Företagsbyn i Österbotten redan i 10 år – VASEK och Startia med från början

20.01.2023

yrityskyla 1 rajattuVASEK och Startia har sitt kontor vid Företagsbyns stadshus.

Tiden går fort: i år har det gått tio år sedan det framgångsrika Företagsbyn-konceptet kom till Österbotten. Företagsbyn i Österbotten inledde sin verksamhet i september 2013. VASEK och Nyföretagscentrum Startia har stött Företagsbyns verksamhet redan från början.

I Österbottens företagsby lär sjätteklassister sig i en autentisk, upplevelsemässig inlärningsmiljö de färdigheter och kunskap som behövs i arbetslivet genom att göra saker. De arbetar i ett yrke de valt, får lön och dessutom agerar som konsumenter och medborgare i samhället.

– Vasaregionens kommuner deltar aktivt i verksamhet och ett av VASEKs mål är att säkra regionens starka företagsamhet även i framtiden.  Därför vill vi stöda barnens och ungdomarnas företagsamhetsfostran under deras hela skolstig, säger VASEKs vd Stefan Råback.

Fram till denna dag har det bildats en kontinuerlig stig för företagsamhetsfostran mellan olika utbildningsnivåer i Vasaregionen: företagsbyn för lågstadieelever, Ung företagsamhet för högstadieelever och studerande vid andra stadiet och Vaasa Entrepreneurship Society för högskolestuderande.

Företagsamhetsfostran ger nycklar till framtiden

Efter att ha följt företagsamhetsfostrans steg inom skolvärlden, är man bättre förberedd att börja sin eventuella företagarkarriär. Hjälp och stöd för att starta eget får man på Nyföretagscentrum Startia.

yrityskyla 2 rajattuEnligt Startias direktör Tommi Virkama är det mycket viktigt att eleverna får stöd till en positiv företagarattityd. Alla behöver inte bli företagare, men förhoppningsvis intar ungdomar företagarandan och ser företagandet som ett alternativ på sin karriärstig.

– Dagens arbetsliv förutsätter att du är en företagsam person med speciella karaktärsdrag, tänkesätt och handlingsförmåga. Vid ständig förändring värdesätts initiativförmåga och att man får saker att hända, konstaterar Virkama.

Under läsåret 2022-2023 kommer redan 86 % av sjätteklassister att besöka Företagsbyn lågstadiet. År 2022 deltog 6 321 sjätteklassister, 2 311 niondeklassister och cirka 400 lärare i verksamheten i Österbotten. I höstterminsbetyg gav sjätteklassisterna Företagsbyn ett vitsord på 8,7.

Bilder: Företagsbyn Österbotten (lågstadiet)‹ Gå till "Nyheter"

Mjöli Bakery är Startias årets nyföretagare 2024 i Vasaregionen

13.06.2024 | Nyheter
Nyföretagscentrum Startia har valt Mjöli Bakery (Bageri Eken Ab Oy) till årets nyföretagare i Vasaregionen. Företaget ägs och drivs av Eva Marttila, en målmedveten bagare och konditorimästare som vunnit medaljer för sina kreativa och ekologiska hantverksbröd. Mjöli kännetecknas av företagarens intresse att hela tiden utveckla utbudet och verksamheten.
Läs mera

Företagets ekonomi – Vikten av budgetering kan inte överskattas

11.06.2024 | Nyheter
Som företagare är ekonomiförvaltning avgörande för företagets framgång. Budgetering är ett effektivt verktyg som hjälper till att hålla ekonomin i skick och säkerställa att företaget fungerar lönsamt.
Läs mera

Företagens beredskap – hur fungerar ditt företag i undantagsförhållanden?

06.06.2024 | Nyheter
Det rådande världsläget med pandemier och krig i Europa har visat att företagare måste vara förberedda också för de mest skrämmande scenarierna.
Läs mera

Långsiktiga åtgärder för en hållbar region  

05.06.2024 | Nyheter
VASEK jobbar långsiktigt för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i Vasaregionen. För tillfället pågår tretton olika regionutvecklingsprojekt där VASEK är huvud- eller medpart. Nya projekt och åtgärder för hållbar utveckling i regionen planeras dessutom kontinuerligt.
Läs mera

VASEKs öppethållningstider på sommaren - observera pausen i TE-byråns startpengsbehandling i juli

04.06.2024 | Nyheter
VASEK har stängt i juli 8.–28.7.2022. Österbottens TE-byrå har sommaruppehåll i startpengsbehandlingen 1.7.–31.7.2024.
Läs mera

Laihian Autotarvikes verksamhet fortsätter tack vare generationsskiftet

04.06.2024 | Nyheter
Tryggheten i en fast tjänst som verkstadschef med allt vad det innebär hindrade inte Jussi Rauhala. I somras lämnade han efter 17 år livet som anställd på en av nejdens bilaffärer för att överta sin fars reservdelsbutik i Laihela. Laihian Autotarvike Oy:s verksamhet fortsätter tack vare generationsskiftet.
Läs mera

EnergyVaasa satsar på ungas intresse för matematik och naturvetenskaper 

29.05.2024 | Nyheter
EnergyVaasa delar i år för första gången ut ett stort antal stipendier som öronmärkts till elever med god framgång inom matematik och naturvetenskaper. Med stipendiet vill energiklustrets företag aktivt vara med och främja barn och ungdomars intresse för kunskap som har stor betydelse för företagen i regionen.
Läs mera

Koll på kosmetikareglerna och dina skyldigheter

21.05.2024 | Nyheter
I Finland behöver du inget förhandstillstånd för att sälja kosmetikaprodukter men när produkten väl är till salu övervakas försäljningen av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Därför är det viktigt att du på förhand har koll på din roll och dina skyldigheter, som du hittar via Tukes hemsida.
Läs mera