Företagarattityden bör värnas

26.09.2019

Yrityskyla Viikki 18 Iiro Rautiainen

Självständighet, beslutsamhet, engagemang, lösningsorientation och mod är egenskaper som förutsätts av företagare. Samtidigt är de egenskaper som barn och unga ofta förväntas besitta och som de stödjas för att de ska tillägna. Egenskaperna kunde även sammanfattas med ett ord: företagarattityd.

Företagarattityd kan beskrivas på många olika sätt: intresse för andra människor och deras kunskaper, nätverkande och pålitlighet, förmåga att hantera påfrestning, mod att försöka, misslyckas och lära sig, förändringsbenägenhet och sunt ifrågasättande, ansvarskänsla samt förmåga att ta itu med saker. Alla dessa egenskaper är nyttiga och fördelaktiga för barn och ungdomar i skolan och i studierna,  i arbetslivets olika skeden och även för företagare. Företagande är alltså en attityd som bör värnas redan från den tidiga barndomen.

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Nyföretagscentrum Startia, som fungerar som en del av VASEK, stöder företagaren under hela företagets livscykel, från start till då företaget säljs eller läggs ner. Vårt mål är att det ska finnas livskraftiga och lönsamma företag som bidrar till livskraften i hela regionen. Med olika avgiftsfria och konfidentiella företagstjänster med låg tröskel vill vi ta hand om regionens företag.

Förutom företagen vill vi även värna företagarattityden och företagarfostran i Vasaregionen. Vi stöder och finansierar företagarfostran under barnens och ungdomarnas hela skolstig: i början finns Företagsbyn Österbotten, vars verksamhet vi finansierat redan när verksamheten inleddes, och i slutet Vaasa Entrepreneurship Society VES.

I höst kommer VASEK och Startia att vara med i Företagsbyn för första gången, med kontor vid Företagsbyns stadshus. Sjätteklassisten som deltar i Företagsbydagen kan få som uppgift att spela företagsrådgivare och stöda andra företag eller blivande företagare i Företagsbyn. Den som får projektchefsrollen får välja mellan olika regionala utvecklingsprojekt och därigenom lära sig hur man genom att utveckla regionen och dess verksamhetsförutsättningar kan på olika sätt påverka företagens framgångsmöjligheter.

Företagsbyns verksamhet är en väldigt viktig del av barnens och ungdomarnas företagarfostran. Vår önskan är att ungdomar intar företagarandan och ser företagandet som ett alternativ på sin karriärstig. Det är enkelt att grunda ett företag, men att sedan driva ett framgångsrikt företag är inte alltid helt okomplicerat. Rätt attityd hjälper ändå att växa som företagare.

Jag ser fram emot elevernas hälsningar från Företagsbyns VASEK & Startia-kontor. Kanske får jag en dag ge företagsrådgivning åt en kund som fungerat i min roll vid Företagsbyn!

Tommi Virkama

 ‹ Gå till "Nyheter"

Lämna bilen hemma och låt samåkningsapplikationen sköta transporten

13.11.2019 | Nyheter
Tänk om du kunde lämna bilen hemma och i stället logga in i mobilapplikationen för att se om någon i närområdet har plats för en i sin bil eller taxi. Eller välja egen bil och kolla i appen ifall någon är på väg åt samma håll och behöver skjuts.
Läs mera

Vasaregionen väl framme i ryska resemedia

11.11.2019 | Nyheter
I juli besökte fyra representanter från ryska turisminriktade medier Vasaregionen för att bekanta sig med våra attraktioner och den vackra naturen. Det var inget slumpmässigt besök, även om området nog väckt intresse i grannlandet i öst på sistone, utan bakom det hela ligger företagsgruppsprojektet Archipelago Attractions.
Läs mera

Kjell Nydahl är Årets 2019 ägarskiftesexpert

06.11.2019 | Nyheter
Direktör för företagstjänster Kjell Nydahl från Vasaregionens Utveckling Ab VASEK belönades som Årets 2019 ägarskiftesexpert. Priset utdelades på Ägarskifte 2019-konferensen i Helsingfors.
Läs mera

Från passion till butik

04.11.2019 | Nyheter
Att en ny affär slår upp dörrarna i centrum av Laihela hör inte till vardagen, men i september hände det. Mia Thel, som i flera år innan redan haft sin hobby som ett deltidsföretag, valde att satsa fullt ut på sin passion – hundar – och erbjuder förutom olika skolningstjänster nu också en fysisk butik med det mesta som rör hundar.
Läs mera

Otnässtuderanden imponerades över företagslivet i Vasa

31.10.2019 | Nyheter
Arbetsgivare från Vasa reste tillsammans till Otnäs i Esbo för att locka diplomingenjör- och arkitektstuderanden att komma och arbeta i Vasa. Studerandena imponerades över regionens mångsidiga arbetsmöjligheter.
Läs mera

Företagsmentorn ger företagaren moraliskt stöd

30.10.2019 | Nyheter
Att vara egenföretagare behöver inte betyda att allt ska göras på egen hand, utan det lönar sig för företagare att stödja sig på mer erfarna företagsexperter. Att kontakta en företagsmentor är ett beaktansvärt alternativ för småföretagare som behöver en erfaren och sakkunnig mentor som stöd. Företagsmentorns uppgift är att sparra sin adept till exempel när det gäller beslutsfattande.
Läs mera

Norwegian lanserar 1.11 ny inrikeslinje till Vasa från Helsingfors

24.10.2019 | Nyheter
Norwegian fortsätter att utveckla linjenätet i Finland och lanserar ny inrikeslinje mellan Helsingfors-Vanda och Vasa. Med start första november kommer Norwegian att flyga mellan Helsingfors och Vasa två gånger i veckan, på måndagar och fredagar.
Läs mera

Vasa kräver: Vasagatorna bör ges en Vasaidentitet

23.10.2019 | Nyheter
I Vasa har man med oro lagt märke till att Vasagator på olika håll i Finland – och rentav i världen – inte just alls påminner om det äkta Vasa. Vasagatorna saknar såväl havsutsikt, Strömsö som även världsarv. Inte ens antalet soliga dagar motsvarar nivån i Vasa.
Läs mera