0543038r

Arbetsresor runtom i Finland, hämta och föra varor, besöka kunder – låter det bekant? Bilen är det viktigaste verktyget för många företagare och färdmätaren kan samla på sig upp till flera hundra kilometer på en vecka. Vore det lönsamt för företaget att ha egen bil?

– När man funderar på saken, lönar det sig att prioritera användningsbehovet och hur mycket man kör å arbetets vägnar, berättar företagsrådgivare Antti Alasaari rutinerat. Att skaffa bil är en sak som många företagare grubblar över.

– Speciellt blivande företagare bör fundera på ifall affärsverksamheten kommer att kräva användning av ett fordon redan när de väljer bolagsform, konstaterar Alasaari.

Om bilen ägs av företaget, står företaget även för fordonskostnaderna. Vid val av fordon lönar det sig att ta finansieringsformen i beaktande. Alasaari rekommenderar att bekanta sig med leasing-finansiering, och försäljningschef Niko Puska vid bilaffären Rinta-Jouppi håller med.

– Bilen i sig inbringar inget åt företaget. Därför lönar det sig inte att binda kapital i bilen. En leasing-bil är ofta det vettigaste alternativet, berättar Puska och fortsätter:

– Företag är olika så de har även olika behov gällande typ av bil. Det är ändå klart att bilen ofta är en viktig del av företagets verksamhet.

Grönare alternativ

Ekologisk och hållbar tänkande är redan en norm på alla branscher och den gröna vågen har även drabbat privatbilismen. Kan man tänka grönt när man väljer bil till företaget?

– Största delen av företagen iakttar gränserna för koldioxidutsläpp. Att tänka ekologiskt är i dagens läge en viktig värdering för alla, oberoende av företagets storlek, konstaterar Puska.

Av de tillgängliga ekologiska alternativen rekommenderar Puska sina kunder en hybrid.

– När man talar om gränser för koldioxidutsläpp, är det ofta bara hybridbilar som hålls under dem. Hybrider favoriseras på grund av deras förmånlighet, för att priset är lägre om man jämför till exempel med elbilar. Även användningskostnader och underhåll är förmånligt och det finns många olika storleksklasser att välja mellan. Eftersom hybriden fungerar med bensin, kan man ta sig an till exempel arbetsresor runtom i Finland med låg bränsleförbrukning. Å andra sidan kan en dieseldriven bil fortfarande vara det mest ekologiska alternativet för den som kör långa sträckor.

Puska ser ekologiska bilar bli allt vanligare i framtiden.

– Även om det tillsvidare finns få elbilar på marknaden, blir de allmännare allt eftersom laddningsnätverket växer. Företagen kan förbereda sig inför framtiden till exempel genom att erbjuda sina anställda och kunder laddningsstationer för elbilar.

Också Alasaari förhåller sig förstående till dem som vill ta miljön i beaktande vid biluppköp.

– Med gröna värderingar kan företaget påverka sin miljö och även nå en viss konkurrensfördel. De ekologiska värderingarna borde ändå synas i hela företaget, påminner Alasaari.

 

Antti Alasaari
Antti Alasaari
Företagsrådgivare
+358 44 512 6613
Nya företagare, landsbygdsföretagande Kyrolandet

‹ Gå till "Nyheter"