Företagen behövde råd och stöd under coronaåret 2020 – VASEKs kundantal fördubblades

13.01.2021

T005508 webCoronaåret 2020 var naturligtvis utmanande för företagen, vilket återspeglades genast från och med mars 2020 i Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs företagsrådgivning. Företagens utmaningar, ekonomiska svårigheter och utvecklingsbehov som coronan orsakat ökade företagsrådgivningsvolymen anmärkningsvärt.

Rådgivning för befintliga företag 2020

  • 1 220 olika kundföretag (2019: 697 olika företag)

  • 703 av dessa företag fick hjälp specifikt med anknytning till coronasituationen

  • 3 107 kundkontakter fysiskt eller på distans (2019: 1 529 kundkontakter)

  • Av kundkontakterna hade 1 336 anknytning till utmaningar som orsakats av coronasituationen

Utöver dessa handlagde VASEKs företagsrådgivare ansökningarna för ensamföretagarstödet (804 stycken) som öppnades för ansökning i april. VASEK gav beslutsförslag om ansökningarna till kommunerna som beviljade stödet. Kommunerna delade ut 1 460 000 euro i ensamföretagarstöd till Vasaregionens företag.

Företagen hjälptes med att ansöka om alla tillgängliga stöd. Till exempel ett belopp på 3 272 971 euro utvecklingsstöd beviljat av NTM-centralen samt 3 515 119 euro utvecklingsstöd beviljat av Business Finland ansöktes med hjälp av VASEK. Därtill har man hjälpt företagen med att ansöka om kostnadsstöd som beviljas av Statskontoret och vars andra ansökningsomgång pågår som bäst.

– Året var extremt jäktigt för våra företagsrådgivare, men oberoende distansjobbförhållandena har alla våra kunder fått den rådgivning de behövt på ett eller annat sätt. I mars 2020 tog vi mer allmänt i bruk företagsrådgivning som videomöte och denna kanal kommer att förbli i vårt tjänsteutbud även i fortsättningen. Kundvolymerna ökade märkbart och vi riktade internt våra resurser framförallt till att hjälpa företagen med anknytning till coronakrisen, berättar VASEKs vd Stefan Råback.

Ägarskiftesrådgivningen avmattades först men återställdes snabbt

Mängden kontakter med företag som behöver ägarskiftestjänster avtog tillfälligt på våren, men ägar- och generationsskiftesprocesserna återupptogs snart som planerat och även nya processer påbörjades.

  • 175 olika företag fick ägarskiftesrådgivning (2019: 186)
  • 475 kundkontakter relaterade till ägar- och generationsskiften (2019: 445)

– Ett företag som omsorgsfullt satts i försäljningsskick är attraktivt i köparens ögon även under coronatiden. Under de senaste åren har det funnits en tendens att särskilt produktiva företagen går bra åt och det är mycket lättare att säkra deras finansiering, berättar direktör för företagstjänster Kjell Nydahl.

Merparten av VASEKs ägarskifteskunder var på väg att sälja eller köpa ett företag, antalet generationsskiftesprocesser som bereddes var hälften mindre än under år 2019.

Antalet nya företag på tidigare årens genomsnittsnivå

År 2019 var ett rekordår på Startia, när det gäller nystartade företag: gränsen på 200 startade företag överskreds för andra gången under Startias verksamhet.

 – I förhållande till detta var 181 nystartade företag med vår hjälp ett bra resultat under coronaåret 2020, det ligger helt på den genomsnittliga nivån för de senaste tio åren, konstaterar Startias direktör Tommi Virkama.

  • Av alla företagen som grundats i Vasaregionen fick 181 hjälp från Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia (2019: 204)
  • 585 blivande företagare fick startrådgivning på Startia (2019: 592)
  • Startrådgivning gavs vid 1 029 möten ansikte mot ansikte eller på distans (2019: 964)
  • Nyföretagscentrum Startia gav 131 startpengsutlåtanden till TE-byrån (2019: 152)

 ‹ Gå till "Nyheter"

Senaste information angående coronaläget för företagen

21.01.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Circle's Edge lockar företag som vill bli mera cirkulära och koldioxidneutrala

20.01.2021 | Nyheter
Under året 2021 startas ett nytt affärsbyggprojekt i Vasaregionen. Projektet heter Circle’s Edge och är ett affärsområde på Fågelberget i Korsholm, intill E8-vägen.
Läs mera

Ansökan för andra omgången av kostnadsstödet har inletts – förbered dig noggrant innan du ansöker

20.01.2021 | Nyheter
Den andra omgången av ansökningar om kostnadsstöd som utbetalas av Statskontoret inleddes 21.12.2020. Stödet kan sökas fram till 26.2.2021 kl. 16.15. Kostnadsstödet är avsett för nästan alla företag vars omsättning har minskat med minst 30 procent till följd av coronaviruset.
Läs mera

TietyEVRY utvidgar sin verksamhet i Vasa – omkring 160 nya arbeten

19.01.2021 | Nyheter
TietoEVRY julkaisi 13.1.2021 tiedotteen IT-tukipalveluidensa yhtenäistämisestä osana TietoEVRYn integraatiota. Vaasan seudulle tämä tarkoittaa hienoja uutisia, sillä muutoksen myötä TietoEVRY laajentaa Vaasan toimintaansa ja avaa kaupunkiin uuden IT-tukipalveluiden yksikön suomen- ja ruotsinkielisten asiakkaiden palvelemiseksi.
Läs mera

Företagare, svara på enkäten om kontinuitetsplanering

18.01.2021 | Nyheter
Studerande Ben Wahlberg från Svenska handelshögskolan gör för sin pro gradu-avhandling en enkät för finländska företag om kontinuitetsplanering.
Läs mera

Utveckla, förfina och förbättra – Expertens bästa råd för att starta en webbutik

14.01.2021 | Nyheter
Webbutiker är dagens melodi: år 2019 handlade finländarna för cirka 3,3 miljarder euro på nätet. Man får undra vad som är coronaårets 2020 siffra. Men hur ska en företagare gå till väga med att starta en webbutik? Webcores sakkunnig Joakim Östman gav sina bästa tips på Nyföretagscentrum Startias webbinar den 12 januari.
Läs mera

Företagen behövde råd och stöd under coronaåret 2020 – VASEKs kundantal fördubblades

13.01.2021 | Nyheter
Coronaåret 2020 var naturligtvis utmanande för företagen, vilket återspeglades genast från och med mars 2020 i Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs företagsrådgivning. Företagens utmaningar, ekonomiska svårigheter och utvecklingsbehov som coronan orsakat ökade företagsrådgivningsvolymen anmärkningsvärt.
Läs mera

Årets jämställdhetsföretag i Österbotten utses för första gången

11.01.2021 | Nyheter
När en arbetsplats satsar på jämställdheten mår de anställda bättre. Företag som tänker på jämställdhet har större möjlighet att utvecklas snabbare, är mer innovativa och kan också ofta uppvisa större ekonomisk lönsamhet. För att lyfta fram och hylla företag som aktivt försöker bli mer jämställda kommer priset Årets jämställdhetsföretag i Österbotten att delas ut våren 2021.
Läs mera