Företagsbyn i Österbotten redan i 10 år – VASEK och Startia med från början

20.01.2023

yrityskyla 1 rajattuVASEK och Startia har sitt kontor vid Företagsbyns stadshus.

Tiden går fort: i år har det gått tio år sedan det framgångsrika Företagsbyn-konceptet kom till Österbotten. Företagsbyn i Österbotten inledde sin verksamhet i september 2013. VASEK och Nyföretagscentrum Startia har stött Företagsbyns verksamhet redan från början.

I Österbottens företagsby lär sjätteklassister sig i en autentisk, upplevelsemässig inlärningsmiljö de färdigheter och kunskap som behövs i arbetslivet genom att göra saker. De arbetar i ett yrke de valt, får lön och dessutom agerar som konsumenter och medborgare i samhället.

– Vasaregionens kommuner deltar aktivt i verksamhet och ett av VASEKs mål är att säkra regionens starka företagsamhet även i framtiden.  Därför vill vi stöda barnens och ungdomarnas företagsamhetsfostran under deras hela skolstig, säger VASEKs vd Stefan Råback.

Fram till denna dag har det bildats en kontinuerlig stig för företagsamhetsfostran mellan olika utbildningsnivåer i Vasaregionen: företagsbyn för lågstadieelever, Ung företagsamhet för högstadieelever och studerande vid andra stadiet och Vaasa Entrepreneurship Society för högskolestuderande.

Företagsamhetsfostran ger nycklar till framtiden

Efter att ha följt företagsamhetsfostrans steg inom skolvärlden, är man bättre förberedd att börja sin eventuella företagarkarriär. Hjälp och stöd för att starta eget får man på Nyföretagscentrum Startia.

yrityskyla 2 rajattuEnligt Startias direktör Tommi Virkama är det mycket viktigt att eleverna får stöd till en positiv företagarattityd. Alla behöver inte bli företagare, men förhoppningsvis intar ungdomar företagarandan och ser företagandet som ett alternativ på sin karriärstig.

– Dagens arbetsliv förutsätter att du är en företagsam person med speciella karaktärsdrag, tänkesätt och handlingsförmåga. Vid ständig förändring värdesätts initiativförmåga och att man får saker att hända, konstaterar Virkama.

Under läsåret 2022-2023 kommer redan 86 % av sjätteklassister att besöka Företagsbyn lågstadiet. År 2022 deltog 6 321 sjätteklassister, 2 311 niondeklassister och cirka 400 lärare i verksamheten i Österbotten. I höstterminsbetyg gav sjätteklassisterna Företagsbyn ett vitsord på 8,7.

Bilder: Företagsbyn Österbotten (lågstadiet)‹ Gå till "Nyheter"

Framtidens hållbara samhälle kräver fördomsfrihet

28.09.2023 | Nyheter
Under Hållbarhetsveckan som pågick från den 25 till den 28 september, hölls i Vasa även Green Skills Week. Under denna vecka fick studerande från Vasa universitet, Vamia och Novia höra experter föreläsa om den gröna övergången, välfärdsteknologi, hållbarhet, cirkulär ekonomi och arbetslivet i framtiden.
Läs mera

Familjeföretaget Wellmedic från Korsholm till finalen i den nationella årets nyföretagare-tävlingen

26.09.2023 | Nyheter
Finlands nyföretagarcentrum delar årligen ut pris i årets nationella nyföretagare. Förutom priset i årets nyföretagare som väljs ut av en panel, kommer även ett pris i publikens favorit att delas ut genom en öppen omröstning. Du kan rösta på din favorit online från 26 september till 9 oktober 2023.
Läs mera

SOF-projektet vill lyfta fram Österbotten som ett nav för hållbarhet och cirkularitet

20.09.2023 | Nyheter
Den gröna omställningen är i full gång och vi vill hjälpa Österbottniska företag att ställa om och vara rustade för de krav som ställs.
Läs mera

Finnair lägger till en ny tur på måndagsmorgnar

14.09.2023 | Nyheter
Lentoyhtiö Finnair lisää 30.10. alkaen maanantaiaamuihin Vaasa-Helsinki välille uudet lentoyhteydet seuraavasti:
Läs mera

Jordbrukare - men framförallt entreprenör med stor E

11.09.2023 | Nyheter
Spannmålsdammet ligger i luften och torken går för fullt hos Aulis Nuuja i Tuurala i Storkyro. Även om Nuuja själv också är jordbrukare utgör den egna odlingsarealen endast en liten del av hans verksamhet, som omfattar allt från maskinförsäljning till fastighetsuthyrning, entreprenadarbeten och egen produkttillverkning.
Läs mera

VASEK-anställda belönades med handelskammarens förtjänsttecken

06.09.2023 | Nyheter
VASEK firade sitt 20-årsjubileum den 5 september och hedrade samtidigt anställda som har tjänstgjort i företaget med handelskammarens förtjänsttecken enligt följande:
Läs mera

VASEK 20 år – betydande resultat genom samarbete

05.09.2023 | Nyheter
Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, ett utvecklingsbolag som ägs av sju kommuner i Vasaregionen, firar 20-årsjubileum den 5 september på företagardagen. Vasaregionens kommuner grundade VASEK år 2003.
Läs mera

Vasaregionen i utveckling -jubileumsboken erbjuder flera synvinklar på VASEKs verksamhet

05.09.2023 | Nyheter
I jubileumsboken Vasaregionen i utveckling, som gavs ut på Företagardagen den 5 september, presenteras de viktigaste händelserna under VASEKs första 20 verksamhetsår. Boken beskriver hur vi jobbar som utvecklingsbolag och den kopplar också verksamheten till större skeenden i samhället och näringslivet.
Läs mera