Företagarnas partner i alla situationer

20.03.2020

Stefan Råback, verkställande direktör på VASEK.Vi har i Vasaregionen, Finland och hela världen hamnat i en förvånansvärt omfattande, osäkerhetsframkallande och även lite ångestskapande situation på grund av coronaviruset. Självklart är det nu viktigast att på alla sätt hindra viruset från att spridas och sköta om allas hälsa och välbefinnande. Men samtidigt som vi är bekymrade över vår egen, våra anhörigas, kollegers, kunders och anställdas hälsa, är vi också bekymrade över våra arbetsplatser, vår utkomst, vår verksamhetsmiljö och våra företag.

Det är redan uppenbart att företagen har stora utmaningar framför sig. I enlighet med vårt kundlöfte hjälper vi företagen i alla livsskeden från grundande till nedläggning eller försäljning, och i alla situationer från utmaningar och problem till tillväxt och utveckling. Även detta coronavirusläge och utmaningarna eller rentav allvarliga problemen är alltså inom ramen för vårt kundlöfte. Vi hoppas innerligt att ingen företagare i denna situation blir ensam och fundera på sin situation eller hur den ens i viss mån kunde räddas ur företagets synvinkel.

Företagens branscher, verksamhetsmiljöer och situationer är så olika att det är omöjligt för oss att informera om en lösning som passar alla, hur effektiv vår kommunikation än är. Därför behöver vi personlig betjäning. VASEKs och Nyföretagscentrum Startias stolthet har alltid varit personlig, högklassisk betjäning och rådgivning som ges ansikte mot ansikte. Nu är vi tvungna på grund av omständigheterna att avstå från fysiska möten, men vi har trots allt elektroniska kommunikationsmedel till vårt förfogande. Vi slår en signal, skickar epost och bokar videomöten. Allt detta ersätter inte helt möten på tu man hand, men nu måste vi klara oss med de medel som är tillgängliga.

En del av företagen har redan framgångsrikt och smidigt tagit i bruk nya tjänster och tillvägagångssätt och åtminstone delvis lyckats bättra på situationen. En del av företagarna i sin tur har möjlighet att i lugn och ro fundera på framtiden, vad som kunde utvecklas nu och hur man kunde förbereda sig för framtiden. Vi måste ändå lita på att allt i slutändan vänder till det bättre.

Hurdan situation företagaren än befinner sig i för tillfället, är vi tillgängliga. Vi fungerar som företagarens bollplank, vi erbjuder vår bästa hjälp och våra bästa råd samt förser med rätt information, och vid behov vägleder vi företagaren till experterna i vårt nätverk. Kontakta oss, vi hjälper dig tillsammans med regionens andra organisationer som erbjuder företagstjänster!

På vår webbsida hittar du en lista över nyttiga länkar för företagare som vi sammanställt. Situationen ändras hela tiden och vi får ny information, därför uppdateras sidan kontinuerligt. Det lönar sig att ta en titt!

I enlighet med statsrådets anvisningar arbetar VASEKs och Nyföretagscentrum Startias personal på distans, var och en på sitt hemmakontor. Vi följer upp läget och iakttar i  första hand alltid myndigheternas instruktioner. Mera information om ändringar i våra tjänster hittar du på vår webbsida.

Ta hand om ditt och dina anhörigas välbefinnande.

Stefan Råback
verkställande direktör
Vasaregionens Utveckling Ab VASEK‹ Gå till "Nyheter"

Prestige Car Center valdes till Årets Nyföretagare 2020

25.11.2020 | Nyheter
Bilfirman Prestige Car Center Oy med vasaföretagaren Rasmus Lönnqvist i spetsen har valts till Nyföretagarcentralerna i Finland rf:s Årets Nyföretagare 2020. Hedersomnämnanden gick till företagarna bakom Laitaatsillan Telakka Oy i Nyslott och Taikakeppari Oy i Hattula nära Tavastehus.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

25.11.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Digitala evenemang får bättre synlighet via avgiftsfria evenemangskalendrar

19.11.2020 | Nyheter
Coronapandemin har gjort att många evenemangsarrangörer i Österbotten har behövt tänka om. Istället för fysiska evenemang har allt fler evenemang börjat hållas digitalt. De flesta av oss har tillbringat mer tid hemma. Då behövs också möjligheter att ta del av evenemang utan att befinna sig på platser med många andra människor.
Läs mera

Frågat av företagsrådgivaren: Firmabil eller privatbil – Vilket lönar sig?

19.11.2020 | Nyheter
Då företagaren fått igång företagsverksamheten börjar privatbilens körda kilometrar troligen öka: saker ska hämtas, olika körningar till kunder ska göras och det ska köras på utbildningar. Kan företagaren göra dessa resor med egen bil eller borde han/hon skaffa en firmabil?
Läs mera

Ett företags pris är alltid en överenskommelse mellan köpare och säljare

17.11.2020 | Nyheter
Under Ett planerat ägarskifte-webbinarseriets andra del fokuserade man på värdering av företag. Noogas sakkuniga Monika Ahlskog och Ville Hautala påminde att precis som det inte finns två likadana företag eller köpare, finns det inte heller två likadana ägarskiften.
Läs mera

Federica Polo har utnämnts till EU Affairs Manager på Teknologicentret Merinova

17.11.2020 | Nyheter
Federica Polo börjar som EU Affairs Manager på Teknologicentret Merinova från och med den 1 december 2020. I sin uppgift kommer hon att främja det aktiva samarbetet mellan högskolornas och företagsvärldens intressentgrupper inom europeiskt och internationellt forskningssamarbete, och att fungera som kontakt och katalysator för utvecklandet av projektidéer tillsammans med aktörer inom energiekosystemet i Vasaregionen.
Läs mera

Projektet ACCESS främjar miljövänliga resekedjor i Vasaregionen

16.11.2020 | Nyheter
Arbets- och näringsministeriet har beviljat Vasaregionens Utveckling Ab VASEK finansiering till ett projekt som ska främja den lokala turistnäringens återhämtning och vara till nytta för hela områdets turism. Projektets hela namn, ACCESS – Developing accessibility and new sustainable services in Vaasa region, sammanfattar målet: att öka tillgängligheten av Vasaregionens resmål genom hållbara medel.
Läs mera

Företag grundas nu i Vasaregionen lika flitigt som innan coronatiden

09.11.2020 | Nyheter
Åtta procent färre nya företag grundades via Finlands 30 Nyföretagarcentraler under perioden januari-september än under motsvarande period för ett år sedan. På Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia har året dock hittills liknat det föregående året, när det kommer till antalet grundade företag.
Läs mera