Företagen tror att flygresandet återhämtar sig – det finns behov av flera flygförbindelser

19.10.2021

VaasanLentoasema9 KatjaLosonen 2014

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Österbottens handelskammare gjorde i oktober en flygenkät, som skickades till cirka 600 företag i Vasaregionen. Även Vasa Företagare skickade enkäten till sina medlemsföretag. 207 företag i regionen svarade på enkäten.

VASEK och Österbottens handelskammare ville med enkäten ta reda på hur situationen ser ut för de företag som är verksamma i Vasa regionen när det gäller reserestriktioner och hur företagen uppskattar att flygresandet återhämtar sig inom en snar framtid. Flygbolagen är naturligtvis också intresserade av enkätens resultat.

88,4 procent av de företag som svarade sade att de inte längre har ett reseförbud i kraft. 9,1 procent av  företagen har fortfarande ett reseförbud eller ett partiellt reseförbud vid tidpunkten för undersökningen.

Bland de företag som fortfarande har ett reseförbud eller partiellt reseförbud uppskattar de allra flesta att deras resor kommer att återhämta sig inom tre till sex månader (63,1%). 26,3 procent beräknade att arbetsresandet återhämtar sig inom en till två månader. Endast ett fåtal (10,5 %) uppskattar att resandet kommer att återhämta sig efter mer än 6 månader.

I enkäten uppskattade 69,2 procent av de företag som svarade att deras flygresor kommer att återgå till samma nivå som före coronan.

Utifrån svaren på flygenkäten är det tydligt att företagen också behöver fler flygförbindelser från Vasa.  69,1 procent önskade fler förbindelser via Helsingfors och 52,2 procent önskade fler förbindelser via Stockholm.

Peter Källberg, turismbranschens projektchef, även ansvarig för utvecklingen av flygtrafiken vid VASEK, genomförde också motsvarande flygundersökningen hösten 2020.

– Under den senaste månaden har det kommit många frågor angående flygförbindelserna från Vasa, med andra ord har vi märkt att företagsresandet kommit igång igen. Den första analysen som vi gjort från undersökningen bekräftar också detta, och det är glädjande att se att nästan 70 procent anser att behovet av att resa inom kort kommer upp till samma nivå som före pandemin. Detta är mycket värdefull information när vi nu pratar med flygbolagen, konstaterar Källberg.

Paula Erkkilä, vd för Österbottens handelskammare, betonar att smidiga flygförbindelser är ett livsvillkor för en framgångsrik exportindustri.

– God internationell tillgänglighet påverkar också företagens investeringsbeslut och därmed regionens och Finlands ekonomi. Cirka tre miljarder kommer att investeras i näringslivsprojekt i Vasa under de närmaste åren, och det kommer att finnas ett stort behov av fungerande flygförbindelser, påminner Erkkilä.‹ Gå till "Nyheter"

Hållbarhetsarbete är en fortgående process i turismbranschen

29.11.2021 | Nyheter
26 företagare från hela Österbotten hade samlats 18.11 för att delta i en informationskväll på temat Vad är hållbar och ansvarsfullt utvecklande av Turismen?
Läs mera

Rekryterings- och anställningsfrågor bör hanteras sakligt och öppet

22.11.2021 | Nyheter
DKCO Advokatbyrås sakkunniga Nathalie Myrskog, Aki Aapio och Sofia Saarikko gav deltagarna en järndos av information om rekryterings- och anställningsfrågor vid evenemanget som arrangerades av VASEK och Kust-Österbottens Företagare den 18 november.
Läs mera

Vätgasnätverket knöt nya kontakter i Vasa

16.11.2021 | Nyheter
Den 11 november 2021 samlades det nationella vätgasnätverket i Vasa. Programmet för dagen inkluderade bland annat ett vätgasseminarium i Hankens auditorium som arrangerades gemensamt av Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och projektet H2 Ecosystem Roadmap. Presentationerna under seminariet gav upphov till livliga diskussioner och en hel del nya kontakter knöts.
Läs mera

Förhandlingarna om tomterna på GigaVaasa-området fortgår

12.11.2021 | Nyheter
Johnson Matthey myy akkumateriaaliliiketoimintansa, Vaasa tulee jatkamaan neuvotteluja uuden omistajan kanssa. GigaVaasa-alueen muistakin tonteista käydään keskusteluja useiden toimijoiden kanssa.
Läs mera

Prao visar arbetslivets olika möjligheter – Prao elevens tankar

12.11.2021 | Nyheter
Hej, jag är en prao elev på Vasaregionens Utveckling VASEK den här veckan.
Läs mera

Vardagslycka – medarbetarnas lycka är också viktigt för företag

11.11.2021 | Nyheter
Hur kan arbete och lycka hjälpa oss att nå framgång? Detta diskuterades på torsdag 4.11 i ett ledarskapsseminarium som anordnades i samarbete med Vasa universitetets Executive Education, Vasa stad och Vasaregionens Utveckling Ab VASEK. Evenemanget lockade representanter från företagsvärlden i Vasa, både på plats i Wasa Innovation Center och på distans.
Läs mera

Lantbruksmaskiner och -byggnader är Johans nisch

09.11.2021 | Nyheter
Det är sen höst och dimman ligger tät över Vörå när vi hälsar på i Johan Asplunds verkstad på Bergbyvägen. Sedan 2007 tillbaka driver han företaget Johans Service med fokus på service och reparationer av i huvudsak lantbruksmaskiner. Största delen av arbetstiden tillbringar han ute på fält, ofta hemma hos kunden, men för två år sedan investerade han i ett...
Läs mera

Nya företag startas aktivt – Nyföretagarcentralerna i Finland rf. uppmuntrar också till ägarskiften

08.11.2021 | Nyheter
Under perioden januari–september grundades det sammanlagt 150 nya företag med hjälp av Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia, vilket var 6 % mer än under motsvarande period i 2020. Att starta företag från noll är fortfarande det vanligaste sättet att bli företagare, men Nyföretagarcentralerna i Finland rf. uppmuntrar också att överväga som ett alternativ att ta över ett fungerande företag.
Läs mera