EnergyWeek förväntas bli lika livlig som före corona

15.03.2022

EnergyWeek 19032019 Kasper Dalkarl

Energibranschens toppevenemang EnergyWeek arrangeras i Vasa stadshus nästa vecka 21-25.3. Registreringen kunde öppnas först 4.2 men det ser väldigt bra ut med anmälningar – trots den exceptionella situationen som råder i världen.  Tusentals deltagare från tiotals olika länder väntas återigen närvara på EnergyWeek och utställarplatserna är närapå fullbokade under alla fyra mässdagar.

Under den fem dagar långa evenemangsveckan kan man höra om de senaste nyheterna och de intressantaste nya casen inom energibranschen och innovationer kommer att presenteras för energibranschens toppexperter. EnergyWeek är Nordens mest betydelsefulla evenemang för nätverkande och försäljning för såväl lokala, inhemska som utländska besökare.

– EnergyWeek arrangerades senast år 2019, och då stod 21 olika evenemang eller seminarier på programmet. I år har EnergyWeek förlängts med en dag och bjuder på sammanlagt 30 olika evenemang. Många internationella företag deltar också som utställare och man kommer att kunna lyssna på flera internationella talare på seminarierna. Det lönar sig alltså att bekanta sig med programmet och föranmäla sig, säger Kristoffer Jansson, EnergyVaasas Communications & Brand Manager.

– Naturligtvis är säkerheten en fråga som vi ägnat särskild uppmärksamhet åt också på det här evenemanget. Vi rekommenderar starkt att alla bär munskydd, det finns gott om handsprit tillgängligt och vi påminner deltagarna om att stanna hemma även vid lindriga symtom, fortsätter Jansson.

Nya teman varje dag

EnergyWeek 2022 fokuserar på fem olika teman, ett för varje dag: energi och miljö, vind och förnybar energi, smarta energilösningar, gas samt ett nytt tema; energilagring, och i samband med det behandlas bland annat batteriteknik och -etableringar, väte, gas, syntetiska bränslen och värme samt andra ämnen relaterade till lagring av energi.

På programmet finns även evenemang kring cirkulär ekonomi, framtidens smarta städer, rymdteknik och elflygplan. Från onsdag till fredag ordnas Match Making-tillfällen. Mässevenemangen är öppna fyra dagar, varje dag med olika teman, och utställarna byts ut enligt dagens tema.

EnergyWeek inleds på måndagen med ett traditionellt energi- och miljöseminarium, som till skillnad från resten av veckan är ett finskspråkigt seminarium för påverkare. Temat för årets seminarium är grön omställning och elektrifiering. Den andra delen av seminariet kommer att fokusera på det nordiska batteribältet, och tillfället avslutas med en paneldiskussion.

En tjuvstart på EnergyWeek kan man få på evenemanget Miljövänliga bilar som ordnas på Vasa torg på lördag 19.3. kl. 11–15.

– Klimatfrågor, elektrifiering och energilagring kommer alldeles säkert att väcka ännu mer diskussion i år än tidigare år, även om energieffektivitet och -hållbarhet alltid har varit den röda tråden på EnergyWeek, säger Jansson.

På onsdagen delas priserna Energy & Innovation Awards ut. Eftersom EnergyWeek 2020 ställdes in i allra sista minuten på grund av coronakrisen, kommer även vinnarna år 2020 som då blev utan prisceremoni att få sina pris i år.

  • Bekanta dig med hela programmet för EnergyWeek 2022

  • Vaasa EnergyWeek är energibranschens evenemangsvecka som ordnas av ett tjugotal organisationer tillsammans. EnergyVaasa/Vasaregionens Utveckling Ab VASEK ansvarar för den huvudsakliga samordningen av arrangemangen.

  • Med undantag för måndagens energi- och miljöseminarium och evenemanget Miljövänliga bilar hålls EnergyWeek på engelska.

  • EnergyVaasa är det största energiteknologiklustret i Norden. Till klustret hör företag som utvecklar hållbara, utsläppsreducerande och energibesparande teknologilösningar. EnergyVaasa består av fler än 160 företag med sammanlagt över 12 000 anställda. ‹ Gå till "Nyheter"

Mångsidig advokatbyrå ger råd även på sociala medier

28.06.2022 | Nyheter
Startias långvarige expertpartner Näsman & Båsk är en mångkunnig advokatbyrå. Byrån administrerar inte bara civilrättsliga och straffrättsliga frågor, men också administrativa frågor och har både företags- och privatkunder.
Läs mera

Hållbarhetsarbete på företagsbesök

27.06.2022 | Nyheter
Vöråföretaget Orapac från Oravais producerar förpackningar och har utsett ett eller flera miljömål för sin verksamhet för varje verksamhetsår. Företaget organiserade en hållbarhetseftermiddag för sin personal i torsdags före midsommar. Göran Östberg, VASEKs projektchef för cirkulär ekonomi, och projektchef Tomas Knuts, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, var inbjudna för att prata om hållbarhet och leda en diskussion om hur hållbarhet kan...
Läs mera

VASEKs öppethållningstider på sommaren - observera pausen i TE-byråns startpengsbehandling i juli

20.06.2022 | Nyheter
VASEK har stängt i juli veckorna 28, 29 och 30, det vill säga 11.–29.7.2022. Österbottens TE-byrå har sommaruppehåll i startpengsbehandlingen 4.7.–31.7.2022.
Läs mera

Sommarbusstrafiken fortsätter runt om i tre kommuner även under den kommande sommaren

17.06.2022 | Nyheter
Förra sommaren genomfördes i samarbete med Vasaregionens Utveckling VASEK och Visit Vasa lanseringen av sommarbussen dvs. en gemensam transport till de mest populära besöksmålen i vår region. Projektet, som fick finansiering från arbets- och näringsministeriet, hade som mål att inleda en pilot för att öka antalet besökare till de olika företagen och besöksmålen på ett mer miljövänligt sätt.
Läs mera

Vet detta om startpeng och undvik fallgroparna

16.06.2022 | Nyheter
Syftet med startpeng är att trygga företagarens utkomst tills företagsverksamheten kommer ordentligt igång. Startpengen är ett inkomsttillägg för företagaren, inte företagets pengar. En företagare måste kunna leva och kanske försörja sin familj även när det inte går att betala ut tillräckligt med lön åt sig själv i början av företagsverksamheten.
Läs mera

Företagsrådgivare anträffbara även i kommunhuset – boka alltid tid på förhand

15.06.2022 | Nyheter
Via online-bokningskalendern kan du boka möte, videomöte eller telefontid med en företagsrådgivare till en tidpunkt som passar dig.
Läs mera

Besökscentret Meteoria fick utmärkelsen som grön föregångare

14.06.2022 | Nyheter
Besökscentret Meteoria fick status som föregångare för hållbar utveckling och STF Sustainable Travel Finland -certifikatet. Meteorian som attraktion är den första STF-föregångaren inom Visit Vaasas område och bland de första i hela landet. STF-utmärkelsen beviljas på basen av olika miljömässiga, sociokulturella och ekonomiska kriterier. Utmärkelsen kan sägas vara en belöning för det systematiska arbete som man målmedvetet genomfört kring besökscentret...
Läs mera

VASEK på en hållbar resa

10.06.2022 | Nyheter
I slutet av 2021 utarbetade VASEK i enlighet med tidigare strategi en hållbarhetsplan. Under ledning av VASEKs hållbarhetsarbetsgrupp valde hela personalen tillsammans under våren 2021 ut tre huvudmål för organisationen samt deras delmål i FN:s globala agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030. Personalen bestämde att sträva efter att uppnå målen inom områden; jämställdhet, minskad ojämlikhet och hållbar konsumtion i vardagen...
Läs mera