Företagarattityden bör värnas

26.09.2019

Yrityskyla Viikki 18 Iiro Rautiainen

Självständighet, beslutsamhet, engagemang, lösningsorientation och mod är egenskaper som förutsätts av företagare. Samtidigt är de egenskaper som barn och unga ofta förväntas besitta och som de stödjas för att de ska tillägna. Egenskaperna kunde även sammanfattas med ett ord: företagarattityd.

Företagarattityd kan beskrivas på många olika sätt: intresse för andra människor och deras kunskaper, nätverkande och pålitlighet, förmåga att hantera påfrestning, mod att försöka, misslyckas och lära sig, förändringsbenägenhet och sunt ifrågasättande, ansvarskänsla samt förmåga att ta itu med saker. Alla dessa egenskaper är nyttiga och fördelaktiga för barn och ungdomar i skolan och i studierna,  i arbetslivets olika skeden och även för företagare. Företagande är alltså en attityd som bör värnas redan från den tidiga barndomen.

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Nyföretagscentrum Startia, som fungerar som en del av VASEK, stöder företagaren under hela företagets livscykel, från start till då företaget säljs eller läggs ner. Vårt mål är att det ska finnas livskraftiga och lönsamma företag som bidrar till livskraften i hela regionen. Med olika avgiftsfria och konfidentiella företagstjänster med låg tröskel vill vi ta hand om regionens företag.

Förutom företagen vill vi även värna företagarattityden och företagarfostran i Vasaregionen. Vi stöder och finansierar företagarfostran under barnens och ungdomarnas hela skolstig: i början finns Företagsbyn Österbotten, vars verksamhet vi finansierat redan när verksamheten inleddes, och i slutet Vaasa Entrepreneurship Society VES.

I höst kommer VASEK och Startia att vara med i Företagsbyn för första gången, med kontor vid Företagsbyns stadshus. Sjätteklassisten som deltar i Företagsbydagen kan få som uppgift att spela företagsrådgivare och stöda andra företag eller blivande företagare i Företagsbyn. Den som får projektchefsrollen får välja mellan olika regionala utvecklingsprojekt och därigenom lära sig hur man genom att utveckla regionen och dess verksamhetsförutsättningar kan på olika sätt påverka företagens framgångsmöjligheter.

Företagsbyns verksamhet är en väldigt viktig del av barnens och ungdomarnas företagarfostran. Vår önskan är att ungdomar intar företagarandan och ser företagandet som ett alternativ på sin karriärstig. Det är enkelt att grunda ett företag, men att sedan driva ett framgångsrikt företag är inte alltid helt okomplicerat. Rätt attityd hjälper ändå att växa som företagare.

Jag ser fram emot elevernas hälsningar från Företagsbyns VASEK & Startia-kontor. Kanske får jag en dag ge företagsrådgivning åt en kund som fungerat i min roll vid Företagsbyn!

Tommi Virkama

 ‹ Gå till "Nyheter"

Hankkeet ja kaikki muut turhuudet

14.02.2020 | Nyheter
Välillä sekä minä että muut kehittämishankkeiden parissa työskentelevät saamme kuulla kommentteja hankkeiden tyhjänpäiväisyydestä tai siitä, miten rahaa laitetaan turhuuteen erilaisissa projekteissa. Ja usein kritisoija on se, joka ei – kutsuista huolimatta – koskaan osallistu hankkeen rahoituksella järjestettyihin maksuttomiin tapaamisiin, koulutuksiin, seminaareihin tai muuhun toimintaan, joka on suunniteltu juuri hänen toimialansa yrittäjiä varten.
Läs mera

Lättföretagandets popularitet syntes även i nyföretagarcentralerna

14.02.2020 | Nyheter
Nyföretagarcentralerna betjänade under år 2019 cirka 14 000 kunder som funderade på företagande och ungefär hälften av dem bestämde sig för att starta eget, precis som under de senaste åren. Både nationellt och i Vasaregionen framträdde särskilt två fenomen: lättföretagandets popularitet samt invandrarnas intresse för företagande.
Läs mera

Klimatfrågor mer framträdande på EnergyWeek

12.02.2020 | Nyheter
Arrangemangen för Vaasa EnergyWeek är i det mest intensiva skedet, och registreringen för energibranschens spetsevenemang i Vasa stadshus 16–19 mars öppnades i början av året. Eventet förväntas locka över 4 600 deltagare.
Läs mera

Hav, energi, passion – den perfekta gåvan för samarbetspartner

07.02.2020 | Nyheter
Vad kan man ge som present för en företagsgäst eller samarbetspartner? Gåvan kan inte vara någonting att dricka eller sådant som annars är svårt att ha med sig i flygplanet. Gåvan borde vara någonting från Vasaregionen och lokalt, men någonting som passar för alla. Den får inte föråldras i lagret, för man måste ju ha dem alltid tillgänglig, även för...
Läs mera

Comtec investerade i förnyad maskinpark

04.02.2020 | Nyheter
Utveckling och uppdatering av företagets maskinpark är något som inom många branscher kräver stora investeringar. Kaj Wik, ägare till bland annat företaget Comtec SMD Technique Oy Ab, stod inför en sådan process under fjolåret och vände sig till VASEK för att få hjälp när det var dags att fylla i ansökningarna för investeringsstöd.
Läs mera

Förbered dig på allt, fixa dina dokument i skick

27.01.2020 | Nyheter
Överraskande sjukdomsattack, skilsmässa, reklamationstvist med en kund, meningsskiljaktigheter inom bolaget. Jobbiga situationer, och dem kan man ju inte alltid helt undvika. Men man kan och det lönar sig att förbereda sig för dem på bästa möjliga sätt. Med hjälp av en expert.
Läs mera

Elisa Havusela ny ägare till Disponentservice Hissa Ab

24.01.2020 | Nyheter
Vid årsskiftet gjordes ett länge planerat och väl förberett ägarbyte vid vasaföretaget Disponentservice Hissa Ab, som grundades 1983. Ägaren Juha Hissa, som drivit företaget i 20 år, överlät då ägandet till Elisa Havusela, och fortsätter själv som deltidsanställd.
Läs mera

Undvik onödiga misstag även som lättföretagare

24.01.2020 | Nyheter
Vad betyder lättföretagare egentligen? Och är det fråga om företagande överhuvudtaget? Lättföretagande har blivit ett populärt sätt att starta eget, för det passar bra då man vill jobba på deltid vid sidan om lönearbetet eller studierna.
Läs mera