Ensamföretagarstödet var en gnista av hopp för tolkningsföretagaren

13.08.2020
Ari Paziri.

       Ari Paziri jobbar hårt och vill konstant utveckla sig själv samt lära sig nytt.

Ari Paziri är i praktiken konstant på jobb. Han är ensamföretagare och jobbar som myndighetstolk, vilket betyder att han måste vara tillgänglig dygnet runt. Han beskriver sitt jobb som krävande men intressant.

– Jag kan bli kontaktad till exempel från sjukhuset, polisen eller gränsbevakningen vilken tid på dygnet som helst. Jag måste vara jämnt beredd att arbeta, förklarar Paziri.

Paziri är ursprungligen hemma från Kurdistan i Iran men han har bott i Finland sedan år 2000, alltså redan i 20 år. Han tolkar persiska och alla språkvariationer av kurdiska men har också tolkat turkiska bak i tiderna.

– Jag flyttade från Iran till Irak när jag var 14 år gammal. I Irak utbildade jag mig till sjukskötare och verkade där i specialstyrkorna som sanitär. Därifrån flyttade jag till Turkiet där jag bodde i ett par år och jobbade som tolk för flyktingar från Iran och Irak. Det var då jag gjorde mina första tolkningar. I Finland fanns det gott om arbete för tolkar, vilket möjliggjorde det att jag kunde fortsätta utnyttja min språkkunnighet också i Finland, Paziri berättar.

FN beviljade Paziri flyktingstatus år 2000 och han kom då till Finland som kvotflykting. Han lärde sig finska snabbt på en finskakurs på tio månader.

– Jag har alltid haft ett stort behov av att utveckla mig själv och lära mig nytt. I Finland har jag utbildat mig till närvårdare, proffstolk, skiljedomare och medieassistent. Jag har också fullgjort värnplikten i Finland och för tillfället går jag på kvällskurs inom byggbranschen, Paziri räknar upp.

Paziri började som tolk på Österbottens tolkcentral år 2003 och arbetade då också inom vårdbranschen vid sidan om. Tolkandet blev Paziris huvudsakliga jobb år 2009 och nu har han varit ensamföretagare i över tio år. Coronakrisen kom ändå med nya slag av utmaningar åt den erfarna företagaren.

– Cirka 70 procent av tolkningarna avbokades när coronakrisen slog på. Vi fick fundera om hur vi skulle kunna kontakta kunderna. Så småningom började vi med tolkning på distans, vilket har lett till att nu för tiden sköts största delen av mitt arbete via video- eller telefonsamtal. I början av juni började det rulla på ganska normalt, men tidigare på våren var det knappt om arbete och mina inkomster sjönk rejält, tänker Paziri tillbaka.

När Paziris ekonomiska situation blev sämre, bestämde han sig för att ansöka om ensamföretagarstödet via VASEK, vilket han beviljades. Han berättar att han använt stödsumman på 2 000 euro till att betala bort olika räkningar och lån.

– Ensamföretagarstödet var en gnista av hopp för mig. Ekonomiska stödet hjälpte mig att orka och gjorde att jag inte ville ge upp. Jag har redan länge varit företagare  och det hade varit harmligt att vara tvungen att sluta, funderar han.

Paziri brukar inte ha någon särskild semester på somrarna, utan njuter av ledigheten då när det råkar sig.

– Som företagare och på grund av karaktären av mitt jobb har jag sällan tid för semester. Detta år var ändå annorlunda, vilket gjorde att jag har haft mera fritid eftersom det har funnits så pass mindre om tolkningsarbete, berättar Paziri.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Koll på kosmetikareglerna och dina skyldigheter

21.05.2024 | Nyheter
I Finland behöver du inget förhandstillstånd för att sälja kosmetikaprodukter men när produkten väl är till salu övervakas försäljningen av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Därför är det viktigt att du på förhand har koll på din roll och dina skyldigheter, som du hittar via Tukes hemsida.
Läs mera

Renergi Kick-off: Mot en hållbarare framtid med hjälp av cirkulär ekonomi

17.05.2024 | Nyheter
Det var stor förväntan i luften när över 30 experter och representanter för intressegrupper samlades för Renergis kick-off -evenemang i fågelbergets nya restaurang HÖK den 14.5. Evenemanget fungerade som en språngbräda till nytt tänkande och befrämjande av cirkulär ekonomi och stort intresse väcktes hos de deltagande företagarna, läroanstalterna och de övriga intressegrupperna.
Läs mera

En mer strategisk hamn

16.05.2024 | Nyheter
För närvarande pågår stora utvecklingsprojekt i Vasa hamn, och samtidigt pågår hela tiden planeringen för de kommande åren. Aktörerna inom projektet Framtidens hållbara och smarta hamn från VASEK och Kvarken Ports ordnade den 14 maj en hamnworkshop för att få största möjliga underlag för utvecklingen från branschens aktörer.
Läs mera

Synergifördelar och samarbetsplaner

15.05.2024 | Nyheter
Projektledarna för Ekosystemavtalsprojekten träffades för informationsutbyte den 14.5. Under tillfället fick ledarna för fjorton olika projekt berätta om projektets mål, framskridande, framgångar och utmaningar samt svara på frågor. Och det blev många frågor. Under förmiddagsträffen föddes såväl synergier som samarbetsplaner.
Läs mera

Företagarkassan är företagarens ekonomiska livlina

14.05.2024 | Nyheter
Hur lovande ditt företags framtid än verkar vara, har det, speciellt de senaste åren, blivit tydligt hur viktigt det är att ha något att falla tillbaka på när det oförutsedda händer. Som företagare är Företagarkassan den enda källan till inkomstrelaterad dagpenning ifall du blir arbetslös på grund av avslutad företagsverksamhet.
Läs mera

Trädgårdsintresset blev deltidssyssla

13.05.2024 | Nyheter
Efter en kylig och försenad vår är nu trädgårdssäsongen äntligen igång i Österbotten – något som Minna Saari i Tervajoki också märker som första årets företagare i just den branschen. Telefonen har gått varm de senaste veckorna och kalendern fylls med allt från beskärnings- till planteringsuppdrag.
Läs mera

Vi söker: Projektchef inom bygg- och infrasektorn

08.05.2024 | Nyheter
Vi behöver stärka våra resurser inom region- och företagsutveckling. Som projektchef kommer du att genomföra regionala utvecklingsprojekt inom bygg- och infrasektorn samt främja energieffektivitetsutvecklingen inom den byggda miljön. Det omfattar bl.a. att leda Regional Network towards Sustainable Construction 2025 -utvecklingsarbetet tillsammans med våra intressegrupper.
Läs mera

Bokföringsbyrån är fortfarande företagarens viktigaste partner

26.04.2024 | Nyheter
Nyföretagscentrum Startias expertpartner Kjell Ahläng från Convido besökte VASEK i april för att träffa företagsrådgivare. Under samtalet delade han med sig av bokföringsbyråernas hälsningar till nya företagare och andra företagskunder, samt förstås till företagsrådgivarna.Enligt Ahläng har de senaste utvecklingsstegen inom ekonomiprogram revolutionerat företagens bokföring:
Läs mera