MauritzMauritz Knuts

Allt gått har ett slut och nu var tiden inne även för EnergyWeek 2018. På veckans sista dag, fredag, arrangerades Energy & Buildings-seminariet med fokus på energieffektivt och hållbart byggande samt renovering.

Seminariet arrangerades av projektet Nordiskt Renoveringscentrum och samlade cirka 70 seminariedeltagare och mer än 20 utställare. Antalet deltagare var i år något mindre än förra året, men det kan även betraktas ur en positiv synvinkel:

– Det går ju bra just nu för byggsektorn, som har arbete i överflöd. Många av de företag som jag har kontaktat beklagade att de inte kommer att kunna delta i år på grund av arbetshinder, berättar projektchef Mauritz Knuts från VASEK.

Höjdpunkten på fredagens seminarium var presentationen och lanseringen av Nordic Renovation Center-tjänsten, som Annika Glader från Yrkeshögskolan Novia presenterade.

– Nordic Renovation Center delar med sig av bästa praxis och stödjer regionala intressentgrupper genom att erbjuda information, utbildning och nya pedagogiska verktyg för att genomföra hållbara renoveringsprojekt.

Läs mer om Nordic Renovation Center här.

KochHans Jørgen Koch

Hans Jørgen Koch från Nordic Energy Research tog ansvaret för seminariets Key Note Speech, vilket satte press på renoveringstakten i Norden:

– I de nordiska länderna måste man nästan tredubbla mängden av energi- och kostnadseffektiv renovering för att kunna nå målen. 80% av byggnaderna, som kommer att användas om 50 år, är redan byggda men är inte energieffektiva.

En av förmiddagens talare var Jami Sorsa från ABB, som talade om framtida städer och byggnader. Mathias Grädler från Wapice tangerade också samma framtidstema med smarta byggnader i fokus. Juha Rintamäki från Vasa Elnät fortsatte i sitt tal elbiltemat från onsdagen, då han presenterade hur man kan lösa problemet kring laddningsmöjligheter för elbilar inom höghusbyggande.

Marc Torrentellé från LEITAT Technological Center i Spanien inriktade sig på det alltid lika aktuella sporthallsbyggandet och illustrerade med hjälp av exempel hur man kan förbättra dess energieffektivitet.

– Lågkostnadsåtgärder inkluderar till exempel byte av den traditionella belysningen till LED-lampor. Olika åtgärder kan spara upp till 50% av energiförbrukningen. Simhallar är de största energiförbrukarna såsom även ishallar.

Antti Kosonen från tekniska universitetet i Villmanstrand uppmuntrade till att gå från ord till handling och presenterade ett nollenergihus, som är byggt av stockar.

– På en kall februaridag i år producerade det stockbaserade nollenergihuset energi till det nationella elnätet, och använde alltså ingen energi från elnätet. Massivträ lagrar energi och jämnar ut temperaturen bekvämt. Stockhuset utnyttjar solenergi och kostnaderna för den geotermiska värmen förblir under 200 euro per år.

Theoboldt
Ingo Theoboldt

Dagen avslutades av konsult Ingo Theoboldt, som i sitt tal berättade om energirevolutionen och passivhusen. Han introducerade ett 50 år gammalt hus, som har renoverats till passivhus för ett kvadratmeterpris på cirka 350 euro.

– De bosatta behövde inte flytta bort under renoveringen och hyran förblev densamma. Man sökte alltså kostnadseffektiva lösningar, men deras betydelse för energieffektiviteten var ändå betydlig. En intressant sak var att det blev billigare om ytterväggarna på höghuset bekläddes med solpaneler än att köpa fasadelement, sade han leende.

Mauritz Knuts var nöjd med seminariets innehåll:

– Vi fick mycket att tänka på och idéer att ta itu med härnäst. Renoveringscentrum-projektet tar slut nu i slutet av månaden, men vi kommer ändå att fortsätta arbetet. Målsättningen är nu att få Nordic Renovation Center-tjänsten överförd till någon kunnig part.

 

Mauritz Knuts
Mauritz Knuts
Projektchef
+358 50 306 8419
Future Cleantech Solutions, VTT:s ombud

Intrerreg BA SV RGB

 

 

 

‹ Gå till "Nyheter"