Fråga, fråga och fråga!

11.05.2022

DSC 0059Johan Hällmark och Per Vilén

Bäck & Vilén Företagstjänst Ab är en bokföringsbyrå med full service i Vasa med sidokontor i Pörtom. Bäck & Vilén är också en av Nyföretagscentrum Startias sakkunnigorganisationer. Företagetsvd. Johan Hällmark säger att mycket av fokus i bokföringsbyråns arbete idag ligger i att hjälpa kunden att bygga upp bra rutiner för ekonomiförvaltningen.

– Det är viktigt att se till att man har bra verktyg och rutiner för att sköta till exempel fakturering och betalningar. Speciellt för nygrundade företag är det viktigt att snabbt få ordning på rutinerna, säger Hällmark

Bäck & Vilén jobbar med en rad olika program och erbjuder programlösningar bland annat från Fennoa, Netvisor och Heeros.

Se till att det finns pengar

Enligt Hällmark är det viktigt att alla företag, såväl nystartade som gamla, har en tillräckligt stor omsättning. Om man inte kan täcka utgifterna med intäkter, kan företagsverksamheten inte fortsätta länge.

Johan Hallmark 2022

– När man startar ett företag bör man reservera tillräckligt med driftskapital för det inledande skedet. Här är det också kritiskt viktigt att man har rätta rutiner och verktyg för att snabbt få in pengarna från kunden till företagets bankkonto. Speciellt i början är det viktigt att följa med både in- och utbetalningar för att försäkra sig om att pengarna räcker till, menar Hällmark (på bilden till vänster).

– Produkten eller tjänsten står vanligtvis i centrum, men man ska inte heller glömma andra viktiga faktorer för att lyckas. Dessa är till exempel marknadsföring och prissättningen. Dessutom är kvaliteten på själva verksamheten, exempelvis leveranssäkerheten och kundkontakten mycket viktig, påpekar Hällmark.

Fråga och begär hjälp

En av hörnstenarna i Bäck & Viléns verksamhet är att erbjuda konsultering och rådgivning. Per Vilén, tidigare VD som numera jobbar som företagskonsult har gedigen erfarenhet som expert inom ekonomiförvaltning. Han har tidigare erfarenhet av expertpartnerskap också med Kust-Österbottens Företagarförening, där han i roll av en expert har hjälpt såväl blivande som redan verksamma företagare.

Per Vilen 2022– Jag har arbetat mycket med nya företagare. Jag hjälper dem gärna och svarar ärligt på deras frågor om företagande. De som funderar på att starta företagsverksamhet vet ofta inte riktigt vad de ska fråga. Men trots det så är mitt bästa råd att det lönar sig att fråga, och fråga om igen, ifall något fortsättningsvis är oklart, säger Vilén (på bilden till vänster).

Som företagskonsult jobbar Vilén ofta också med olika företagsaffärer. Ett gott tips för någon som funderar på att starta en ny verksamhet, är att också undersöka om det finns några intressanta företag man kunde köpa. På Bäck & Vilén är man varje år med och ordnar många företagsaffärer. Är köpet väl genomtänkt, bra planerat och rätt genomfört så är det en win-win-affär för både köparen och säljaren.

– Få nyföretagare tänker på att det kan ta många år för ett nytt företag att slå igenom på marknaden. Ibland skulle det vara vettigare att köpa ett befintligt företag än att börja kämpa från noll, funderar Hällmark.

Var hittar man då ett lämpligt köpobjekt?

– Jag tipsar ofta om att man ska börja med att ringa Kjell Nydahl på VASEK, jag har ingen aning om varifrån Kjell får sina tips, men han vet verkligen allt! säger Hällmark och skrattar.

Eftersom Bäck & Vilén också hjälper kunder med företagsaffärer, känner man väl till frågor förknippade med överlåtelse av verksamhet. I dag överlåts största delen av företagen till någon annan än företagarens arvingar. Därför uppmanar både Hällmark och Vilén alla som planerar att upphöra med företagsverksamheten att fatta beslutet om försäljning i god tid när företagaren ännu har krafter och företagets värde är som störst.

Ambitiösa kunskapsarbetare

Bäck & Vilén erbjuder en bred skala av både traditionella och digitala bokföringstjänster på svenska, finska och engelska. Bolaget satsar speciellt på servicekvalitén och på personalens kompetens. Målsättningen är att Bäck & Vilén ska vara den bästa bokföringsbyrån i Österbotten.

– Vi utför kundenkäter regelbundet och vill utveckla vår verksamhet utgående från resultaten. Temat för årets interna utbildning är förbättring av kundkommunikationen, eftersom det är det som kunderna önskar att vi ska bli ännu bättre på, berättar Hällmark.

Han vet att kunden inte alla gånger har så lätt att förstå vad bokföraren försöker förklara. Ibland kan bokföraren använda till exempel facktermer som kunden inte förstår. I en sådan situation bör kunden enligt Hällmark alltid göra tre saker: fråga, fråga och fråga tills hen förstår.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Braincade vaskar fram innovationer

16.04.2024 | Nyheter
Triple Heat, Energy Oasis, Heated Match och Excess Heat Framework, fyra innovativa idéer som presenterades under Braincade där fokus låg på lågtempererad spillvärme. Ett event där kreativ brainstorming mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet.
Läs mera

Nurminen Logistics utökar sin internationella verksamhet med en ny spårförbindelse i Sverige

15.04.2024 | Nyheter
Det finländska logistikföretaget Nurminen Logistics öppnar en ny spårförbindelse i Sverige. I samarbete med VÄTE Rail AB går den nya rutten via Haparanda och Umeå till Göteborg, Nordens största hamn.
Läs mera

Om du inte syns finns du inte – by Sand hjälper dig bygga ditt varumärke

11.04.2024 | Nyheter
För att ditt företag ska sticka ut i mängden och fånga intresse hos potentiella kunder behöver du en visuell identitet som skapar en enhetlig bild av ditt företag och ökar förtroendet för ditt varumärke. En snygg logo är en bra början men tar dig tyvärr inte så långt.
Läs mera

Nya men bekanta ansikten till VASEKs styrelse

04.04.2024 | Nyheter
Omsättningen för 2023 uppgick till 2,42 miljoner euro och det icke-vinstdrivande bolagets resultat för 2023 var drygt 12 tusen euro på plus. Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs bolagsstämma valde 3.4.2023 följande personer till bolagets styrelse:
Läs mera

Fiskare på heltid – en frihet med många utmaningar

02.04.2024 | Nyheter
Det är tidig marsmorgon och Kim Ömossa i Molpe gör sig redo för att åka ut på isen och vittja nät. Havet – oavsett om det är is eller vatten, stiltje eller storm, är hans arbetsplats sedan november 2023 då han på heltid blev yrkesfiskare under företagsnamnet K-Fishing.
Läs mera

Rekordantal besökare på EnergyWeek 2024

25.03.2024 | Nyheter
EnergyWeek 2024 lockade än en gång ett rekordantal besökare som kom till Vasa för evenemangveckans seminarier och mässor.
Läs mera

Stig för verkningsfullhet ger en helhetsbild av arbetet inom innovationsekosystemet

21.03.2024 | Nyheter
Aktörerna inom Vasas ekosystemavtal har skapat en så kallad stig för verkningsfullhet som beskriver målen, insatserna och åtgärderna som görs inom ekosystemavtalet samt belyser framgångarna och hur de mäts.
Läs mera

Serveringstillstånd kräver egenkontroll

18.03.2024 | Nyheter
Restaurang- och caféföretagare i Finland behöver flera olika tillstånd och dokument för att bedriva sin verksamhet lagligt. Om restaurangen eller caféet planerar att servera alkoholhaltiga drycker över 2,8 procent krävs ett serveringstillstånd, som ger rätt att servera alkohol.
Läs mera