Företagsrådgivaren tipsar: vad ska man tänka på när man grundar ett företag?

14.06.2019

vinkkivitonen palapeli

  • Affärsidé. Idén ska vara realistisk och möjlig att genomföra för den som ämnar bli företagare. Det underlättar avsevärt om du tycker om det du planerar att göra! Idén behöver inte alls vara färdig, eftersom vi hjälper med att förädla den till ett företag.
  • Prissättning. Du bör ha en klar uppfattning om vad dina produkter eller tjänster kommer att ha för pris och hur mycket du vill betala lön för dig själv. Produktens eller tjänstens tillverkningskostnad samt konkurrenternas priser påverkar också prissättningen.
  • Intresse för affärsverksamhetskompetens. Lagstadgade ärenden ska skötas inom utsatt tid. Det lönar sig att köpa bokföringstjänster av en sakkunnig bokföringsbyrå – utgifterna kan bokföras som företagets kostnad. Bokföringsbyrån är en av företagarens viktigaste partners, så välj noga. Det viktigaste är inte att hitta det billigaste alternativet, utan det som passar bäst ditt företag.
  • Kapital. Företagaren måste se till att företaget har tillräckligt med kapital för att komma ordentligt igång med företagsverksamheten. Ibland kan man själv ha tillräckligt med tillgångar, ibland behöver man ta lån. Finansiärer uppskattar realistiska planer.
  • Försäljning och marknadsföring. Vilka är dina kunder? Hur hittar de ditt företag? Sociala medier spelar nyckelroll, och det är viktigt att företaget har en fungerande webbsida. Vi rekommenderar att du anlitar en expert för att skapa en grafisk framtoning, webbsidor, bilder och texter. Det är klokt att satsa på uppbyggande av företagsbilden – och dessutom kan du söka stöd för det – eftersom det tar lång tid och kräver mycket arbete att etablera en kundkrets.

Har du planer på att starta eget? Boka tid till gratis företagsrådgivning på nätet eller per telefon, 06 317 76 00. Våra företagsrådgivare stöder företagare under företagets hela livscykel, alltid konfidentiellt och avgiftsfritt!‹ Gå till "Nyheter"

Koldioxidsnålare persontransport i Vasaregionen – nulägesanalysen ger grund för diskussion

09.10.2019 | Nyheter
I Vasaregionen arbetar man för koldioxidsnåltransport och mobilitet. Inom projektet MoveIT – Koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030 har man som mål att ta fram en verksamhetsplan för att främja de koldioxidsnåla transportservicen i vår region. Som bakgrund för utarbetandet av verksamhetsplanen publicerades en nulägesanalys över Vasaregionens transportmål.
Läs mera

Företagen lockar teknikstuderande vid Aalto-universitetet att jobba i Vasa

08.10.2019 | Nyheter
Arbetsgivare från Vasa åker tillsammans till Otnäs i Esbo på Karriärcoccare 25.10 för att locka diplomingenjörs- och arkitektstuderande vid Aalto-universitetet att komma och jobba i Vasa. Med är Wärtsilä, ABB, YIT, WasaGroup, Wapice, Devatus, TK-Engineering och Vasa stad.
Läs mera

Vasaregionens evenemangskalender har förnyats

03.10.2019 | Nyheter
Regionens båda stora evenemangskalendrar har gått samman för att kunna betjäna publiken och evenemangsarrangörerna i Vasaregionen och Österbotten på bästa sätt.
Läs mera

Flygande start

30.09.2019 | Nyheter
Efter semestersäsongen tog vi ett steg närmare hösten och fick en flygande start i takt med att bland annat konkreta byggandet av den nya färjan påbörjades och vi fick positiva statsbudgetbeslut.
Läs mera