Fler flygförbindelser behövs, men flygresande överlag övervägs mer noggrant

28.10.2022

VaasanLentoasema8 KatjaLosonen 2014

Hållbarhet framkom starkare i svar på flygenkäten för företag

I september-oktober genomförde Vasaregionens Utveckling Ab VASEK en flygenkät med Österbottens handelskammare, Vaasan Yrittäjät och Kust-Österbottens Företagare. 290 av handelskammarens och företagarföreningarnas medlemmar svarade på enkäten.

Av de företag som svarade har 55 % mellan 1 och 10 anställda, 23 % hade mellan 11 och 50 anställda, 9 % hade mellan 51 och 100 anställda. Mer än 100 anställda var i 13 % av de företag som svarade.

Peter Källberg, projektchef med ansvar för utvecklingen av flygförbindelser på VASEK, tar upp tre viktiga teman ur undersökningsresultaten:

– Vi ser tydligt att affärsresandet nu tagit fart igen. Det betyder att vi för närvarande har för lite kapacitet. En nyöppning till Stockholm, ett morgonflyg från Helsingfors till Vasa samt större plan på vissa turer till Helsingfors är de saker som företagen anser vara det viktigaste.

Teams och hållbarhet spelar en roll i flygresor som inte helt förväntas återvänder till sina tidigare volymer

Endast 2 % av de svarande hade reserestriktioner i sina företag. I frågans ”Vilka begränsningar gällande arbetsresandet har ni i bruk i dagsläget?” öppna del (Annan begränsning, vilken) kommenterade man att resor också eftersträvas begränsas för hållbarhetsmålens skull. I tidigare genomförda flygenkäter 2020 eller 2021 har hållbarhetsperspektivet inte kommit fram lika starkt.

67 procent av de tillfrågade uppskattar att flygresor i deras företag kommer att återgå till samma nivå som före pandemin. Nästan hälften av dem som uppskattar att flygresor inte kommer att återgå till samma nivå som före pandemin uppskattar vidare att antalet flygresor kommer att förbli 20 till 50 procent mindre.

83 procent sade att orsaken till minskningen av flygantalet var det att Teams-möten blivit allt vanligare, såväl som 32 procent sade att resor inom företaget har minskat. De öppna svaren lyfte också fram miljö- och klimatfrågor.

Stockholm-flyg önskas, man vill också komma till Helsingfors med bättre tidtabell

Det finns för närvarande tre dagliga flyg mellan Vasa och Helsingfors. 55 % av de tillfrågade anser att nuvarande flygförbindelser inte uppfyller företagets behov. Respondenterna ombads att precisera sina önskemål och vi fick en enorm mängd öppna svar. De följer väldigt mycket samma modell:

"Helsingistä pitäisi päästä aamulla Vaasaan niin, että kerkeäisi esim. klo 9 alkavaan kokoukseen.”
"Nykyiset yhteydet eivät palvele riittävällä tasolla jatkolentoja Eurooppaan. Erityisesti paluut ovat todella hankalia ja useimmiten edellyttävät joko pitkää vaihtoaikaa tai extrayöpymistä.”
”Det behövs en tidig ankomst till Vasa och en sen avfärd från Vasa.”
"Aamulle lisää lentoja sekä paluu Vaasaan noin klo 19”
"Toinen aamulento n klo 8-9 välillä Vaasasta, ja mielellään aamulento Vaasaan”
"Myöhäisempi aamulähtö ja aikaisempi yöpaluu”
"Den stora luckan mellan 17:45 och 01:05 skapar oftast stora väntetider i Helsingfors."

En nyöppning av förbindelsen till Stockholm väntar man alltså ivrigt på. Enligt respondenterna bör avgångstiden för flyget från Vasa till Stockholm vara mellan kl. 18.00 och 08.00 (80 %). Respondenterna anser att returresan från Stockholm till Vasa bör avgå mellan kl. 18.00 och 20.00 (81 %).

Källberg kommenterade resultatet och det fortsatta arbetet:

– Resultatet av denna enkät kommer nu att användas som ett av underlagen i de fortsatta diskussionerna med flygbolagen. Det är viktigt kunna påvisa att det vi säger om behov av Vasaregionens företag inte bara är antaganden, utan att det grundar sig på fakta.

 ‹ Gå till "Nyheter"

”Det är lätt att fortsätta verksamhet som står på en stark grund” –Ekosoppi fortsätter med nya ägare

25.11.2022 | Nyheter
Cirkeln stängdes och började om från början i somras när Hannu och Jaana Paloposki sålde sin ekoshop Ekosoppi till Iivari Viljanen och Sofia Kuula. Hannu Paloposki grundade sitt företag för 16 år sedan med hjälp av Nyföretagscentrum Startia, och nu med hjälp av VASEKs ägarskiftesexpert Antti Alasaari köptes företaget av nya ägare.
Läs mera

Nya agilityhallen erbjuder utrymmen och målinriktad coachning

18.11.2022 | Nyheter
Svart päls bara svischar och skällande ekar när unga företagare Emilia och Ida Lindströms agilityhundar springer på Myranhallens konstgräs och hoppar över splitternya agilityhinder. 19-åriga Emilia grundade Looström Agility Ab tillsammans med Ann-Sofi Loo i augusti.
Läs mera

Fennia hjälper nystartade företag med försäkringar

14.11.2022 | Nyheter
Checklistan för nya företagare är lång och försäkringar är en av dess viktigaste punkter. Du bör alltid gå igenom ditt företags försäkringsbehov i samarbete med en expert, till exempel Fennia, som är en av Vasaregionens Nyföretagscentrum Startias sakkunnigpartners.
Läs mera

Stödberättigade investeringar för energibesparing

09.11.2022 | Nyheter
Det har knappast undgått någon företagare hur utvecklingen sett ut gällande energipriserna det senaste året. Allt fler söker nu alternativa lösningar för att få ned sina uppvärmningskostnader och sin elförbrukning. Det finns möjlighet att ansöka om stöd för investeringarna – något som bland andra Ab Jarla-Products Oy i Malax har utnyttjat.
Läs mera

Minneslista underlättar vid företagsköp – Noggrann förberedelse i nyckelroll

03.11.2022 | Nyheter
När man talar om ägarskiften återkommer ofta samma teman och behov: Processerna är långa, och därför måste företagaren, som överlåter företaget, i god tid börja förbereda sig för att sälja verksamheten. Processerna är också ofta komplexa och varje fall och företag är olika. Både köpare och säljare behöver både omfattande material och personlig service under processen.
Läs mera

Finansiering och stöd för företag - bekanta dig med möjligheterna

02.11.2022 | Nyheter
Bränslestödet kompenserar för plötsligt förhöjda priser på flytande bränslen i februari 2022 till följd av Rysslands attack mot Ukraina. Mikroföretag och små företag som är verksamma på landsbygden kan för sin del ansöka om stöd för att täcka en tredjedel av kostnaderna för övergången till förnybar energi.
Läs mera

Tjäna pengar på din egendom – dra nytta av semesterbostäder

01.11.2022 | Nyheter
Gruppen av nuvarande och framtida ägare av semesterbostäder samlades i Storkyro på Kyrö Distillery i mitten av oktober för ett tvådagars ”Tuottava loma-asunto” infotillfälle. Många deltagare hade som mål att bedriva uthyrningsverksamhet lukrativt när det inte finns någon egen användning för det. Tillställningen leddes av Tuomas Kankaala, försäljnings- och digital marknadsföringsspecialist på Luotain Consulting Oy.
Läs mera

Företag grundas inte lika aktivt som tidigare – arbetsmarknaden återhämtar sig efter coronan

01.11.2022 | Nyheter
Under perioden januari-september grundades sammanlagt 4 803 nya företag via Finlands nyföretagarcentraler. Detta är fyra procent mindre än under jämförelseperioden år 2021 och en procent mindre än innan coronatiden år 2019. Orsaken till minskningen kan vara att arbetsmarknaden fungerar väl efter coronan och permitteringarna. Även om antalet grundade företag har minskat, får företagsrådgivningen allt oftare besök när man funderar på...
Läs mera