Fler flygförbindelser behövs, men flygresande överlag övervägs mer noggrant

28.10.2022

VaasanLentoasema8 KatjaLosonen 2014

Hållbarhet framkom starkare i svar på flygenkäten för företag

I september-oktober genomförde Vasaregionens Utveckling Ab VASEK en flygenkät med Österbottens handelskammare, Vaasan Yrittäjät och Kust-Österbottens Företagare. 290 av handelskammarens och företagarföreningarnas medlemmar svarade på enkäten.

Av de företag som svarade har 55 % mellan 1 och 10 anställda, 23 % hade mellan 11 och 50 anställda, 9 % hade mellan 51 och 100 anställda. Mer än 100 anställda var i 13 % av de företag som svarade.

Peter Källberg, projektchef med ansvar för utvecklingen av flygförbindelser på VASEK, tar upp tre viktiga teman ur undersökningsresultaten:

– Vi ser tydligt att affärsresandet nu tagit fart igen. Det betyder att vi för närvarande har för lite kapacitet. En nyöppning till Stockholm, ett morgonflyg från Helsingfors till Vasa samt större plan på vissa turer till Helsingfors är de saker som företagen anser vara det viktigaste.

Teams och hållbarhet spelar en roll i flygresor som inte helt förväntas återvänder till sina tidigare volymer

Endast 2 % av de svarande hade reserestriktioner i sina företag. I frågans ”Vilka begränsningar gällande arbetsresandet har ni i bruk i dagsläget?” öppna del (Annan begränsning, vilken) kommenterade man att resor också eftersträvas begränsas för hållbarhetsmålens skull. I tidigare genomförda flygenkäter 2020 eller 2021 har hållbarhetsperspektivet inte kommit fram lika starkt.

67 procent av de tillfrågade uppskattar att flygresor i deras företag kommer att återgå till samma nivå som före pandemin. Nästan hälften av dem som uppskattar att flygresor inte kommer att återgå till samma nivå som före pandemin uppskattar vidare att antalet flygresor kommer att förbli 20 till 50 procent mindre.

83 procent sade att orsaken till minskningen av flygantalet var det att Teams-möten blivit allt vanligare, såväl som 32 procent sade att resor inom företaget har minskat. De öppna svaren lyfte också fram miljö- och klimatfrågor.

Stockholm-flyg önskas, man vill också komma till Helsingfors med bättre tidtabell

Det finns för närvarande tre dagliga flyg mellan Vasa och Helsingfors. 55 % av de tillfrågade anser att nuvarande flygförbindelser inte uppfyller företagets behov. Respondenterna ombads att precisera sina önskemål och vi fick en enorm mängd öppna svar. De följer väldigt mycket samma modell:

"Helsingistä pitäisi päästä aamulla Vaasaan niin, että kerkeäisi esim. klo 9 alkavaan kokoukseen.”
"Nykyiset yhteydet eivät palvele riittävällä tasolla jatkolentoja Eurooppaan. Erityisesti paluut ovat todella hankalia ja useimmiten edellyttävät joko pitkää vaihtoaikaa tai extrayöpymistä.”
”Det behövs en tidig ankomst till Vasa och en sen avfärd från Vasa.”
"Aamulle lisää lentoja sekä paluu Vaasaan noin klo 19”
"Toinen aamulento n klo 8-9 välillä Vaasasta, ja mielellään aamulento Vaasaan”
"Myöhäisempi aamulähtö ja aikaisempi yöpaluu”
"Den stora luckan mellan 17:45 och 01:05 skapar oftast stora väntetider i Helsingfors."

En nyöppning av förbindelsen till Stockholm väntar man alltså ivrigt på. Enligt respondenterna bör avgångstiden för flyget från Vasa till Stockholm vara mellan kl. 18.00 och 08.00 (80 %). Respondenterna anser att returresan från Stockholm till Vasa bör avgå mellan kl. 18.00 och 20.00 (81 %).

Källberg kommenterade resultatet och det fortsatta arbetet:

– Resultatet av denna enkät kommer nu att användas som ett av underlagen i de fortsatta diskussionerna med flygbolagen. Det är viktigt kunna påvisa att det vi säger om behov av Vasaregionens företag inte bara är antaganden, utan att det grundar sig på fakta.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Framtidens hållbara samhälle kräver fördomsfrihet

28.09.2023 | Nyheter
Under Hållbarhetsveckan som pågick från den 25 till den 28 september, hölls i Vasa även Green Skills Week. Under denna vecka fick studerande från Vasa universitet, Vamia och Novia höra experter föreläsa om den gröna övergången, välfärdsteknologi, hållbarhet, cirkulär ekonomi och arbetslivet i framtiden.
Läs mera

Familjeföretaget Wellmedic från Korsholm till finalen i den nationella årets nyföretagare-tävlingen

26.09.2023 | Nyheter
Finlands nyföretagarcentrum delar årligen ut pris i årets nationella nyföretagare. Förutom priset i årets nyföretagare som väljs ut av en panel, kommer även ett pris i publikens favorit att delas ut genom en öppen omröstning. Du kan rösta på din favorit online från 26 september till 9 oktober 2023.
Läs mera

SOF-projektet vill lyfta fram Österbotten som ett nav för hållbarhet och cirkularitet

20.09.2023 | Nyheter
Den gröna omställningen är i full gång och vi vill hjälpa Österbottniska företag att ställa om och vara rustade för de krav som ställs.
Läs mera

Finnair lägger till en ny tur på måndagsmorgnar

14.09.2023 | Nyheter
Lentoyhtiö Finnair lisää 30.10. alkaen maanantaiaamuihin Vaasa-Helsinki välille uudet lentoyhteydet seuraavasti:
Läs mera

Jordbrukare - men framförallt entreprenör med stor E

11.09.2023 | Nyheter
Spannmålsdammet ligger i luften och torken går för fullt hos Aulis Nuuja i Tuurala i Storkyro. Även om Nuuja själv också är jordbrukare utgör den egna odlingsarealen endast en liten del av hans verksamhet, som omfattar allt från maskinförsäljning till fastighetsuthyrning, entreprenadarbeten och egen produkttillverkning.
Läs mera

VASEK-anställda belönades med handelskammarens förtjänsttecken

06.09.2023 | Nyheter
VASEK firade sitt 20-årsjubileum den 5 september och hedrade samtidigt anställda som har tjänstgjort i företaget med handelskammarens förtjänsttecken enligt följande:
Läs mera

VASEK 20 år – betydande resultat genom samarbete

05.09.2023 | Nyheter
Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, ett utvecklingsbolag som ägs av sju kommuner i Vasaregionen, firar 20-årsjubileum den 5 september på företagardagen. Vasaregionens kommuner grundade VASEK år 2003.
Läs mera

Vasaregionen i utveckling -jubileumsboken erbjuder flera synvinklar på VASEKs verksamhet

05.09.2023 | Nyheter
I jubileumsboken Vasaregionen i utveckling, som gavs ut på Företagardagen den 5 september, presenteras de viktigaste händelserna under VASEKs första 20 verksamhetsår. Boken beskriver hur vi jobbar som utvecklingsbolag och den kopplar också verksamheten till större skeenden i samhället och näringslivet.
Läs mera