Finlands fick guld i klusterledning – Vasas energikluster får landets första Gold Label-certifikat

21.03.2022

EnergyVasa 1

Klustret EnergyVaasa har beviljats ett ECEI Gold Label-certifikat av högsta nivå, som visar på förstklassigt och välutvecklat klusterledarskap. I Europa finns ca 1000 kluster, dvs. geografiska koncentrationer som bildats kring aktörer inom samma bransch. Vasaklustrets Gold Label-certifikat är det första av sitt slag i Finland, samt det fjärde i Norden och sjätte i Europa inom energibranschen.

ECEI-certifikaten beviljas av The European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), som är ett obundet råd som verkar under EU och har rätt att auditera klusterverksamhet på EU-nivå. Det finns tre nivåer av certifikaten: brons, silver och guld, och de fungerar som internationella standarder för klusterledarskap. Allt oftare förutsätts kluster inneha en viss certifikatnivå för att erhålla EU-finansiering.

GOLD Label

Resultatet av flera års arbete

För EnergyVaasa är guldcertifikatet ett resultat av långvarigt strategiskt samarbete. Vasas energikluster hade redan innan ett bronscertifikat, men guldauditeringen har varit under arbete under det senaste året. Under två auditeringsdagar bekantade sig ESCA:s representanter med EnergyVaasa för att kunna garantera att klustret leds systematiskt och att dess verksamhet, strategi och marknadsföring kontinuerligt utvecklas. Det beviljade guldcertifikatet är i kraft i två år.

”Merinova startade EnergyVaasas officiella verksamhet tillsammans med ABB och Vasa stad år 2001, men vi har under de senaste 33 åren fungerat som klustrets viktiga och neutrala bakgrundsaktör. Det långvariga arbete som redan länge gjorts inom EnergyVaasa har nu fastslagits på EU-nivå. Detta är inte bara av lokal eller nationell betydelse, utan certifieringen är relevant också internationellt”, konstaterar Mika Konu, Managing Director för teknologicentret Merinova.

”Vi är glada för att EnergyVaasa beviljats detta guldcertifikat. Det berättar om det kvalitativa och goda arbetet som ekosystemets aktörer och bl.a. Merinova gör – ett arbete som allmänheten och våra samarbetspartners nu får veta mera om och utnyttja”, gratulerar verkställande direktör Ulla Mäki-Lohiluoma på Vasa Facilita och Vaasa Parks, som hjälper EnergyVaasas företag med verksamhetslokaler och etableringsfrågor och som hör till det team som utvecklar klustret.

Företagen är kärnan i klustrets verksamhet

Branschklustrens viktigaste uppgift är att producera mervärde för sina företag. Det är också detta mervärde som Gold Label-bedömningne utvärderar utgående från 31 kvalitetskriterier.

”Kvalitativt klusterledarskap är som en cykel, där företagen har en central roll. Auditörerna granskar ifall företagen varit med och skapat verksamhetsstrategin och ifall strategin baserar sig på deras behov. De utvärderar också hur strategin syns i klustrets verksamhet och ifall verksamhetsplanen grundar sig på strategin. Då planen verkställts evalueras den och man frågar företagen ifall åtgärderna motsvarar företagens behov. På basis av detta skapar man åter en ny verksamhetsstrategi”, beskriver Johan Wasberg, Senior Expert på Merinova.

En kvalitetsstämpel som lockar internationellt och möjliggör finansiering

Guldcertifikatet berättar tydligt att klustret i fråga är en föregångare inom sin bransch. Certifikatet ger klustret även andra fördelar. Till exempel i Danmark kräver man att klustren innehar guldnivå för att de ska beviljas internationella och regionala stöd. För EnergyVaasas del möjliggör detta trumfkort nya utvecklingsmöjligheter och samarbeten:

”Gold Label-certifikatet är en kvalitetsstämpel, som berättar att EnergyVaasa-klustrets samarbete görs på EU-nivå. Toppklassificeringen gör oss till en internationellt lockande samarbetspartner och den är viktig för utvecklandet av vårt samarbetsnätverk. Den underlättar också erhållandet av EU-finansiering både för klusterföretagens investeringsprojekt och för regionutvecklingen”, glädjer sig verkställande direktör Stefan Råback från Vasaregionens Utveckling. Vasaregionens Utveckling ansvarar bland annat för EnergyVaasas marknadsföring.

Till EnergyVaasas centrala aktörer hör även andelslaget Viexpo, som främjar Österbottnisk export. ECEI Gold Label skapar nya möjligheter också i Viexpos arbete:

”Det är fint att klustren ses som ett bra verktyg för att utveckla företag. Klustersamarbete och -utveckling också är viktigt i vårt arbete. Det är superbra att ett kluster i vår region fått en sådan här utmärkelse. Det lyfter fram det fina arbete som görs i Vasaregionen – få har en Gold Label”, konstaterar Kristian Schrey, verkställande direktör på Viexpo.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Första steget var det största

04.12.2023 | Nyheter
Trots 23 års erfarenhet av företagande och ett omfattande företagsköp för några år sedan, hade Jukka Hämäläinen inte tidigare använt sig av VASEK: s tjänster. När han nu genom en investeringsstödsansökan fått bättre insikt i organisationens serviceutbud, vill han rekommendera alla företagare att då och då ta sig tid för att stanna upp och fundera på vilken hjälp man skulle...
Läs mera

GigaVaasa-arbetet har varit mer som en ultramaraton än en maraton

30.11.2023 | Nyheter
Marko Kuokkanen, försäljnings- och marknadsföringschef för GigaVaasa, har arbetat med batterifabriksområdet i fem år. Arbetet möjliggörs delvis genom projektet Smart och hållbar batterivärdekedja, som genomförs inom ramen för innovations- och ekosystemavtalet.
Läs mera

EnergyVaasas internationaliseringspris är en gemensam prestation

24.11.2023 | Nyheter
Republikens president Sauli Niinistö har beviljat det årliga internationaliseringspriset till framgångsrika finländska företag. Republikens presidents internationaliseringspris delas ut årligen som ett erkännande för internationellt framgångsrika finländska företag och sammanslutningar.
Läs mera

Vill du ha ett blomstrande företag ännu om 5 år?

20.11.2023 | Nyheter
Den gröna omställningen ställer krav på alla typer av företag, inom alla branscher. Dessa krav kan gälla koldioxidavtryck, spårbarhet och material. Kraven ställs av såväl myndigheter, kunder som leverantörer. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller för just ditt företag, hur du kan gå till väga för att uppfylla de krav och förfrågningar som ställs.
Läs mera

Garnbutiken och studion fick nya lokaler på några dagar

13.11.2023 | Nyheter
Ibland faller pusselbitarna på plats utan extra ansträngning. Detta var vad som hände i höst: Esa Siltaloppi, fotograf som ägde en lokal i hörnet av Långviksgatan och Verkstadsgatan, tog kontakt med VASEKs VD Stefan Råback och bad om tips på företag som kanske skulle vara intresserade av lokalen som blivit ledig.
Läs mera

Färsk företagare förser Österbotten med fiber

07.11.2023 | Nyheter
Det har snart gått två år sedan Joni-Pekka Kangasmäki från Laihela fick frågan av sin dåvarande arbetsgivare om han var intresserad av att köpa och driva företaget vidare. Joni-Pekka, som då jobbat med svetsning av fiberkabel för Kai Myllyniemi Oy i drygt fem år, hade aldrig tänkt tanken på att själv vara företagare.
Läs mera

Hållbarhet och investeringar diskuterades under VASEKs jubileumsturné

31.10.2023 | Nyheter
Under VASEKs 20-årsjubileum besökte Hållbarhetsturnén samtliga av VASEKs ägarkommuner. Turnén startade i mitten av september och avslutades i slutet av oktober. Totalt deltog närmare 200 personer för att nätverka, samt lära sig om företagets hållbarhetsarbete, hållbarhetskommunikation, tillgängliga företagsstöd och förberedelser för stora investeringar planerade för Vasaregionen.
Läs mera

Förbindelsen mellan Vasa och Umeå utvecklas till en grön sjöfartskorridor

25.10.2023 | Nyheter
Vasa stad, Umeå kommun, Umeå Hamn AB, Umeå Kommunföretag AB, Wasaline och Kvarken Ports har ingått ett intentionsavtal om en grön sjöfartskorridor mellan Umeå och Vasa.
Läs mera