Fennia hjälper nystartade företag med försäkringar

14.11.2022

IMG 2923 paakuva pieni pysty

Checklistan för nya företagare är lång och försäkringar är en av dess viktigaste punkter. Du bör alltid gå igenom ditt företags försäkringsbehov i samarbete med en expert, till exempel Fennia, som är en av Vasaregionens Nyföretagscentrum Startias sakkunnigpartners.

Miro Laitinen, försäljningsgruppschef för företagstjänster, säger att cirka 70 företags- och hushållsförsäkringsspecialister betjänar företag på Fennia i Vasa.

I början av sin livscykel behöver företaget olika typer av försäkringar, beroende på företagets bransch och situation, för att säkra sin framtid. Enligt Laitinen måste man alltid gå igenom innehållet i den lagstadgade företagarens pensionsförsäkring (FöPL) med en ny företagare.

– Detta är utgångspunkten och därtill kan kartläggas behovet av frivilliga försäkringar. I princip måste man noggrant gå igenom socialförsäkringen med nya företagare. Om en person tidigare arbetat som löntagare har det inte funnits någon anledning att oroa sig för det.

– Dessutom är företagarens olycksfallsförsäkring en bra försäkring; om jag vore en företagare, skulle jag inte lämna den bort, tillägger Annika Sjöblom, försäljningsgruppschef med ansvar för SMF-säljteamet.

Försäkringsbehovet kan förändras när företagets verksamhet stabiliseras och växer. Mer expertis behövs när antalet objekt som skall försäkras växer. Därför är det viktigt att kontrollera försäkringarna regelbundet med en sakkunnig.

Kartlägg risker

Många försäkrar till exempel sin bil bättre än sig själva. Maskiner och utrustning är ändå sekundära om du själv blir skadad, påminner Sjöblom.

– Det vore bäst att överväga ett brett spektrum av saker i början för att undvika överraskningar. Naturligtvis tänker en startande företagare noggrant om var hen ska placera sina euro men det är inte värt att spara på liv- och sjukkostnadsförsäkring, till exempel. Kunden bestämmer alltid självklart själv vad hen ska försäkra. Försäkringsbolaget måste gå igenom saker noggrant med kunder så att de åtminstone vet vilken risk de tar om de lämnar sig oförsäkrade, säger Sjöblom.

Om företaget har anställda måste man också komma ihåg att ta hand om deras försäkringar. Speciellt nuförtiden bör företagaren komma ihåg att anställda också ska vara försäkrade på fritiden eftersom många arbetar på distans.

– När det gäller distansarbete är gränsen mellan arbete och fritid inte särskilt tydlig. Om du rör på dig på hemmakontoret för att hämta kaffe och snubblar över är det svårt att säga om det var fråga om arbetstid eller fritid, påpekar Laitinen.

Sjöblom berättar att för många företagare kan det vara utmanande att engagera sina anställda, men också att rekrytera dem. När verksamheten utvecklas och expanderar är det bra att överväga personalens säkerhet i större utsträckning. Det är inte självklart att arbetsgivaren tecknar en sjukkostnadsförsäkring. Den avgörande faktorn för många arbetstagare kan vara tillgång till vård, som ersätts med arbetsgivarens gruppsjukförsäkring som inte utesluter befintliga sjukdomar.

toimistokuva pienempiMiro Laitinen i sitt jobb

Företagarens tid är pengar

Laitinen och Sjöblom råder den nystartade företagaren att ta hänsyn till försäkringar redan vid skrivandet av en affärsplan. Sedan kan man kontakta försäkringsbolaget och boka tid antingen online eller på kontoret.

Att använda flera kanaler är dagens ord och många vill ta hand om sina ärenden via webben. Företagarna är mycket sysselsatta och det är lättare för dem att komma i kontakt via ett online-möte utan att lägga onödig tid på resor och parkering. Men klienten har alltid möjlighet även till ett personligt möte; ju större frågor som diskuteras, desto mer vill man träffas ansikte mot ansikte.

– Det viktigaste för en ny företagare är att det är lätt att komma i kontakt personligen på det sätt hen själv väljer och kommer då att förstå alla eventuella risker. Du kan lätt bli förvirrad om du försöker ta reda på saker på egen hand med bara webbsidor som hjälp. En expert är den bästa källan till hjälp. Du kan kontakta alla här på Fennia, och du kommer säkert att få service och råd, slutar Laitinen och Sjöblom.‹ Gå till "Nyheter"

Första steget var det största

04.12.2023 | Nyheter
Trots 23 års erfarenhet av företagande och ett omfattande företagsköp för några år sedan, hade Jukka Hämäläinen inte tidigare använt sig av VASEK: s tjänster. När han nu genom en investeringsstödsansökan fått bättre insikt i organisationens serviceutbud, vill han rekommendera alla företagare att då och då ta sig tid för att stanna upp och fundera på vilken hjälp man skulle...
Läs mera

GigaVaasa-arbetet har varit mer som en ultramaraton än en maraton

30.11.2023 | Nyheter
Marko Kuokkanen, försäljnings- och marknadsföringschef för GigaVaasa, har arbetat med batterifabriksområdet i fem år. Arbetet möjliggörs delvis genom projektet Smart och hållbar batterivärdekedja, som genomförs inom ramen för innovations- och ekosystemavtalet.
Läs mera

EnergyVaasas internationaliseringspris är en gemensam prestation

24.11.2023 | Nyheter
Republikens president Sauli Niinistö har beviljat det årliga internationaliseringspriset till framgångsrika finländska företag. Republikens presidents internationaliseringspris delas ut årligen som ett erkännande för internationellt framgångsrika finländska företag och sammanslutningar.
Läs mera

Vill du ha ett blomstrande företag ännu om 5 år?

20.11.2023 | Nyheter
Den gröna omställningen ställer krav på alla typer av företag, inom alla branscher. Dessa krav kan gälla koldioxidavtryck, spårbarhet och material. Kraven ställs av såväl myndigheter, kunder som leverantörer. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller för just ditt företag, hur du kan gå till väga för att uppfylla de krav och förfrågningar som ställs.
Läs mera

Garnbutiken och studion fick nya lokaler på några dagar

13.11.2023 | Nyheter
Ibland faller pusselbitarna på plats utan extra ansträngning. Detta var vad som hände i höst: Esa Siltaloppi, fotograf som ägde en lokal i hörnet av Långviksgatan och Verkstadsgatan, tog kontakt med VASEKs VD Stefan Råback och bad om tips på företag som kanske skulle vara intresserade av lokalen som blivit ledig.
Läs mera

Färsk företagare förser Österbotten med fiber

07.11.2023 | Nyheter
Det har snart gått två år sedan Joni-Pekka Kangasmäki från Laihela fick frågan av sin dåvarande arbetsgivare om han var intresserad av att köpa och driva företaget vidare. Joni-Pekka, som då jobbat med svetsning av fiberkabel för Kai Myllyniemi Oy i drygt fem år, hade aldrig tänkt tanken på att själv vara företagare.
Läs mera

Hållbarhet och investeringar diskuterades under VASEKs jubileumsturné

31.10.2023 | Nyheter
Under VASEKs 20-årsjubileum besökte Hållbarhetsturnén samtliga av VASEKs ägarkommuner. Turnén startade i mitten av september och avslutades i slutet av oktober. Totalt deltog närmare 200 personer för att nätverka, samt lära sig om företagets hållbarhetsarbete, hållbarhetskommunikation, tillgängliga företagsstöd och förberedelser för stora investeringar planerade för Vasaregionen.
Läs mera

Förbindelsen mellan Vasa och Umeå utvecklas till en grön sjöfartskorridor

25.10.2023 | Nyheter
Vasa stad, Umeå kommun, Umeå Hamn AB, Umeå Kommunföretag AB, Wasaline och Kvarken Ports har ingått ett intentionsavtal om en grön sjöfartskorridor mellan Umeå och Vasa.
Läs mera