Företagare, sätt försäkringar i skick!

13.05.2022

Tapio ja vesivahinko 3Skomakarens barn hade inte de sämsta skorna i det här fallet: LokalTapiola hade försäkringarna i skick då det hände en vattenskada

Startias sakkunnigpartner, försäkringsbolaget LokalTapiola hjälper Startias kunder att förbereda sig för framtiden och trygga kontinuiteten i bolaget. Hur skiljer sig en företagares försäkringar från privatpersonens försäkringar? Tapio Mäkelä, affärsområdesdirektör för LokalTapiola Österbotten, svarar:

– Behoven är ganska likadana; företagare försäkrar tillgångar, till exempel maskiner eller utrustning, men självklart också företagets verksamhet. Det är också typiskt att behöva ta lån för att kunna göra investeringar vid företagsstarten. Företagaren kan finansiera sina anskaffningar genom LokalTapiolas finansieringsbolag. Men det viktigaste i det hela är personen själv. Om det finns skulder, familj och egendom, är det värt att ta en riskförsäkring. Dessutom måste företagaren säkerställa ett tillräckligt pensionsskydd, det vill säga FöPL måste vara i ordning eftersom det är knutet till socialskyddet.

Enligt Startias företagsrådgivare Antti Alasaari överraskas den nya företagaren oftast av hur många olika försäkringar som behövs och att företagaren också ansvarar för att försäkra sig själv.

Mäkelä tycker att det naturligt nog är lättast att jämföra försäkringsbolag med hjälp av fysiska tillgångar som en bil. Således kan en ny företagare lätt fokusera på det för mycket. Enligt Mäkelä är dock livförsäkringen den viktigaste för att man skall kunna skydda sina nära och kära ifall en stor risk realiseras.

Cybersäkerhet och distansarbete måste också beaktas


Förutom företagarens obligatoriska pensionsförsäkringar och arbetsolycksfallsförsäkringar finns det många andra typer av försäkringar. Vad avgör vilka typer av försäkringar som det lönar sig att ha? Vad allt borde man vara beredd på? Branschen som företaget befinner sig inom påverkar dessa val.

LokalTapiola påminner om att till exempel för tillverkande företag är det oerhört viktigt att man har avbrottsförsäkring ifall det kommer avbrott i verksamheten — till exempel vid större vattenskador.

Dessutom bör alla företag idag uppmärksamma cybersäkerhet och ta cyberförsäkringar för att de inte skall vara för sårbara, eftersom en stor del av företagets verksamhet kan vara beroende av att dataförbindelser funkar. Överbelastningsattacker kan skapa besvärliga situationer för företaget.

– Försäkringen ersätter kostnaderna då man reder ut en sådan situation, och vi bistår med hjälp från våra partners, säger Tapio Mäkelä.

Dessutom påpekar Mäkelä att ifall företaget har personal är det lämpligt att koppla fritidsförsäkringen till olycksfallsförsäkringen, eftersom då man distansarbetar är det svårt att avgöra om en eventuell skada är en olycka på arbetsplatsen eller inte.

tiski 1 vanha vakuutusasiakirja rajattu

Man förstod betydelsen av försäkringar redan år 1901: ett gammalt försäkringsdokument i LokalTapiolas reception

Kontakta oss innan du börjar verksamheten


I vilket skede lönar det sig att sätta försäkringar i skick?

– Olycksfallsförsäkringen på arbetsplatsen måste vara i ordning från det ögonblicket då arbetet påbörjas. Vanligtvis kommer nya företagare innan de börjar verksamheten för att fråga erbjudanden av försäkringsbolag och för att förtydliga för sig själva vad de behöver ha i ordning i början av företagsverksamheten. Många gånger vill man ta företagets försäkringar från det samma välbekanta försäkringsbolaget där man har sina personförsäkringar, säger Mäkelä.

Företagskunder gillar vanligtvis att diskutera ansikte mot ansikte med sina kontakter och uppskattar det faktum att skadetjänsten är lokal. I Österbotten finns det tio lokala LokalTapiola-kontor, och personalen vid dessa kan också nås via företagets egen interna telefontjänst på finska, svenska och engelska.‹ Gå till "Nyheter"

Koll på kosmetikareglerna och dina skyldigheter

21.05.2024 | Nyheter
I Finland behöver du inget förhandstillstånd för att sälja kosmetikaprodukter men när produkten väl är till salu övervakas försäljningen av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Därför är det viktigt att du på förhand har koll på din roll och dina skyldigheter, som du hittar via Tukes hemsida.
Läs mera

Renergi Kick-off: Mot en hållbarare framtid med hjälp av cirkulär ekonomi

17.05.2024 | Nyheter
Det var stor förväntan i luften när över 30 experter och representanter för intressegrupper samlades för Renergis kick-off -evenemang i fågelbergets nya restaurang HÖK den 14.5. Evenemanget fungerade som en språngbräda till nytt tänkande och befrämjande av cirkulär ekonomi och stort intresse väcktes hos de deltagande företagarna, läroanstalterna och de övriga intressegrupperna.
Läs mera

En mer strategisk hamn

16.05.2024 | Nyheter
För närvarande pågår stora utvecklingsprojekt i Vasa hamn, och samtidigt pågår hela tiden planeringen för de kommande åren. Aktörerna inom projektet Framtidens hållbara och smarta hamn från VASEK och Kvarken Ports ordnade den 14 maj en hamnworkshop för att få största möjliga underlag för utvecklingen från branschens aktörer.
Läs mera

Synergifördelar och samarbetsplaner

15.05.2024 | Nyheter
Projektledarna för Ekosystemavtalsprojekten träffades för informationsutbyte den 14.5. Under tillfället fick ledarna för fjorton olika projekt berätta om projektets mål, framskridande, framgångar och utmaningar samt svara på frågor. Och det blev många frågor. Under förmiddagsträffen föddes såväl synergier som samarbetsplaner.
Läs mera

Företagarkassan är företagarens ekonomiska livlina

14.05.2024 | Nyheter
Hur lovande ditt företags framtid än verkar vara, har det, speciellt de senaste åren, blivit tydligt hur viktigt det är att ha något att falla tillbaka på när det oförutsedda händer. Som företagare är Företagarkassan den enda källan till inkomstrelaterad dagpenning ifall du blir arbetslös på grund av avslutad företagsverksamhet.
Läs mera

Trädgårdsintresset blev deltidssyssla

13.05.2024 | Nyheter
Efter en kylig och försenad vår är nu trädgårdssäsongen äntligen igång i Österbotten – något som Minna Saari i Tervajoki också märker som första årets företagare i just den branschen. Telefonen har gått varm de senaste veckorna och kalendern fylls med allt från beskärnings- till planteringsuppdrag.
Läs mera

Vi söker: Projektchef inom bygg- och infrasektorn

08.05.2024 | Nyheter
Vi behöver stärka våra resurser inom region- och företagsutveckling. Som projektchef kommer du att genomföra regionala utvecklingsprojekt inom bygg- och infrasektorn samt främja energieffektivitetsutvecklingen inom den byggda miljön. Det omfattar bl.a. att leda Regional Network towards Sustainable Construction 2025 -utvecklingsarbetet tillsammans med våra intressegrupper.
Läs mera

Bokföringsbyrån är fortfarande företagarens viktigaste partner

26.04.2024 | Nyheter
Nyföretagscentrum Startias expertpartner Kjell Ahläng från Convido besökte VASEK i april för att träffa företagsrådgivare. Under samtalet delade han med sig av bokföringsbyråernas hälsningar till nya företagare och andra företagskunder, samt förstås till företagsrådgivarna.Enligt Ahläng har de senaste utvecklingsstegen inom ekonomiprogram revolutionerat företagens bokföring:
Läs mera