Bjorkstrom MyrskogTobias Björkström och Nathalie Myrskog från DKCO föreläste i den svenskspråkiga tillställningen 11.10

Infokvällarna om juridiska fallgropar för företagare ordnades 10.10 och 11.10 och de samlade företagare för att höra Nyföretagscentrum Startias experter ge sina bästa tips på hur undvika fallgroparna. På tillställningarna som arrangerades i samarbete med Vaasan Yrittäjät föreläste experterna Christian Näsman från Näsman & Båsk samt Tobias Björkström och Nathalie Myrskog från DKCO.

För B2B och B2C-försäljning gäller delvis olika lagstiftning och därför uppmanade experterna företagare att se till att alla dokument, exempelvis offerter, affärsavtal och orderbekräftelser är korrekt upprättade.

– Vi rekommenderar att företag gör upp egna villkor för affärer och leveranser i vilka man bland annat beaktar leveranssättet och tidpunkten för leveransen, produktkvaliteten och reklamationerna. Dessutom är det viktigt att i avtalen fastställa vad produkten innehåller och inte innehåller och för vad tar man betalt extra, listade Björkström.

– Konsumenten skyddas alltid av konsumentskyddslagen och därför gäller inte avtalsvillkor som strider mot den, betonade Näsman.

Särskilt påminde föreläsarna om att offerter alltid ska innehålla giltighetstid. Annars finns det risk för att kunden hänvisar till en gammal, förmånligare offert om den inte har ett slutdatum för hur länge de gäller.

– Ett avtal uppstår när köparen ger ett jakande svar på en offert. En orderbekräftelse bekräftar innehållet i ett avtal som ingåtts. I handel mellan företag och konsumenter är avtalet inte nödvändigtvis giltigt om inga uppgifter som lagen kräver har angetts, påminde Näsman.

 

NasmanChristian Näsman, Näsman & Båsk, föreläste i den finskspråkiga tillställningen 10.10.

Delägaravtal viktigaste dokumentet för delägarna

Experterna betonade starkt betydelsen av delägaravtal i aktiebolag. Utan ett delägaravtal regleras relationen mellan delägarna med bolagsordning eller med annan lämplig lagstiftning. De här lagarna löser eller hindrar emellertid inte alla problem som kan uppstå mellan delägarna:

– Ett delägaravtal är livsviktigt med tanke på att företagets verksamhet inte förlamas vid eventuella problematiska situationer. Vanliga fallgropar i sådana här sammanhang är till exempel när en delägare blir anställd på ett konkurrerande företag och tar med sig sin kompetens eller på annat sätt tappar intresset i företagets verksamhet, listar Björkström och fortsätter med ett annat exempel:

– Om ett företag har två delägare och båda sitter i styrelsen och den ena är styrelseordförande, kan hen klubba igenom beslut som är ofördelaktiga för den andra delägaren eftersom ordförandens röst avgör ifall röstning slutar lika.

Ett noga planerat delägaravtal hjälper vid problem. Det ska innehålla klausuler om konkurrensförbud, skyldighet att arbeta, utdelning av dividender, hur man löser ut aktier och om beslutsfattande i företaget.

– Bolagsordningen är viktig i den här kombinationen när man tänker på vad man bör beakta i delägaravtalet, kompletterar Näsman.

En av de fallgropar som gör företagare mest tänksamma är anställning av arbetstagare. Experterna gav några råd:

– Gör alltid upp ett skriftligt arbetsavtal och försäkra dig om vilka lagar och kollektivavtal som gäller inom branschen, betonar Näsman.

Myrskog påminner åhörarna också om arbetstidsuppföljning:

– Arbetstidsuppföljning som är bristfällig eller i värsta fall saknas helt medför svårigheter för arbetsgivaren och kan vara lagstridigt. Därför är det viktigt att spelreglerna i företaget är klara och att man har gått igenom dem med alla anställda.

 

Maija TommiTillställningarna arrangerades i samarbete med Vaasa Yrittäjät och Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia. I bilden Maija Aarnio, Vaasan Yrittäjät och Tommi Virkama, Startia

Näsman säger att företagaren alltid ska vända sig till en jurist innan hen tänker säga upp arbetstagare:

– Arbetsavtal som gäller tills vidare kan sägas upp endast av vägande sakskäl. När du ingår arbetsavtal, avtala alltid om en så lång prövotid som möjlig, det vill säga 6 månader. Man bör ändå komma ihåg att även under prövotiden ska det finnas en saklig grund för att kunna säga upp arbetsavtalet.

Diskussion om fallgroparna var livlig och experterna fick många frågor. På tillställningarna behandlades också deltagande i offentliga upphandlingar och dataskyddsförordningen. Läs mer om dem:

Tips till företagarna om dataskyddsförordningen och deltagande i offentlig upphandling

Dataskyddsförordningen gäller för alla företag

Juristen frågar: Vad händer med ditt företag om någonting händer dig?

Isossakyrössä syvennyttiin yrittäjän sopimusriskeihin

 

Boka en tid till Sparra med juristen -tjänsten

 

Kjell Nydahl
Kjell Nydahl
Direktör för företagstjänster
+358 50 368 2686
Ett planerat ägarskifte, Korsnäs

Tommi Virkama
Tommi Virkama
Startias direktör
+358 400 919 361
Nya företagare

‹ Gå till "Nyheter"