Företagarattityden bör värnas

26.09.2019

Yrityskyla Viikki 18 Iiro Rautiainen

Självständighet, beslutsamhet, engagemang, lösningsorientation och mod är egenskaper som förutsätts av företagare. Samtidigt är de egenskaper som barn och unga ofta förväntas besitta och som de stödjas för att de ska tillägna. Egenskaperna kunde även sammanfattas med ett ord: företagarattityd.

Företagarattityd kan beskrivas på många olika sätt: intresse för andra människor och deras kunskaper, nätverkande och pålitlighet, förmåga att hantera påfrestning, mod att försöka, misslyckas och lära sig, förändringsbenägenhet och sunt ifrågasättande, ansvarskänsla samt förmåga att ta itu med saker. Alla dessa egenskaper är nyttiga och fördelaktiga för barn och ungdomar i skolan och i studierna,  i arbetslivets olika skeden och även för företagare. Företagande är alltså en attityd som bör värnas redan från den tidiga barndomen.

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Nyföretagscentrum Startia, som fungerar som en del av VASEK, stöder företagaren under hela företagets livscykel, från start till då företaget säljs eller läggs ner. Vårt mål är att det ska finnas livskraftiga och lönsamma företag som bidrar till livskraften i hela regionen. Med olika avgiftsfria och konfidentiella företagstjänster med låg tröskel vill vi ta hand om regionens företag.

Förutom företagen vill vi även värna företagarattityden och företagarfostran i Vasaregionen. Vi stöder och finansierar företagarfostran under barnens och ungdomarnas hela skolstig: i början finns Företagsbyn Österbotten, vars verksamhet vi finansierat redan när verksamheten inleddes, och i slutet Vaasa Entrepreneurship Society VES.

I höst kommer VASEK och Startia att vara med i Företagsbyn för första gången, med kontor vid Företagsbyns stadshus. Sjätteklassisten som deltar i Företagsbydagen kan få som uppgift att spela företagsrådgivare och stöda andra företag eller blivande företagare i Företagsbyn. Den som får projektchefsrollen får välja mellan olika regionala utvecklingsprojekt och därigenom lära sig hur man genom att utveckla regionen och dess verksamhetsförutsättningar kan på olika sätt påverka företagens framgångsmöjligheter.

Företagsbyns verksamhet är en väldigt viktig del av barnens och ungdomarnas företagarfostran. Vår önskan är att ungdomar intar företagarandan och ser företagandet som ett alternativ på sin karriärstig. Det är enkelt att grunda ett företag, men att sedan driva ett framgångsrikt företag är inte alltid helt okomplicerat. Rätt attityd hjälper ändå att växa som företagare.

Jag ser fram emot elevernas hälsningar från Företagsbyns VASEK & Startia-kontor. Kanske får jag en dag ge företagsrådgivning åt en kund som fungerat i min roll vid Företagsbyn!

Tommi Virkama

 ‹ Gå till "Nyheter"

Fundera hur du genomför ett generationsskifte – det påverkar beskattningen

02.12.2020 | Nyheter
Den tredje och sista delen av webbinarseriet Ett planerat ägarskifte fokuserade på den kanske svåraste aspekten av ägar- och generationsskiften: beskattning. Kaj Grüssner, sakkunnig på KPMG, presenterade olika modeller för hur ett generationsskifte kan genomföras samt hur olika val påverkar beskattningen.
Läs mera

Gemensamma värden och visioner förenar företagarna på FysioX – Konkret kundstig ett framgångskoncept

01.12.2020 | Nyheter
Gemensamma värderingar och en vilja att själva få skapa sin drömarbetsplats förde företagarkollegorna Sannamari Ulvinen och Satu Latvala samman för tre år sedan. De hade då arbetat som fysioterapeuter och motionsgruppsinstruktörer på samma arbetsplats i flera år, och när omorganiseringar blev aktuella där var tiden mogen för att starta eget.
Läs mera

Prestige Car Center valdes till Årets Nyföretagare 2020

25.11.2020 | Nyheter
Bilfirman Prestige Car Center Oy med vasaföretagaren Rasmus Lönnqvist i spetsen har valts till Nyföretagarcentralerna i Finland rf:s Årets Nyföretagare 2020. Hedersomnämnanden gick till företagarna bakom Laitaatsillan Telakka Oy i Nyslott och Taikakeppari Oy i Hattula nära Tavastehus.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

25.11.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Digitala evenemang får bättre synlighet via avgiftsfria evenemangskalendrar

19.11.2020 | Nyheter
Coronapandemin har gjort att många evenemangsarrangörer i Österbotten har behövt tänka om. Istället för fysiska evenemang har allt fler evenemang börjat hållas digitalt. De flesta av oss har tillbringat mer tid hemma. Då behövs också möjligheter att ta del av evenemang utan att befinna sig på platser med många andra människor.
Läs mera

Frågat av företagsrådgivaren: Firmabil eller privatbil – Vilket lönar sig?

19.11.2020 | Nyheter
Då företagaren fått igång företagsverksamheten börjar privatbilens körda kilometrar troligen öka: saker ska hämtas, olika körningar till kunder ska göras och det ska köras på utbildningar. Kan företagaren göra dessa resor med egen bil eller borde han/hon skaffa en firmabil?
Läs mera

Ett företags pris är alltid en överenskommelse mellan köpare och säljare

17.11.2020 | Nyheter
Under Ett planerat ägarskifte-webbinarseriets andra del fokuserade man på värdering av företag. Noogas sakkuniga Monika Ahlskog och Ville Hautala påminde att precis som det inte finns två likadana företag eller köpare, finns det inte heller två likadana ägarskiften.
Läs mera

Federica Polo har utnämnts till EU Affairs Manager på Teknologicentret Merinova

17.11.2020 | Nyheter
Federica Polo börjar som EU Affairs Manager på Teknologicentret Merinova från och med den 1 december 2020. I sin uppgift kommer hon att främja det aktiva samarbetet mellan högskolornas och företagsvärldens intressentgrupper inom europeiskt och internationellt forskningssamarbete, och att fungera som kontakt och katalysator för utvecklandet av projektidéer tillsammans med aktörer inom energiekosystemet i Vasaregionen.
Läs mera