En klar färgfavorit för kollektivtrafiken – De chockrosa bussarna börjar trafikera år 2022

26.03.2021

hero1

Vasa stad och Korsholms kommun bildar en ny regional kollektivtrafik som planeras och utvecklas tillsammans med invånarna för att bli fungerande. Det är meningen att Lifti inleder sin verksamhet i augusti 2022.

Syftet med Liftis nya linjenät är att underlätta kommuninvånarnas vardag och på så sätt uppmuntra dem att gynna  kollektivtrafiken. Idag är det vanligt i Vasaregionen att man tar bilen också för korta sträckor, fastän 87 %  av invånarna bor på mindre än 300 meters avstånd från närmaste busshållplats. 

– Förberedelserna inför Vasaregionens kollektivtrafik Lifti pågår under hela året. Vi håller på och skaffar nya bussar, konkurrensutsätter bussbolag samt finslipar program bl.a. biljettförsäljningen och tidtabellerna för kunderna. Vi publicerar Liftis nya linjenät i god tid, så att invånarna kan börja vänja sig vid de nya rutterna och planera sina vardagsresor även med kollektivtrafiken, säger kollektivtrafikplanerare Anastassia Backlund.

Regionens favoritfärg är chockrosa

Invånarna i regionen fick svara på vilket färgalternativ de vill ha på tejpningen på Liftis bussar, och det chockrosa färgalternativet vann omröstningen med 703 röster.  Totalt inkom 1862 röster.  Inför omröstningen önskade man att invånarna väljer en framtoning för Vasaregionens bussar som skiljer ut sig i trafiken och förmedlar gott humör. 

Den regionala kollektivtrafiken förnyas

Vasa stads och Korsholm kommuns nya regionala kollektivtrafik fick i omröstningen som ordnades i september 2020 namnet Lifti. Invånarna deltog ivrigt i omröstningen och sammanlagt 1445 röster inkom.

Vasa och Korsholm har förbundit sig till ett gemensamt verksamhetsområde för kollektivtrafiken, som tas i bruk år 2022. Förändringen kommer att märkas bland invånarna förutom som ett eget varumärke även i form av ett helt nytt linjenät. Målet för den nya kollektivtrafikens verksamhetsområde är att effektivera användningen av kollektivtrafik i alla användargrupper.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Inga stora förändringar till styrelsen på VASEKs bolagsstämma

15.04.2021 | Nyheter
Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs bolagsstämma valde 15.4.2021 följande personer till bolagets styrelse:
Läs mera

Hållbarhet kräver val – projekt stöder turismföretag i hållbarhetsarbetet

14.04.2021 | Nyheter
Närmare 50 olika aktörer inom turismnäringen i Kust-Österbotten samlades för två halvdagars coachingevent under påskveckan för att lära sig mera om hållbar turism och Visit Finlands Sustainable Tourism Finland (STF)-program. De väldigt aktuella evenemangen, som ordnades inom ramarna för projektet Hållbart Österbotten, intresserade både företagare och företagsutvecklare ända från Jakobstad till Kristinestad.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

13.04.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Solen skiner i horisonten för Kvarken Ports – ”Spännande saker händer i vår”

12.04.2021 | Nyheter
Hamnbolaget Kvarken Ports, som ägs av Vasa och Umeå, står inför spännande tider. Färdigställandet av det nya passagerarfartyget, Aurora Botnia, närmar sig och framtiden ser även på andra sätt ljus ut.
Läs mera

Ägarskifte kan vara överraskande tungt – Förbered dig i tid även mentalt

09.04.2021 | Nyheter
När en företagare är på väg att ge ifrån sig sitt företag eller inleda en ny karriär med ett nyköpt företag eller som efterträdare till familjeföretaget, är det fråga om en stor förändring som medför mycket arbete, men också mycket att bearbeta på den mentala sidan.
Läs mera

Nya guider för alla parter i ägarskiften

08.04.2021 | Nyheter
Ett planerat ägarskifte-projektet, som förverkligas av VASEK, Concordia och Kristinestads näringslivscentral, har publicerat den 8.4 en serie med fyra guider för alla parter i ägarskiften.
Läs mera

Pandemin gav Emelie en rivstart

07.04.2021 | Nyheter
Uppvuxen i en företagarfamilj, hade målaren och inredaren Emelie Sandelin klart för sig att hon aldrig själv skulle bli egen företagare. Efter sju år som anställd växte sig ändå tankarna på att vara sin egen chef allt starkare och efter uppmuntran från både vänner och arbetsgivare, omvärderade Emelie sitt tidigare uttalande.
Läs mera

Koldioxidneutral transport kräver ändringar i attityder och vanor

01.04.2021 | Nyheter
I MoveIT-projektet, som avlutas i juni, håller man på att slutföra Vägkartan för koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030. I den tredje delen av workshoparna, som fokuserade på vägkartan, den 25 mars presenterades utkastet till vägkartan och samlades kommentarer på den. Härnäst skickas vägkartan på utlåtanderunda och arbetet med vägkartans visualisering och layout börjar. Vägkartan färdigställs i maj.
Läs mera