Finländska företag inte alltid skyldiga att betala moms på varor som säljs till Norge

17.09.2018

LeinonenRotvold600px
Tullbestämmelserna och moms i Norge var rubriken på Nordic Gateways utbildning som förberedde företagare för popup-evenemanget i Bodö. Marit Cathrine Røtvold från norska skattemyndigheten, Skatteetaten, och Riitta Leinonen från Nordkalottens Gränstjänst redogjorde för bestämmelser och praktiska frågor i Norge.

Det avgörande kriteriet i momsfrågor är om försäljning av varor och tjänster sker till Norge eller i Norge. Det som ska noteras är att bland annat Svalbard och oljeplattformar är befriade från momsen. Huvudregeln vid moms och export av varor är att när ett finländskt företag exporterar varor till Norge, är köparen ansvarig för momsen och detta innebär att det finländska företaget inte är skyldig att momsregistrera sig. Om produkten som säljs är exempelvis en färdigt monterad stockstuga, ska det finländska företaget betala moms eftersom monteringen sker på ort och ställe i Norge.

Momsen i Norge är 25 %, 15 % på livsmedel. För importerade varor under 350 norska kronor betalas ingen moms. Røtvold poängterade att momsfrågorna kan vara kvistiga och därför gör skattemyndigheten på begäran förhandsbeslut utifrån situationen. Förhandsbesluten är avgiftsbelagda men rådgivning gratis. Till exempel valuta kan ha betydelse för momsbeslutet: om varan säljs i euro eller norska kronor.

Tjänster som levereras över landsgränser indelas i platsbundna tjänster och tjänster som kan levereras på distans. Platsbundna tjänster är momsbelagda. Till exempel en finländsk arkitektbyrås tjänster är inte bundna till någon viss plats och därför fakturerar byrån för sina tjänster utan moms. Om det är en norsk privatperson som köper tjänsten, behöver hen inte betala moms, men om köparen är ett norskt företag, ska det betala momsen. Produktion av elektroniska tjänster är inte platsbundet men utländska företag som säljer exempelvis applikationer, musik och licenser för privatpersoner ska registrera sig i momsregistret i Norge.

Tullbestämmelserna utgår ifrån att moms ska betalas för alla kommersiella varor. För livsmedel krävs alltid importtillstånd. Norska Tolletaten ser gärna att näringslivet anlitar expeditionsbolag som tar hand om alla skatter och avgifter som krävs vid gränspassage. På gränsen mellan Finland och Norge finns bara två tullkontor som har öppet dygnet runt: Kilpisjärvi/Helligskogen och Kivilompolo. För företagare gäller det alltså att se efter gränsernas öppettider och komma ihåg att tullarna prioriterar elektroniska tulldeklarationer.

Leinonen berättade att största delen av frågorna som ställs till Nordkalottens Gränstjänst gäller momsregistrering av företag och registrering av arbetstagare. Dessutom förmedlar Gränstjänst kontakter till bland annat olika utvecklingsbolag.

– När man bygger upp ett kundförhållande är det viktigt att satsa på det sociala, sade Leinonen, – det vill säga ta gärna ett par öl tillsammans kvällen före business talks.

En av utbildningens målsättningar var att erbjuda företag expertkontakter. Detta lyckades arrangörerna med i och med att genast efteråt började många företagare diskutera med Røtvold och Leinonen.

Före popup-evenemanget i Bodö ordnas ännu en kortkurs i Jakobstad 19.9 med temat konsten att pitcha. Kursledaren är Sebastian Widjeskog. Resan till Bodö arrangeras 9–11 oktober, du hinner ännu anmäla dig!

Närmare uppgifter

[contact_member,name=Lasse Pohjala,id=15,details=Name-Designation-AdditionalInformation-Phone-MobilePhone-Email-MemberPhoto]

www.nordicgateway.fi

 NG ERUF Havkraft 400px‹ Gå till "Nyheter"

Senaste information angående coronaläget för företagen

02.06.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Fredrik förverkligade drömmen om eget trädgårdsföretag

02.06.2020 | Nyheter
Det är högsäsong för trädgårdsföretagen, och sedan förra våren kan Fredrik Skeppar från Övermalax räkna in sig själv i den kategorin. Det första året som egenföretagare i branschen har varit bra och de tips Fredrik fick med sig från Startia och VASEK har tillsammans med ryktet om hans företag haft god utdelning.
Läs mera

Stödpengarna till förmån för regionens företag

01.06.2020 | Nyheter
Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs företagsrådgivningstjänster har använts flitigt under de senaste månaderna. På VASEKs företagstjänster har man hittills hjälpt över 470 olika företag med problemen och utvecklingsbehoven som coronasituationen orsakat.
Läs mera

Stöd för ensamföretagare

27.05.2020 | Nyheter
Kommunerna beviljar ensamföretagare bidrag för att stabilisera verksamheten till följd av coronaepidemin. Beslutet om bidrag för ensamföretagare fattas i den kommun som företaget i företags- och organisationsregistret har som hemkommun (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela eller Storkyro).
Läs mera

Nyheter från MoveIT-projektet

26.05.2020 | Nyheter
En ny chaufför för transportprojektet och Vasa stad fick statsunderstöd för branding av kollektivtrafiken.
Läs mera

Vasa.fi går till final i FM i kommunmarknadsföring

25.05.2020 | Nyheter
Den unika regionala webbtjänsten vasa.fi har valts med till FM-finalen i kommunmarknadsföring. Enligt Kommunförbundet utgår de arbeten som har valts ut till finalen från ett omsorgsfullt varumärkesarbete och de har resulterat i förstärkt livskraft och utveckling.
Läs mera

Nyheter från CERM-projektet

20.05.2020 | Nyheter
Finland har sedan 2016 haft en nationell färdplan för cirkulär ekonomi. Nu skall Österbotten få en egen. Tillsammans med utvecklingsbolagen i Österbotten pågår som bäst arbetet med att ta fram en färdplan för hur Österbotten, med fokus på näringslivet, kan bli en föregångare också när det gäller hållbarhet och cirkulär ekonomi.
Läs mera

Hög tid att söka krisstöd för ensamföretagare

18.05.2020 | Nyheter
Yksinyrittäjien korona-avustus on ollut haettavissa jo jonkin aikaa. VASEKilla, jossa hakemukset käydään läpi ennen kuin ne lähetetään edelleen yrityksen kotikuntaan päätöksentekoa varten, on jo käsitelty yli 280 hakemusta.
Läs mera