Företagsrådgivaren tipsar: hur prissätter jag min produkt eller tjänst rätt?

04.07.2019

vinkkivitonen hinnoittelu 640px

  • En företagare måste kunna motivera priset på sin produkt eller tjänst för sina kunder. Du kan inte sätta priset på måfå eftersom om du säljer dina produkter eller tjänster för billigt, står ditt levebröd på spel. Och om priserna är för höga, kan det skrämma bort kunderna.
  • Det finns inte ”ett enda rätt” pris. Priset ska vara minst så högt att du kan täcka produktionskostnaderna och försäkra din egen inkomst, och samtidigt så lågt att kunden är beredd att betala det. Och fortsätter vara nöjd också efter att ha betalat! Sträva efter att skapa mervärde för kunden.
  • Man kan börja med att se på de egna kostnaderna. Räkna ut vilket försäljningspris täcker produktionskostnaderna och lägg till försäljningskostnaderna, skatterna och den vinst du vill få. Vinsten är ju samma som företagarens lön.
  • Eller så kan man uppskatta priset utgående från marknaden. Hur mycket är kunderna beredda att betala? Man följer konkurrenternas prissättning och speglar den egna produkten eller tjänsten mot deras. Kom ihåg att ditt pris inte behöver vara det billigaste.
  • Du måste känna till din egen kostnadsstruktur. Du kan inte sätta ett pris på en produkt enbart utgående från den tid det har tagit att tillverka den och materialkostnaderna, utan också tiden som använts för packning, sändning eller materialanskaffning ska inkluderas i priset. Om du säljer tjänster, kom ihåg kontorskostnaderna och tiden som du använt till exempel för resor och planering av arbetet eller förberedelser.
  • Kalkylera inte priset så sparsamt som möjligt. Vill företagaren betala lön till sig själv också på sjukdagar eller när hen är på kurs, för att inte tala om semesterledighet? Kostnader för alla de här ska bakas in i priserna.

Behöver du hjälp med att prissätta dina produkter eller tjänster? Boka tid till gratis företagsrådgivning på nätet eller per telefon, 06 317 76 00. Våra företagsrådgivare stöder företagare under företagets hela livscykel, alltid konfidentiellt och avgiftsfritt!

 ‹ Gå till "Nyheter"

EnergyVaasa Talks-webbinarier presenterar energiteknologiteman hela året 2021

22.10.2020 | Nyheter
Arrangörerna för energibranschens internationella toppevenemang EnergyWeek startar i januari 2021 en ny webbinarserie: EnergyVaasa Talks. Webbinarserien sträcker sig över hela året 2021 och ämnena som behandlas har stark koppling till energiteknologin.
Läs mera

Var försiktig med företagskataloger – ta reda på vad du förbinder dig till

20.10.2020 | Nyheter
Att ingå olika slags avtal är en viktig del av företagarens vardag. Med avtalsfrågor bör man dock alltid vara försiktig så att det inte kommer några obehagliga överraskningar i efterhand. Gör aldrig något avtal muntligt eller via telefon, utan be alltid om säljarens offert minst via e-post och lova svara på det skriftligt exempelvis via e-post.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

20.10.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Hur fixa läget när pengarna börjar ta slut? – Företagsrådgivarens 10 tips

15.10.2020 | Nyheter
Framförallt de rådande undantagsförhållandena under den här våren har försatt många företag i svårigheter, men motsvarande kan hända även i så kallade normala förhållanden. Om pengarna börjar ta slut och företaget har likviditetsproblem, vad ska man göra för att fixa läget?
Läs mera

Motorintresset förenar – Från sidobusiness till familjeföretag

12.10.2020 | Nyheter
Det faktum att det redan fanns fyra serviceverkstäder i byn skrämde inte Niklas Sjödahl i Molpe. För två år sedan tog han steget fullt ut och gick från fast anställd med en bisyssla till heltidsföretagare som mekaniker, plåtslagare och målare. Idag är NT-Service ett familjeföretag som förutom Niklas också sysselsätter tre personer till.
Läs mera

Första moderna tidens trähöghus i Vasa byggs upp i Melmo

08.10.2020 | Nyheter
Trä har redan i århundraden använts som byggmaterial för hus, men KL-tekniken (korslimmat trä) har ändrat spelplanen för träbyggning permanent. De hållbara och miljövänliga träbyggnaderna blir allt fler även i Vasaregionen, och regionens första trähöghus, Vaasan Viherlehto, byggs som bäst i Melmo. Lakea ansvarar för dess uppbyggnad.
Läs mera

Ägarskiftesrådgivningen lugnade inte helt ner sig ens under coronatiden

07.10.2020 | Nyheter
Till följd av coronasituationen fick VASEKs företagsrådgivning omorganisera sina företagstjänster och fokuserade på att hjälpa företag med de ekonomiska problem som orsakades av coronapandemin. Samtidigt skedde en tillfällig minskning av antalet kunder i start- och agärskiftesrådgivningen. – Under våren och sommaren främjades emellertid redan pågående ägar- eller generationsskiftesprocesser.
Läs mera

VASEK och Startia övergår tillfälligt till att betjäna sina kunder på distans

05.10.2020 | Nyheter
VASEK och Nyföretagscentrum Startia övergår som försiktighetsåtgärd från och med måndag 5 oktober att betjäna sina kunder endast på distans. Alla redan bokade möten ändras till distansmöten.
Läs mera