Ensamföretagarstödet var en gnista av hopp för tolkningsföretagaren

13.08.2020
Ari Paziri.

       Ari Paziri jobbar hårt och vill konstant utveckla sig själv samt lära sig nytt.

Ari Paziri är i praktiken konstant på jobb. Han är ensamföretagare och jobbar som myndighetstolk, vilket betyder att han måste vara tillgänglig dygnet runt. Han beskriver sitt jobb som krävande men intressant.

– Jag kan bli kontaktad till exempel från sjukhuset, polisen eller gränsbevakningen vilken tid på dygnet som helst. Jag måste vara jämnt beredd att arbeta, förklarar Paziri.

Paziri är ursprungligen hemma från Kurdistan i Iran men han har bott i Finland sedan år 2000, alltså redan i 20 år. Han tolkar persiska och alla språkvariationer av kurdiska men har också tolkat turkiska bak i tiderna.

– Jag flyttade från Iran till Irak när jag var 14 år gammal. I Irak utbildade jag mig till sjukskötare och verkade där i specialstyrkorna som sanitär. Därifrån flyttade jag till Turkiet där jag bodde i ett par år och jobbade som tolk för flyktingar från Iran och Irak. Det var då jag gjorde mina första tolkningar. I Finland fanns det gott om arbete för tolkar, vilket möjliggjorde det att jag kunde fortsätta utnyttja min språkkunnighet också i Finland, Paziri berättar.

FN beviljade Paziri flyktingstatus år 2000 och han kom då till Finland som kvotflykting. Han lärde sig finska snabbt på en finskakurs på tio månader.

– Jag har alltid haft ett stort behov av att utveckla mig själv och lära mig nytt. I Finland har jag utbildat mig till närvårdare, proffstolk, skiljedomare och medieassistent. Jag har också fullgjort värnplikten i Finland och för tillfället går jag på kvällskurs inom byggbranschen, Paziri räknar upp.

Paziri började som tolk på Österbottens tolkcentral år 2003 och arbetade då också inom vårdbranschen vid sidan om. Tolkandet blev Paziris huvudsakliga jobb år 2009 och nu har han varit ensamföretagare i över tio år. Coronakrisen kom ändå med nya slag av utmaningar åt den erfarna företagaren.

– Cirka 70 procent av tolkningarna avbokades när coronakrisen slog på. Vi fick fundera om hur vi skulle kunna kontakta kunderna. Så småningom började vi med tolkning på distans, vilket har lett till att nu för tiden sköts största delen av mitt arbete via video- eller telefonsamtal. I början av juni började det rulla på ganska normalt, men tidigare på våren var det knappt om arbete och mina inkomster sjönk rejält, tänker Paziri tillbaka.

När Paziris ekonomiska situation blev sämre, bestämde han sig för att ansöka om ensamföretagarstödet via VASEK, vilket han beviljades. Han berättar att han använt stödsumman på 2 000 euro till att betala bort olika räkningar och lån.

– Ensamföretagarstödet var en gnista av hopp för mig. Ekonomiska stödet hjälpte mig att orka och gjorde att jag inte ville ge upp. Jag har redan länge varit företagare  och det hade varit harmligt att vara tvungen att sluta, funderar han.

Paziri brukar inte ha någon särskild semester på somrarna, utan njuter av ledigheten då när det råkar sig.

– Som företagare och på grund av karaktären av mitt jobb har jag sällan tid för semester. Detta år var ändå annorlunda, vilket gjorde att jag har haft mera fritid eftersom det har funnits så pass mindre om tolkningsarbete, berättar Paziri.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Senaste information angående coronaläget för företagen

17.09.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

På HammasSydän står kunden i centrum

16.09.2020 | Nyheter
Henrika Koivusalo, munhygienist från Lillkyro, grundade eget företag 2018 efter att ha fullgjort företagarens yrkesexamen organiserad av Vamia. – Det var rätt tillfälle och skede i livet, och jag ville prova på företagande. Om jag hade haft ett permanent jobb skulle jag nog ha lämnat tanken på att bli förtagare.
Läs mera

Stöd för ensamföretagare

14.09.2020 | Nyheter
Kommunerna beviljar ensamföretagare bidrag för att stabilisera verksamheten till följd av coronaepidemin. Beslutet om bidrag för ensamföretagare fattas i den kommun som företaget i företags- och organisationsregistret har som hemkommun (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela eller Storkyro).
Läs mera

Namnet på Vasaregionens kollektivtrafik avgörs genom omröstning – är det Blinkka, Lifti eller Vindi?

14.09.2020 | Nyheter
Vasa stad och Korsholms kommun fick av invånarna in sammanlagt över 600 förslag till namn på den nya regionala kollektivtrafiken, som inleder sin verksamhet år 2022. Kollektivtrafiken planeras och utvecklas tillsammans med invånarna för att den ska fungera och namnet på den väljs genom omröstning. Ett expertråd valde ut följande tre förslag till omröstningen: Blinkka, Lifti och Vindi.
Läs mera

Förnyade vasa.fi belönades i FM i kommunmarknadsföring

09.09.2020 | Nyheter
Webbtjänsten vasa.fi förnyades förra hösten och erhöll ett hedersomnämnande i FM i kommunmarknadsföring. Webbplatsen, som är ett resultat av samarbete mellan Vasa stad, Visit Vasa, Vasaregionen och UNESCO:s naturarvsobjekt, presenterar service och evenemang i Vasaregionen på en enda webbplats.
Läs mera

Berny’s företagare glada över bra sommar efter den tuffa våren

02.09.2020 | Nyheter
Ett halvår har gått sedan pandemin blev ett faktum och Finland gick in för lockdown. Många var de företagare som över en natt tvingades stänga ner sin verksamhet. Till dem hör Tommy Pellas och Patricia Nedergård, som övertog restaurang Berny’s vid Replot bro för tre år sedan.
Läs mera

Det är lätt att bli företagare eller börja med företagaraktig verksamhet

31.08.2020 | Nyheter
Nyföretagscentrum Startia sammanträdde den 27.8 med experter inom lättföretagarverksamhet och faktureringstjänster på linjen och inbjöd även de som är intresserade av företagande och företagaraktig verksamhet till rutan. Under en timmes webinarie fick deltagarna lära sig skillnaderna mellan de olika tjänster och hur enkelt det är att bli företagare eller börja med företagaraktig verksamhet.
Läs mera

Tävling - Städa din strand och vinn priser!

26.08.2020 | Nyheter
Tillsammans med Siisti Biitsi – Snygg Beach ordnar vi en skräpsamlartävling i Österbotten för att minska på skräp och plast i havet i vår fina Österbottniska skärgård.
Läs mera