Finlands fick guld i klusterledning – Vasas energikluster får landets första Gold Label-certifikat

21.03.2022

EnergyVasa 1

Klustret EnergyVaasa har beviljats ett ECEI Gold Label-certifikat av högsta nivå, som visar på förstklassigt och välutvecklat klusterledarskap. I Europa finns ca 1000 kluster, dvs. geografiska koncentrationer som bildats kring aktörer inom samma bransch. Vasaklustrets Gold Label-certifikat är det första av sitt slag i Finland, samt det fjärde i Norden och sjätte i Europa inom energibranschen.

ECEI-certifikaten beviljas av The European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), som är ett obundet råd som verkar under EU och har rätt att auditera klusterverksamhet på EU-nivå. Det finns tre nivåer av certifikaten: brons, silver och guld, och de fungerar som internationella standarder för klusterledarskap. Allt oftare förutsätts kluster inneha en viss certifikatnivå för att erhålla EU-finansiering.

GOLD Label

Resultatet av flera års arbete

För EnergyVaasa är guldcertifikatet ett resultat av långvarigt strategiskt samarbete. Vasas energikluster hade redan innan ett bronscertifikat, men guldauditeringen har varit under arbete under det senaste året. Under två auditeringsdagar bekantade sig ESCA:s representanter med EnergyVaasa för att kunna garantera att klustret leds systematiskt och att dess verksamhet, strategi och marknadsföring kontinuerligt utvecklas. Det beviljade guldcertifikatet är i kraft i två år.

”Merinova startade EnergyVaasas officiella verksamhet tillsammans med ABB och Vasa stad år 2001, men vi har under de senaste 33 åren fungerat som klustrets viktiga och neutrala bakgrundsaktör. Det långvariga arbete som redan länge gjorts inom EnergyVaasa har nu fastslagits på EU-nivå. Detta är inte bara av lokal eller nationell betydelse, utan certifieringen är relevant också internationellt”, konstaterar Mika Konu, Managing Director för teknologicentret Merinova.

”Vi är glada för att EnergyVaasa beviljats detta guldcertifikat. Det berättar om det kvalitativa och goda arbetet som ekosystemets aktörer och bl.a. Merinova gör – ett arbete som allmänheten och våra samarbetspartners nu får veta mera om och utnyttja”, gratulerar verkställande direktör Ulla Mäki-Lohiluoma på Vasa Facilita och Vaasa Parks, som hjälper EnergyVaasas företag med verksamhetslokaler och etableringsfrågor och som hör till det team som utvecklar klustret.

Företagen är kärnan i klustrets verksamhet

Branschklustrens viktigaste uppgift är att producera mervärde för sina företag. Det är också detta mervärde som Gold Label-bedömningne utvärderar utgående från 31 kvalitetskriterier.

”Kvalitativt klusterledarskap är som en cykel, där företagen har en central roll. Auditörerna granskar ifall företagen varit med och skapat verksamhetsstrategin och ifall strategin baserar sig på deras behov. De utvärderar också hur strategin syns i klustrets verksamhet och ifall verksamhetsplanen grundar sig på strategin. Då planen verkställts evalueras den och man frågar företagen ifall åtgärderna motsvarar företagens behov. På basis av detta skapar man åter en ny verksamhetsstrategi”, beskriver Johan Wasberg, Senior Expert på Merinova.

En kvalitetsstämpel som lockar internationellt och möjliggör finansiering

Guldcertifikatet berättar tydligt att klustret i fråga är en föregångare inom sin bransch. Certifikatet ger klustret även andra fördelar. Till exempel i Danmark kräver man att klustren innehar guldnivå för att de ska beviljas internationella och regionala stöd. För EnergyVaasas del möjliggör detta trumfkort nya utvecklingsmöjligheter och samarbeten:

”Gold Label-certifikatet är en kvalitetsstämpel, som berättar att EnergyVaasa-klustrets samarbete görs på EU-nivå. Toppklassificeringen gör oss till en internationellt lockande samarbetspartner och den är viktig för utvecklandet av vårt samarbetsnätverk. Den underlättar också erhållandet av EU-finansiering både för klusterföretagens investeringsprojekt och för regionutvecklingen”, glädjer sig verkställande direktör Stefan Råback från Vasaregionens Utveckling. Vasaregionens Utveckling ansvarar bland annat för EnergyVaasas marknadsföring.

Till EnergyVaasas centrala aktörer hör även andelslaget Viexpo, som främjar Österbottnisk export. ECEI Gold Label skapar nya möjligheter också i Viexpos arbete:

”Det är fint att klustren ses som ett bra verktyg för att utveckla företag. Klustersamarbete och -utveckling också är viktigt i vårt arbete. Det är superbra att ett kluster i vår region fått en sådan här utmärkelse. Det lyfter fram det fina arbete som görs i Vasaregionen – få har en Gold Label”, konstaterar Kristian Schrey, verkställande direktör på Viexpo.

 ‹ Gå till "Nyheter"

EnergyWeek 2023 större än någonsin – seminarierna fyllde salarna

28.03.2023 | Nyheter
Förra veckan lockade EnergyWeek 2023 ett rekordstort antal besökare till seminarierna och utställningarna i Vasa. – Också i år varade EnergyWeek hela veckan och blev mer omfattande än tidigare; vi fick fler besökare än någonsin. Vi märkte detta redan före evenemangsveckan, då det fanns 30% fler anmälda redan på måndag än tidigare år, säger Kristoffer Jansson, EnergyVaasas Communications & Brand Manager.
Läs mera

Ett företag kan säljas via flera olika kanaler

28.03.2023 | Nyheter
Webbinariet Försäljningskanaler för att sälja ett företag lockade lyssnare som antingen redan tänkte sälja sitt företag eller som hade tänkt på det. Som alltid när det gäller ägarskiften är det viktigt att börja förbereda sig i god tid, och denna gång diskuterades under webbinaret olika sätt att sälja företaget.
Läs mera

EnergyWeek arrangeras redan för elfte gången nästa vecka

13.03.2023 | Nyheter
Energibranschens toppevenemang EnergyWeek arrangeras i Vasa stadshus nästa vecka 20-24.3. Registreringen öppnades 15.1 och det ser väldigt bra ut med anmälningar. Tusentals deltagare från tiotals olika länder väntas återigen närvara på EnergyWeek och utställarna har gjort många reserveringar under alla fyra mässdagar.
Läs mera

Kvevlax Sparbank hjälper till att sätta företagarens bankärenden i ordning

09.03.2023 | Nyheter
Kvevlax Sparbank hör till Sparbanksgruppen som har varit verksam i redan 200 år. Banken är en av de lokala sparbanker som finns runtom i Finland. Här i Vasaregionen kan man sköta ärenden på kontoret i Vasa eller Kvevlax.
Läs mera

Ett utmanande år för företagen påverkade företagsrådgivningen på VASEK

09.03.2023 | Nyheter
Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs årsberättelse har publicerats, och enligt verkställande direktör Stefan Råback var året 2022 lyckat trots olika utmaningar i verksamhetsomgivningen:
Läs mera

Årets första ansökningsomgång för Vasa ekosystemavtal kommer att fokusera på hållbar stadsutveckling

08.03.2023 | Nyheter
Vid ansökningsomgången för hållbar stadsutveckling/Vasas ekosystemavtal efterlyses projekt som är förenliga med målen i ekosystemavtalet mellan Vasa stadsregion och staten. Projekten ska främja målen för åtgärdshelheterna som definierats i ekosystemavtalet.
Läs mera

Företagsmentorerna hjälper företagaren att nå sina egna mål

07.03.2023 | Nyheter
Företagsmentorstjänsten är avsedd för alla företagare som behöver en extern mentor och rådgivare för att stödja sitt företagande och nå sina egna mål.
Läs mera

Utmaningarna med pandemin ledde till utveckling och tillväxt vid Jukajan Ristikko

03.03.2023 | Nyheter
Det har gått 25 år sedan Laihela-företaget Jukajan Ristikko grundades, och 2023 är jubileumsår i företaget som sysselsätter knappt 30 anställda. När sex personer gick samman för att starta verksamheten 1998 var huvudprodukten, såsom namnet även säger, takstolar.
Läs mera