Mauritz EnergyWeek
Mauritz Knuts på EnergyWeek 2017

Det gränsöverskridande Cleantech Kvarken-projektets sista verksamhetsår har inletts. Projektets mål är att stärka förutsättningarna för små och medelstora cleantech-företag att göra affärer på regionala, nationella och internationella marknader. Det finns mycket att göra före slutet av juni, berättar Lasse Pohjala och tillsätter:

EnergyWeek i mars närmar sig, och vi organiserar som bäst omfattande program för olika delegationer. Vi väntar att få grupper från Kina, Norge och Danmark på besök. Förutom EnergyWeek är det meningen att kunna stifta bekantskap med regionens företag och därför anordnar vi för varje grupp möten med bolagen som intresserar just dem. Exempelvis gruppen, som har bjudits från Kina är intresserad av finländskt kunnande inom elfordon.

Advisory Board, som startade på hösten, arrangerades igen i Vasa i slutet av januari. Affärsutvecklarna från Sverige träffade företag från Vasaregionen. Med dessa företag hade man redan i september börjat förbereda övergången på den svenska marknaden.

– I början av mars är det vår tur att träffa svenska företag i Umeå. I november hade vi möten med elva företag, vilka gav oss i uppdrag att undersöka olika aspekter av den finska marknaden. Vi har nu utrett kontakter och eventuella samarbetspartners för dem. När de mest passande kundkontakterna och vanligen även en lokal representant har hittats, är det dags att grunda ett kontor i vår region.

Den 15 februari är det dags för Women with impact goes Finland-evenemanget i Vasa. Nätverkskonferensens teman är affärsverksamhetens fördelar, framgångsrika regioner och ett starkt regionalt varumärke. Fördelarna med jämställdheten står i fokus i denna konferens, och trots sitt namn, är även män varmt välkomna.

 

Wapice 600pxWapice i Kina i maj 2017

Inom projektet Cleantech Kvarken har man byggt kontakter till Kina, huvudsakligen till Peking och Zhenjiang. I mars finns det ännu möjlighet att delta i China International Intelligent Building Exhibition -evenemanget, som arrangeras i Peking 12–14.3.2018.

– Vi har till vårt förfogande en mässmonter för sex företag från regionen, både för svenska och finska Cleantech Kvarken-företag. Liksom i alla tillställningar, som arrangeras i Kina inom ramen för projektet, ligger tyngdpunkten på i förväg ordnade affärsmöten, berättar Pohjala.

 

CK 1 6700px
På All-Energy-mässan, våren 2016.

Projektet Cleantech Kvarken organiserar ytterligare en resa i början av maj, innan projektet avslutas, till All Energy-mässan i Glasgow i Skottland. All Energy är ett ledande evenemang kring innovationer inom förnybar energi och låg kolhalt. Där presenteras den senaste tekniken och tjänsterna till energiförsörjningskedjan och till slutanvändarna inom både privata och offentliga sektorn.

– Cleantech Kvarken-projektet har en egen avdelning på mässan och vi har också skickat inbjudan till ett antal energiteknologiföretag från Finland och Sverige. Det finns fortfarande några lediga platser kvar, så gärna kontakta mig om du är intresserad av en mässresa till Skottland, säger projektchef Mauritz Knuts och fortsätter:

– Förutom att man på evenemanget presenterar regionens företag och dess innovationer, är avsikten även att knyta kontakter och utforska nya innovationer runt om i världen.

– Även projektets slutkonferens bör redan skrivas ner i kalendrarna. Den 26 april presenterar vi projektets resultat på Stadshuset i Örnsköldsvik, och även några av de över 150 företagen, som har varit involverade i projektet, kommer att presentera fördelar som de har uppnått genom projektet, avslutar Pohjala.

 

 

Lasse Pohjala
Lasse Pohjala
Senior Business Advisor
+358 400 629 388
Etablerings- och internationaliseringstjänster, Företagstomter och företagslokaler, Future Cleantech Solutions

Mauritz Knuts
Mauritz Knuts
Projektchef
+358 50 306 8419
Future Cleantech Solutions, VTT:s ombud

Intrerreg BA SV RGB

‹ Gå till "Nyheter"