En av Europas första anodmaterialfabriker inom batteriindustrin planeras i Vasa

11.01.2022

viistoilmakuva

Illustration av framtida GigaVasa-området i sin helhet. Det nu undertecknade intentionsavtalet berör en tomt som är en del av helheten.

Finska Grafintec Oy och indiska Epsilon Advances Materials har gjort en tomtreservering på GigaVasa-området och ingått ett intentionsavtal (Memorandum of Understanding) med Vasa stad om att bygga en batterianodmaterialfabrik i Vasa.

– Vi är mycket glada att vår batterivärdekedja kompletteras i enlighet med planerna och att de tidigare ingångna avtalen lockar nya aktörer till området. Synergi- och miljöfördelarna är stora, konstaterar Vasas stadsdirektör Tomas Häyry belåtet.

Samföretag för att leda projektet

Ett samföretag (Joint Venture) mellan dotterbolaget Grafintec Oy, som till hundra procent ägs av Beowulf Mining, och indiska Epsilon Advanced Materials kommer att svara för byggandet av anodmaterialfabriken i Vasa. Beowulf Mining offentliggjorde 6.12.2021 Joint Venture-avtalet mellan Grafintec Oy och Epsilon Advanced Materials.

Beowulf Mining är ett företag som är noterat på börserna i London och Sverige och som producerar för batteriindustrin kritiska råvaror såsom järnmalm, grafit och basmetaller.

– Efter min septemberresa till Indien och de diskussioner jag fört med Epsilon är det klart att en anodmaterialfabrik är en pusselbit som saknas i GigaVasa-området. Jag fick ett varmt och samarbetsvilligt mottagande då jag besökte Vasa i oktober. Jag är mycket nöjd med att vi har tagit det här betydande steget för att komplettera den batterivärdekedja som bildas på GigaVasa-området, berättar verkställande direktören för Beowulf Mining Kurt Budge.

– Undertecknandet av ett intentionsavtal med Vasa stad är ett betydande steg framåt när vi hämtar med oss vår teknologi och kompetens att producera anodmaterial av hög kvalitet för litiumjonsbatteriindustrin till Europa. Vi tror att en produktionsanläggning belägen i batteriklustret på GigaVasa-området, som hela tiden utvecklas, ger oss en möjlighet att erbjuda våra kunder i Europa högklassiga och hållbara produkter, förbättra servicenivån och ge oss en konkurrenskraftig kostnadsstruktur, kommenterar verkställande direktören för Epsilon Advanced Materials Vikram Handa.

En viktig leverantör för batteri- och battericellsfabrikerna i Europa

– Finlands batteristrategi har tagit enorma kliv under den senaste tiden, och igen har vi en glad nyhet att berätta. Att få anodproduktion i industriell skala till Finland är en fortsättning på detta utvecklingsförlopp, kommenterar näringsminister Mika Lintilä.

– Vi önskar dessa företag varmt välkomna till Finland för att ansluta sig till det europeiska batteriekosystemet. Dagens nyhet är betydande för både Finland och Europa för att en hållbar och flexibel anodmaterialproduktion ska kunna utvecklas för den europeiska batteriindustrin. Verksamheten drar nytta av den finska batteriindustrins kunnande och konkurrenskraften i vår fossilfria elproduktion. Detta kommer också i fortsättningen att sätta fart på batteriinvesteringar och skapandet av arbetsplatser i Finland och öka möjligheterna till nordiskt samarbete, säger Markku Kivistö, Head of Cleantech, Invest in, Business Finland.

En av de stora tomterna på GigaVasa-området

Tomtreserveringen och samarbetsavtalet godkändes vid Vasa stadsstyrelses sammanträde 13.12.2021. Den tomt som företaget har reserverat, nummer 18, är belägen nära den tomt som FREYR Battery har reserverat för en battericellsfabrik.

GigaVasa-området har reserverats för aktörer inom batterivärdekedjan och det erbjuder tillgängliga och gröna alternativ inom energisystemet. Industriområdet förenar sig logistiskt med järnvägs-, landsvägs- och hamnnätverket, och möjliggör på detta sätt hållbara transportlösningar. Flygplatsen finns också alldeles i närheten.

I Vasaregionen finns över 160 energiteknologiföretag, vilka möjliggör utmärkta samarbetsmöjligheter. Det täta samarbetet mellan energiteknikklustret EnergyVaasa och de lokala högskolorna hjälper till med utbildandet av yrkeskunnig arbetskraft som kan svara på sektorns behov.

Detta har skett hittills på GigaVasa-området:

 ‹ Gå till "Nyheter"

FREYR har lämnat in miljökonsekvensbedömningsprogrammet för den planerade battericellsanläggningen

27.01.2022 | Nyheter
FREYR Batterys cellfabriksberedning är Finlands första stora cellprojekt, och vi är mycket glada över att förberedelserna har kommit fram till detta stadium.
Läs mera

Stadslogistik som föremål för studie i Jaakko Hakalas avhandling

27.01.2022 | Nyheter
Ingenjör Jaakko Hakalas avhandling inom examensprogrammet för logistik, Framtiden för stadslogistik och eltrafik i Vasa, slutfördes i slutet av 2021. Hakala, född i Vasa, studerade vid Satakunta yrkeshögskola och fokuserade sin forskning på att utforska de framtida möjligheterna för stadslogistik och eltrafik i Vasa.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

27.01.2022 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Då företaget växer och den första arbetstagaren ska anställas

26.01.2022 | Nyheter
Att anställa den första arbetstagaren är ett nästan lika stort steg för företagaren som att starta själva företaget. Därför känns det ofta skrämmande och anställningsbeslutet övervägs noggrant och ur många synvinklar. Som sig bör!
Läs mera

Små och medelstora företags roll i den framtida globala vätgasekonomins ekosystem

20.01.2022 | Nyheter
Future Cleantech Solutions projektet har genomfört en analys av hur regionens små och medelstora företag kan bli en del av den förväntade vätgasekonomin i framtiden.
Läs mera

Berättelser ur verkliga livet i 30 år - historiens vingslag och nya vindar i Startias kanaler

19.01.2022 | Nyheter
Startia har erbjudit nyföretagstjänster i Vasaregionen redan i 30 år. Större festligheter planeras till tidpunkten kring Startias verkliga födelsedag och den nationella Företagardagen i september, men tanken är att jubileet uppmärksammas under hela 2022 i våra sociala mediekanaler.
Läs mera

En av Europas första anodmaterialfabriker inom batteriindustrin planeras i Vasa

11.01.2022 | Nyheter
Finska Grafintec Oy och indiska Epsilon Advances Materials har gjort en tomtreservering på GigaVasa-området och ingått ett intentionsavtal (Memorandum of Understanding) med Vasa stad om att bygga en batterianodmaterialfabrik i Vasa.
Läs mera

Antalet kunder ökade betydligt före Startias 30-årsjubileumsår

10.01.2022 | Nyheter
Startia firar sitt 30-årsjubileumsår i 2022. Nyföretagscentrumet, som grundades 1992 och blev en del av Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs verksamhet 2008, har träffat över 10 300 blivande företagare och har hjälpt och stött skapandet av mer än 4 500 nya företag i Vasaregionen.
Läs mera