Raback Slotte Kock 600pxVasa stads utvecklingsdirektör Susanna Slotte-Kock och VASEKs verkställade direktör Stefan Råback berättar om arbetet med Vasaregionens livskraftsstrategi.

VASEK och Vasa stad ordnade ett diskussionstillfälle för regionens kommuner på tisdagen 23.10 om regionens nya webbtjänst, registret över företagslokaler och VASEKs företags- och serviceregister. Tillsammans är de här tre helheterna en viktig del i främjandet av regionens livskraft och konkurrenskraft.

Huvudvikten för den nya webbtjänstens del var att informera om projektets nuläge. VASEKs marknadsföringschef Mari Kattelus och Vasa stads kommunikationschef Leena Forsén berättade hur arbetet framskrider och hur tidtabellen ser ut samt påminde om varför det är bra att de fyra organisationerna slår ihop sin digitala synlighet. Sommaren 2019 har regionen en förnyad webbportal, vasa.fi, där invånare, företag och turister hittar all information samlad på ett ställe. Det ambitiösa målet är att skapa den bästa regionala webbplatsen i Finland.

Vaasa Parks Oy driver en webbtjänst över lediga företagslokaler och -tomter i Vasaregionen. Registret kan användas av alla kommuner i regionen och hittills har den finansierats i huvudsak av Vasa stad. Vaasa Parks vd Ulla Mäki-Lohiluoma och serviceassistent Jenna Hoffrén berättade att målsättningen i framtiden är att bättre få fram lediga lokaler och tomter som finns i regionens övriga kommuner. Det här kräver en ny verksamhetsmodell som bygger på att kostnaderna delas mellan regionens kommuner enligt antalet invånare. Efter en livlig utvecklings- och riktlinjediskussion enades det om att förslaget till en verksamhetsmodell, som förhandlades fram på tillställningen, skickas för beslut till kommunerna. Längden på avtalsperioden fastställdes till 2 år och perioden inleds 1.1.2019. VASEK satsar för sin del på en betydande arbetsinsats och finansiering av köptjänster i en ny webbtjänsthelhet som har koppling till det växande regionala tomt- och lokalregistret.

Hoffren 600pxVaasa Parks Oy:s serviceassistent Jenna Hoffrén presenterade Vasaregionens register över företagslokaler.

Tredje diskussionsämnet var det nya CRM-systemet som nyligen införts på VASEK. VASEKs verkställande direktör Stefan Råback belyste att systemet i huvudsak är bolagets interna verktyg men framöver utgör den grunden för ett regional företag- och serviceregister för den delen som är offentlig information. Det förnyade systemet ersätter det befintliga företagsregistret. Serviceregistret erbjuder en effektiv och användarvänlig möjlighet för företag att visa upp sitt kunnande. I synnerhet ger registret omfattande information om regionens företag.

Råback var nöjd med resultaten av tillställningen.
– Alla de här tre frågorna går hand i hand och helheten syns som bättre servicenivå, förbättrad digital synlighet och i slutändan i att Vasaregionen blir mer känd.

 

Mari Kattelus
Mari Kattelus
Marknadsföringschef
+358 400 681 048
Regionkommunikation, REKRY2019

Stefan Raback 1
Stefan Råback
VD
+358 50 590 2525

‹ Gå till "Nyheter"