Företagare, sätt försäkringar i skick!

13.05.2022

Tapio ja vesivahinko 3Skomakarens barn hade inte de sämsta skorna i det här fallet: LokalTapiola hade försäkringarna i skick då det hände en vattenskada

Startias sakkunnigpartner, försäkringsbolaget LokalTapiola hjälper Startias kunder att förbereda sig för framtiden och trygga kontinuiteten i bolaget. Hur skiljer sig en företagares försäkringar från privatpersonens försäkringar? Tapio Mäkelä, affärsområdesdirektör för LokalTapiola Österbotten, svarar:

– Behoven är ganska likadana; företagare försäkrar tillgångar, till exempel maskiner eller utrustning, men självklart också företagets verksamhet. Det är också typiskt att behöva ta lån för att kunna göra investeringar vid företagsstarten. Företagaren kan finansiera sina anskaffningar genom LokalTapiolas finansieringsbolag. Men det viktigaste i det hela är personen själv. Om det finns skulder, familj och egendom, är det värt att ta en riskförsäkring. Dessutom måste företagaren säkerställa ett tillräckligt pensionsskydd, det vill säga FöPL måste vara i ordning eftersom det är knutet till socialskyddet.

Enligt Startias företagsrådgivare Antti Alasaari överraskas den nya företagaren oftast av hur många olika försäkringar som behövs och att företagaren också ansvarar för att försäkra sig själv.

Mäkelä tycker att det naturligt nog är lättast att jämföra försäkringsbolag med hjälp av fysiska tillgångar som en bil. Således kan en ny företagare lätt fokusera på det för mycket. Enligt Mäkelä är dock livförsäkringen den viktigaste för att man skall kunna skydda sina nära och kära ifall en stor risk realiseras.

Cybersäkerhet och distansarbete måste också beaktas


Förutom företagarens obligatoriska pensionsförsäkringar och arbetsolycksfallsförsäkringar finns det många andra typer av försäkringar. Vad avgör vilka typer av försäkringar som det lönar sig att ha? Vad allt borde man vara beredd på? Branschen som företaget befinner sig inom påverkar dessa val.

LokalTapiola påminner om att till exempel för tillverkande företag är det oerhört viktigt att man har avbrottsförsäkring ifall det kommer avbrott i verksamheten — till exempel vid större vattenskador.

Dessutom bör alla företag idag uppmärksamma cybersäkerhet och ta cyberförsäkringar för att de inte skall vara för sårbara, eftersom en stor del av företagets verksamhet kan vara beroende av att dataförbindelser funkar. Överbelastningsattacker kan skapa besvärliga situationer för företaget.

– Försäkringen ersätter kostnaderna då man reder ut en sådan situation, och vi bistår med hjälp från våra partners, säger Tapio Mäkelä.

Dessutom påpekar Mäkelä att ifall företaget har personal är det lämpligt att koppla fritidsförsäkringen till olycksfallsförsäkringen, eftersom då man distansarbetar är det svårt att avgöra om en eventuell skada är en olycka på arbetsplatsen eller inte.

tiski 1 vanha vakuutusasiakirja rajattu

Man förstod betydelsen av försäkringar redan år 1901: ett gammalt försäkringsdokument i LokalTapiolas reception

Kontakta oss innan du börjar verksamheten


I vilket skede lönar det sig att sätta försäkringar i skick?

– Olycksfallsförsäkringen på arbetsplatsen måste vara i ordning från det ögonblicket då arbetet påbörjas. Vanligtvis kommer nya företagare innan de börjar verksamheten för att fråga erbjudanden av försäkringsbolag och för att förtydliga för sig själva vad de behöver ha i ordning i början av företagsverksamheten. Många gånger vill man ta företagets försäkringar från det samma välbekanta försäkringsbolaget där man har sina personförsäkringar, säger Mäkelä.

Företagskunder gillar vanligtvis att diskutera ansikte mot ansikte med sina kontakter och uppskattar det faktum att skadetjänsten är lokal. I Österbotten finns det tio lokala LokalTapiola-kontor, och personalen vid dessa kan också nås via företagets egen interna telefontjänst på finska, svenska och engelska.‹ Gå till "Nyheter"

Styrelsegården i Vasa – ett modernt exempel på en hållbar renovering

29.05.2023 | Nyheter
Vacker stuckatur från en svunnen tid blandas med modern färgsättning i ljusa toner, akustikdämpande fotoväggar och sofistikerade mattor i imponerande längder. Den energisnåla belysningen tänds automatiskt och steglöst vartefter vi äntrar mötesrummen, och i de som används mindre ofta noterar vi direkt en lägre temperatur. Vasa styrelsegård är ett helt nytt hus efter den omfattande renoveringen under 2020-2022.
Läs mera

Företag bör vara hållbara eftersom det är rätt sak att göra – men hur går man egentligen till väga?

17.05.2023 | Nyheter
Varför ska företag arbeta på ett ansvarsfullt sätt, samt tänka på hållbarhet och cirkulär ekonomi? Är det på grund av pengar? Eftersom det är bra för varumärket och ryktet? Eftersom det gör det lättare att rekrytera ny arbetskraft? Eller endast av den anledningen att det är den nya vägen att gå?
Läs mera

I vinnarföretaget är personalens mångfald en styrka

11.05.2023 | Nyheter
Österbottens jämställdhetsföretag 2023 är Bigro Ab från Närpes. Växthusföretaget Bigro sysselsätter cirka 70 personer, som representerar sex olika nationaliteter. Juryn motiverar sitt val med det mångsidiga arbete som gjorts i företaget för att bygga upp arbetsgemenskapens välmående och mångfald.
Läs mera

VASEK20-tidningen delas ut till varje hushåll

10.05.2023 | Nyheter
VASEK20-jubileumstidningen delades 10.5 som ett offentligt meddelande till alla hushåll i Vasaregionen. Tidningen är ett rejält paket om Vasaregionen och förstås om VASEK som firar jubileumsår.
Läs mera

Stubbtech – mer än namnet avslöjar

09.05.2023 | Nyheter
Den har varit segare än på mycket länge – våren – och tiden då högsäsongen inleds för Stubbtech och företagarna Jens Rodas och Thomas Söderlund. Men nu är den här och verksamheten, som fokuserar dels på stubbfräsning och gårdsarbeten, dels på utomhusmålning samt tak- och fasadtvätt, växer år för år. Planen är nu att omorganisera den tudelade verksamheten under separata marknadsföringsnamn.
Läs mera

”Förvänta dig inte resultat vid det första klicket” – E-handel är en gren som kräver flitighet

04.05.2023 | Nyheter
Den 26 april anordnade Viexpo och VASEK ett informationstillfälle om lanseringen av Österbottens e-handelsklubbverksamhet. På evenemanget höll Leevi Parsama, en expert inom digital handel, ett inspirerande tal om de tio viktigaste framgångspunkterna för e-handel.
Läs mera

Miljövänligt, energieffektivt och förmånligt

02.05.2023 | Nyheter
GreenStar är Finlands första koldioxidneutrala hotellkedja och allt fler väljer idag hotell utgående från hållbarhets- och miljöpolicy. Joensuubördige Kristian Ikonen var före sin tid då han grundade kedjan 2008 och skapade ett koncept som nu ligger helt rätt i tiden. Kedjans femte hotell öppnade i Vasa i november 2019, ett projekt som förverkligades av WasaGroup.
Läs mera

I generationsskiften finns alltid även känslorna på spel

20.04.2023 | Nyheter
Ett generationsskifte är ofta en process som involverar många olika tankar och känslor som kan påverka skiftets framgång. Osäkerhet, oro, sorg och längtan, lättnad, förtroende.
Läs mera