ska göras och det ska köras på utbildningar. Kan företagaren göra dessa resor med egen bil eller borde han/hon skaffa en firmabil?

Den frågan har företagsrådgivaren Antti Alasaari hört ofta, eftersom praxisen ser olika ut beroende på företagsform och bilens användningsändmål.

– Vad som lönar sig beror mycket på vad företagaren kör mer, arbetskörningar eller privatkörningar? Om företagaren i huvudsak gör arbetsresor, bör företaget ha en egen bil så att bilen finns med i företagets bokföring och kilometerersättningarna kan faktureras från kunden. Firmabilens alla omkostnader påverkar förstås företagets resultat, men sedan kan de privata körningarna dras av i beskattningen, förklarar Alasaari.

Företagsform påverkar

– Om det handlar om ett aktiebolag och jobbkörningar görs med privatbil, kan företagaren fakturera företaget den lagstadgade skattefria ersättningen för bruk av egen bil. En affärsidkare eller yrkesutövare får inte betala skattefria kilometerersättningar till sig själv, utan de resekostnaderna dras av i beskattningen, klargör Alasaari och tillägger ännu:

– Företagaren bör alltid hålla en kördagbok, för praxisen varierar från fall till fall. Allt beror på inom vilken bransch företaget verkar och hur mycket bilen används till privata körningar. Är man osäker ska man kolla upp sin personliga situation hos den lokala skattemyndigheten.

Om företagaren har ett firmanamn, kan han/hon fakturera kilometrarna av kunden. Då är det fråga om skattepliktig inkomst, och företagaren måste tillägga moms i reseräkningen (exempel 0,43 euro/km + moms 24 %).

– Ibland kan det vara enklare och till och med billigare att skaffa en leasingbil till företaget. Alla bilens omkostnader, inkluderat hyror, kan läggas i företagets bokföring. De privata körningarna förs också in i bilens kördagbok och de räknas som skattepliktig inkomst. Om bilen i huvudsak används till jobbkörningar är detta ur skattesynvinkel sett ett relativt förmånligt alternativ, menar Alasaari.

Näringssammanslutningens resor med egen eller bolagets bil (Öb eller Kb)

Om en delägare i näringssammanslutningen använder sin egen bil för sammanslutningens resa, gör hen en reseräkning på antalet körda kilometer som vilken arbetstagare som helst. Ifall sammanslutningen inte har betalat ersättningar till delägaren för resor gjorda med egen bil får hen dra av kostnaderna för dessa körningar i sin egen beskattning som utgifter för förvärvande av inkomst.

– Om sammanslutningen har en bil, kan de privata körningarnas andel av kostnaderna för bilen inte dras av från näringsinkomsterna. Här lönar det sig också att komma ihåg kördagboken. Till exempel resor mellan bostaden och arbetsplatsen anses som privata körningar, som delägaren kan dra av från förvärvsinkomst i skattedeklarationen, berättar Alasaari.

Läs mer om resekostnader hos delägare i näringssammanslutning på skatteförvaltningens sida.

Skilda regler för paketbilar

Då det kommer till paketbilar gäller inte samma regler som för personbilar. Momsen kan dras av från exempelvis firmapaketbilens köp, service, bränsle och reservdelar. Detta kan inte göras med företagets personbil, om den inte uttryckligen används till sådant som tillåter avdragning av moms (till exempel bilskola eller biluthyrning). Genom den årliga avskrivningen avdras momsen stegvis i sådana fall.

Alasaari påminner ännu att om företagaren eller hans/hennes familj använder firmans person- eller paketbil till privata körningar, ses detta som en bilförmån. Bilförmånens värde räknas på basis av det år då bilen tagits i bruk enligt registerutdraget.

Räkna ut din bilförmån med skattemyndigheternas räknare

Kördagboken ett obligatoriskt verktyg

Företagaren bör hålla en kördagbok över de kilometrar som körs med firmabilen. Ur kördagboken ska de dagligen körda kilometrarna framgå för det aktuella skatteåret. Om arbetskörningarna ska följande uppgifter antecknas dagligen i kördagboken:

  • tidpunkt för när körningen börjas och avslutas
  • körningens avfärds- och ankomstplats, samt rutten vid behov
  • utslaget på vägmätaren i början och i slutet av körningen
  • körsträckan
  • ändamålet för körningen
  • bilens användare

För användning av privatbil utbetalas ersättning enligt skattemyndigheternas direktiv

Har du ännu frågor om detta?

Boka tid hos företagsrådgivare!

 ‹ Gå till "Nyheter"

Senaste information angående coronaläget för företagen

21.01.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Circle's Edge lockar företag som vill bli mera cirkulära och koldioxidneutrala

20.01.2021 | Nyheter
Under året 2021 startas ett nytt affärsbyggprojekt i Vasaregionen. Projektet heter Circle’s Edge och är ett affärsområde på Fågelberget i Korsholm, intill E8-vägen.
Läs mera

Ansökan för andra omgången av kostnadsstödet har inletts – förbered dig noggrant innan du ansöker

20.01.2021 | Nyheter
Den andra omgången av ansökningar om kostnadsstöd som utbetalas av Statskontoret inleddes 21.12.2020. Stödet kan sökas fram till 26.2.2021 kl. 16.15. Kostnadsstödet är avsett för nästan alla företag vars omsättning har minskat med minst 30 procent till följd av coronaviruset.
Läs mera

TietyEVRY utvidgar sin verksamhet i Vasa – omkring 160 nya arbeten

19.01.2021 | Nyheter
TietoEVRY julkaisi 13.1.2021 tiedotteen IT-tukipalveluidensa yhtenäistämisestä osana TietoEVRYn integraatiota. Vaasan seudulle tämä tarkoittaa hienoja uutisia, sillä muutoksen myötä TietoEVRY laajentaa Vaasan toimintaansa ja avaa kaupunkiin uuden IT-tukipalveluiden yksikön suomen- ja ruotsinkielisten asiakkaiden palvelemiseksi.
Läs mera

Företagare, svara på enkäten om kontinuitetsplanering

18.01.2021 | Nyheter
Studerande Ben Wahlberg från Svenska handelshögskolan gör för sin pro gradu-avhandling en enkät för finländska företag om kontinuitetsplanering.
Läs mera

Utveckla, förfina och förbättra – Expertens bästa råd för att starta en webbutik

14.01.2021 | Nyheter
Webbutiker är dagens melodi: år 2019 handlade finländarna för cirka 3,3 miljarder euro på nätet. Man får undra vad som är coronaårets 2020 siffra. Men hur ska en företagare gå till väga med att starta en webbutik? Webcores sakkunnig Joakim Östman gav sina bästa tips på Nyföretagscentrum Startias webbinar den 12 januari.
Läs mera

Företagen behövde råd och stöd under coronaåret 2020 – VASEKs kundantal fördubblades

13.01.2021 | Nyheter
Coronaåret 2020 var naturligtvis utmanande för företagen, vilket återspeglades genast från och med mars 2020 i Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs företagsrådgivning. Företagens utmaningar, ekonomiska svårigheter och utvecklingsbehov som coronan orsakat ökade företagsrådgivningsvolymen anmärkningsvärt.
Läs mera

Årets jämställdhetsföretag i Österbotten utses för första gången

11.01.2021 | Nyheter
När en arbetsplats satsar på jämställdheten mår de anställda bättre. Företag som tänker på jämställdhet har större möjlighet att utvecklas snabbare, är mer innovativa och kan också ofta uppvisa större ekonomisk lönsamhet. För att lyfta fram och hylla företag som aktivt försöker bli mer jämställda kommer priset Årets jämställdhetsföretag i Österbotten att delas ut våren 2021.
Läs mera