En prissättningsföreläsning med ”en hållbarhets touch”

10.02.2022

Maria Osteraker muokattu2

Maria Österåker

Projektet Hållbar turism i Österbotten ordnade webbinariet Kan man ta mer betalt för en hållbar produkt eller tjänst? 1.2.2022. Som expert fick man höra ekonomiedoktorn Maria Österåker. Hon fokuserade på hur hållbarhet, prissättning och lönsamhet hör ihop.  Dagens turister blir alltmer miljömedvetna, vilket gör att de beaktar hållbarhetsaspekter i allt högre grad när de gör sina resebeslut. För att kunna fortsätta attrahera turister, behöver också turistföretagen aktivt jobba med hållbarhet och utvecklingen av hållbara tjänster och produkter.

När det gäller prissättning, kan man enligt Österåker tänka på tre olika saker: logik, magi och psykologi. Den logiska sidan handlar väldigt mycket om att lära sig att räkna för att verksamhet blir lönsamt. Prissättningen har att göra med magi också eftersom man måste få kunden att känna att någonting är värt sitt pris. Kunden betalar nämligen för det som hen värdesätter.

– Sedan har vi också väldigt mycket psykologi, när det handlar om prissättning. Man kan höja ett pris på två olika sätt; monetärt med euros eller psykologiskt, vilket betyder att kunder börjar tycka att produkten känns dyrare. Kvällens första tips om prissättning är att de två inte går alltid hand i hand. Man bör se på sina pris hur mycket kan man höja dem innan kunden börjar känna de är för dyra. Det här är det allra enklaste sättet att tjäna in pengar, säger Österåker.

Satsningen på hållbart företagande kan inte leda till att man glömmer bort lönsamheten

Det går inte att glömma bort den ekonomiska aspekten eller lönsamheten när företag vill satsa på hållbarhet. Österåker påminner att har man ett lönsamt företag kan man utveckla sin verksamhet på ett mycket mera hållbart sätt och låta hållbarheten ta större plats. Hållbarheten kan också i sin tur hjälpa till att driva verksamheten på ett mer lönsamt sätt, när man till exempel gör smartare investeringar och återanvänder. Hon fortsätter att med hållbarheten kan man ta ett högre pris om det är viktigt för kunden; alltså det beror på din målgrupp och dina kunder. Man måste våga nischa in sig.

– Allt det här påverkar prissättningen, men om vi är ett hållbart företag kan vi välja vilka kunder som helst, påpekar Österåker.

Det viktigaste rådet med prissättning: man måste våga pröva på

Under föreläsningen lyftes prissättning fram via självbaserad-, kostnads-, marknads- och kundbaserad prissättning. Österåker presenterade också möjligheten att höja priserna konsekvent till exempel vid nya säsonger. Hennes råd var att höja hellre ganska ofta och lite; inte mycket och plötsligt. Man måste våga göra det, eftersom priset är det enklaste sättet att höja lönsamheten.  Kunden bryr sig mindre om prishöjningen ifall det samtidigt händer någonting nytt och positivt.

I sin helhet lönar det sig att man ibland tar ett steg tillbaka och ser över sina alternativ med de resurser och mål som man har. Då blir det lättare att göra en strategi och vision hur ens företag ska se ut i framtiden.

– Många företag börjar med sina resurser och börjar jobba med dem. Men jag tycker att man alltid borde börja med sitt mål! När du vet ditt mål, börjar du jobba mot det. Gå med vinst och satsa på rätt saker, och våga testa, sammanfattar Österåker sitt viktiga meddelande.

 

Projektet Hållbart Österbotten koordineras av Kristinestads näringslivscentral i samarbete med Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia och Dynamo Närpes.‹ Gå till "Nyheter"

Hållbarhetskväll för turismföretag

22.09.2022 | Nyheter
Projektet Hållbart Österbotten ordnade 6.9 en informationskväll med hållbarhetsinspiration på Nanoq i Jakobstad. Som inspiratör fungerade Gustav Stenbeck som har bland annat jobbat som hållbarhetschef för Petter Stordalen (Nordic Choice Hotels) och hjälpt företag som ICA, Coca-Cola, DB SChenker, Electrolux och Swedbank att utveckla sitt hållbarhetsarbete.
Läs mera

Köpare letar efter företag inom produktion och handel

21.09.2022 | Nyheter
Företagsrådgivare på Startia och VASEK föreslår som ett alternativ för dem som planerar att starta eget att köpa ett företag som redan är verksamt. Men även de som är intresserade av att köpa ett företag är ofta i kontakt med VASEK och frågar vilka typer av företag som är till salu.
Läs mera

Bli en del av lösningen genom att göra mer än minimikraven

15.09.2022 | Nyheter
Under eftermiddagsseminariet som ordnades av Projektet Byggnadsbranschens hållbara framtid i Vasaregionen och Green Building Council Finland den 7 september förberedde man sig för den cirkulära ekonomin och funderade på hur byggbranschen bör förnya sig själv. Ella Lahtinen från Green Building Council Finland påpekade att byggbranschen också vill vara en del av lösningen och inte bara en del av problemet, vilket...
Läs mera

Från hobby till projektodling och aktiebolag

13.09.2022 | Nyheter
”Market Gardening” är en form av odlingskoncept som fokuserar på jordhälsa och ekologisk odling. Kännetecknande för metoden är att man odlar många olika grödor småskaligt, men samtidigt också effektivt. Ulrica Taylor driver vid sidan om sitt normala arbete företaget Ecogai Ab inom just denna bransch.
Läs mera

Startia 30 år - Startia tidningen delas ut till varje hushåll

07.09.2022 | Nyheter
Hur startar du ett företag? Vilken hjälp kan du få för att starta eget? Vilka är de bästa tipsen för nya företagare från företag som är verksamma i Vasaregionen? Du hittar svar på dessa i Startia-tidningen, som delas ut idag 7.9. till varje hushåll i Vasaregionen.
Läs mera

Den andra ERUF-projektansökan i ekosystemavtalet öppnas 15.9

06.09.2022 | Nyheter
Den första ERUF-projektansökan med anknytning till ekosystemavtalen utlystes i maj och den andra ansökningsomgången öppnas 15.9. Den här gången finns det cirka 565 000 euro att dela ut i finansiering för projekt, som främjar de tre åtgärdshelhetsmålen som fastslagits i Vasas ekosystemavtal: ett klimatneutralt Vasa 202X, utvecklande av hamnområdet och utvecklande av forskningsinfrastrukturen. Ansökningstiden går ut 19.10.2022.
Läs mera

Kvarken Brewery är Startias Årets Nyföretagare 2022 i Vasaregionen

05.09.2022 | Nyheter
Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia har utsett Korsholmsbaserade Kvarken Bryggeri Ab till Årets Nyföretagare 2022 i Vasaregionen. Företaget, som går under marknadsföringsnamnet Kvarken Brewery, grundades 2017 av Patrik Willför, Patrik Björkman och Tore Björkman.
Läs mera

Ändringar i avtalet mellan aktörerna på GigaVaasa-området – den aktiva diskussionen om hur man ska g

02.09.2022 | Nyheter
Det finska bolaget Grafintec Oy och det indiska Epsilon Advanced Materials, som har gjort en tomtreservering på GigaVaasa-området, har i ett börsmeddelande meddelat att de häver sitt samarbetsavtal. Vasa stad fortsätter dock förhandlingarna med båda företagen.
Läs mera