FöPL-reformen trädde i kraft vid årskiftet

31.01.2023

YEL juttuun

Lagen om pension för företagare ändrades 1.1.2023: arbetsinkomsten preciseras och kontrolleras regelbundet. Den största ändringen i FöPL-reformen gäller pensionsbolagens skyldighet att kontrollera företagarens arbetsinkomst regelbundet vart tredje år.

För att pensionsbolaget ska kunna fastställa arbetsinkomsten behövs en helhetsbedömning av företagarens situation. I helhetsbedömningen beaktas bland annat branschens medianlön, arbetsinsatsen och företagsverksamhetens omfattning, företagarens yrkeskunskap och en värdering av företagarens arbetsinsats.

Hittills har arbetsinkomsten vanligen uppdaterats när företagaren själv sökt om ändring av arbetsinkomsten enligt egen bedömning och när pensionsbolaget justerat arbetsinkomsten enligt lönekoefficienten i början av varje år.

FöPL-arbetsinkomsten ska alltid ligga på rätt nivå eftersom den är grunden för företagarens sociala trygghet och pension. Som stöd för uppskattningen kan man använda rekommendationsräknaren för FöPL-arbetsinkomsten, den används av alla pensionsbolag.

Källa: pensionsförsäkringsbolagen Elo, Ilmarinen, Varma & Veritas.

Läs mera: arbetspension.fi

Läs mera på pensionsbolagens sidor:‹ Gå till "Nyheter"

Testa och använd – gör Artificiell intelligens till företagets assistent

23.04.2024 | Nyheter
Eran för artificiell intelligens har börjat, men vad menas egentligen med artificiell intelligens dvs.AI? Det var en av frågorna som diskuterades den 18 april på temadagen om artificiell intelligens som arrangerades i samarbete mellan Korsholms kommun, Korsholms företagare och VASEK i Korsholms kulturhus.
Läs mera

VASEK fräschade upp Vasas gator under Earth Day

23.04.2024 | Nyheter
För att fira den Internationella temadagen Jordens Dag, på engelska Earth Day, som firades den 22.4 samlade VASEKs personal totalt 12 påsar med skräp från Vasas gator. Talkot var en god gärning för naturen samtidigt som personalen fick vardagsmotion och en möjlighet att diskutera hållbarhetsrelaterade utmaningar.
Läs mera

Braincade vaskar fram innovationer

16.04.2024 | Nyheter
Triple Heat, Energy Oasis, Heated Match och Excess Heat Framework, fyra innovativa idéer som presenterades under Braincade där fokus låg på lågtempererad spillvärme. Ett event där kreativ brainstorming mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet.
Läs mera

Nurminen Logistics utökar sin internationella verksamhet med en ny spårförbindelse i Sverige

15.04.2024 | Nyheter
Det finländska logistikföretaget Nurminen Logistics öppnar en ny spårförbindelse i Sverige. I samarbete med VÄTE Rail AB går den nya rutten via Haparanda och Umeå till Göteborg, Nordens största hamn.
Läs mera

Om du inte syns finns du inte – by Sand hjälper dig bygga ditt varumärke

11.04.2024 | Nyheter
För att ditt företag ska sticka ut i mängden och fånga intresse hos potentiella kunder behöver du en visuell identitet som skapar en enhetlig bild av ditt företag och ökar förtroendet för ditt varumärke. En snygg logo är en bra början men tar dig tyvärr inte så långt.
Läs mera

Nya men bekanta ansikten till VASEKs styrelse

04.04.2024 | Nyheter
Omsättningen för 2023 uppgick till 2,42 miljoner euro och det icke-vinstdrivande bolagets resultat för 2023 var drygt 12 tusen euro på plus. Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs bolagsstämma valde 3.4.2023 följande personer till bolagets styrelse:
Läs mera

Fiskare på heltid – en frihet med många utmaningar

02.04.2024 | Nyheter
Det är tidig marsmorgon och Kim Ömossa i Molpe gör sig redo för att åka ut på isen och vittja nät. Havet – oavsett om det är is eller vatten, stiltje eller storm, är hans arbetsplats sedan november 2023 då han på heltid blev yrkesfiskare under företagsnamnet K-Fishing.
Läs mera

Rekordantal besökare på EnergyWeek 2024

25.03.2024 | Nyheter
EnergyWeek 2024 lockade än en gång ett rekordantal besökare som kom till Vasa för evenemangveckans seminarier och mässor.
Läs mera