En av Europas första anodmaterialfabriker inom batteriindustrin planeras i Vasa

11.01.2022

viistoilmakuva

Illustration av framtida GigaVasa-området i sin helhet. Det nu undertecknade intentionsavtalet berör en tomt som är en del av helheten.

Finska Grafintec Oy och indiska Epsilon Advances Materials har gjort en tomtreservering på GigaVasa-området och ingått ett intentionsavtal (Memorandum of Understanding) med Vasa stad om att bygga en batterianodmaterialfabrik i Vasa.

– Vi är mycket glada att vår batterivärdekedja kompletteras i enlighet med planerna och att de tidigare ingångna avtalen lockar nya aktörer till området. Synergi- och miljöfördelarna är stora, konstaterar Vasas stadsdirektör Tomas Häyry belåtet.

Samföretag för att leda projektet

Ett samföretag (Joint Venture) mellan dotterbolaget Grafintec Oy, som till hundra procent ägs av Beowulf Mining, och indiska Epsilon Advanced Materials kommer att svara för byggandet av anodmaterialfabriken i Vasa. Beowulf Mining offentliggjorde 6.12.2021 Joint Venture-avtalet mellan Grafintec Oy och Epsilon Advanced Materials.

Beowulf Mining är ett företag som är noterat på börserna i London och Sverige och som producerar för batteriindustrin kritiska råvaror såsom järnmalm, grafit och basmetaller.

– Efter min septemberresa till Indien och de diskussioner jag fört med Epsilon är det klart att en anodmaterialfabrik är en pusselbit som saknas i GigaVasa-området. Jag fick ett varmt och samarbetsvilligt mottagande då jag besökte Vasa i oktober. Jag är mycket nöjd med att vi har tagit det här betydande steget för att komplettera den batterivärdekedja som bildas på GigaVasa-området, berättar verkställande direktören för Beowulf Mining Kurt Budge.

– Undertecknandet av ett intentionsavtal med Vasa stad är ett betydande steg framåt när vi hämtar med oss vår teknologi och kompetens att producera anodmaterial av hög kvalitet för litiumjonsbatteriindustrin till Europa. Vi tror att en produktionsanläggning belägen i batteriklustret på GigaVasa-området, som hela tiden utvecklas, ger oss en möjlighet att erbjuda våra kunder i Europa högklassiga och hållbara produkter, förbättra servicenivån och ge oss en konkurrenskraftig kostnadsstruktur, kommenterar verkställande direktören för Epsilon Advanced Materials Vikram Handa.

En viktig leverantör för batteri- och battericellsfabrikerna i Europa

– Finlands batteristrategi har tagit enorma kliv under den senaste tiden, och igen har vi en glad nyhet att berätta. Att få anodproduktion i industriell skala till Finland är en fortsättning på detta utvecklingsförlopp, kommenterar näringsminister Mika Lintilä.

– Vi önskar dessa företag varmt välkomna till Finland för att ansluta sig till det europeiska batteriekosystemet. Dagens nyhet är betydande för både Finland och Europa för att en hållbar och flexibel anodmaterialproduktion ska kunna utvecklas för den europeiska batteriindustrin. Verksamheten drar nytta av den finska batteriindustrins kunnande och konkurrenskraften i vår fossilfria elproduktion. Detta kommer också i fortsättningen att sätta fart på batteriinvesteringar och skapandet av arbetsplatser i Finland och öka möjligheterna till nordiskt samarbete, säger Markku Kivistö, Head of Cleantech, Invest in, Business Finland.

En av de stora tomterna på GigaVasa-området

Tomtreserveringen och samarbetsavtalet godkändes vid Vasa stadsstyrelses sammanträde 13.12.2021. Den tomt som företaget har reserverat, nummer 18, är belägen nära den tomt som FREYR Battery har reserverat för en battericellsfabrik.

GigaVasa-området har reserverats för aktörer inom batterivärdekedjan och det erbjuder tillgängliga och gröna alternativ inom energisystemet. Industriområdet förenar sig logistiskt med järnvägs-, landsvägs- och hamnnätverket, och möjliggör på detta sätt hållbara transportlösningar. Flygplatsen finns också alldeles i närheten.

I Vasaregionen finns över 160 energiteknologiföretag, vilka möjliggör utmärkta samarbetsmöjligheter. Det täta samarbetet mellan energiteknikklustret EnergyVaasa och de lokala högskolorna hjälper till med utbildandet av yrkeskunnig arbetskraft som kan svara på sektorns behov.

Detta har skett hittills på GigaVasa-området:

 ‹ Gå till "Nyheter"

Scenografin sätter stämningen – Pia utformar scenmiljöer för teater, film och TV

09.08.2022 | Nyheter
En passion för färg, form och hur man kan förändra stämningen i ett rum med yttre attribut, har alltid funnits hos Pia Enroth, hemma från Korsholm men numera Vasabo. Kombinerat med ett stort teaterintresse var det kanske givet att hon skulle jobba som scenograf. Efter drygt 20 år inom teaterbranschen är Pia numera egen företagare och från första stund har...
Läs mera

Bergö Havsudden är ett unikt stugalternativ i en naturskön havsmiljö

08.07.2022 | Nyheter
Bergö i Malax har länge varit ett populärt ställe för utflykter och villaliv. Nu finns ytterligare alternativ till övernattning i Bergö. Företagaren Torolf West har tre nybyggda stugor som han hyr ut året runt.
Läs mera

Mångsidig advokatbyrå ger råd även på sociala medier

28.06.2022 | Nyheter
Startias långvarige expertpartner Näsman & Båsk är en mångkunnig advokatbyrå. Byrån administrerar inte bara civilrättsliga och straffrättsliga frågor, men också administrativa frågor och har både företags- och privatkunder.
Läs mera

Hållbarhetsarbete på företagsbesök

27.06.2022 | Nyheter
Vöråföretaget Orapac från Oravais producerar förpackningar och har utsett ett eller flera miljömål för sin verksamhet för varje verksamhetsår. Företaget organiserade en hållbarhetseftermiddag för sin personal i torsdags före midsommar. Göran Östberg, VASEKs projektchef för cirkulär ekonomi, och projektchef Tomas Knuts, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, var inbjudna för att prata om hållbarhet och leda en diskussion om hur hållbarhet kan...
Läs mera

Sommarbusstrafiken fortsätter runt om i tre kommuner även under den kommande sommaren

17.06.2022 | Nyheter
Förra sommaren genomfördes i samarbete med Vasaregionens Utveckling VASEK och Visit Vasa lanseringen av sommarbussen dvs. en gemensam transport till de mest populära besöksmålen i vår region. Projektet, som fick finansiering från arbets- och näringsministeriet, hade som mål att inleda en pilot för att öka antalet besökare till de olika företagen och besöksmålen på ett mer miljövänligt sätt.
Läs mera

Vet detta om startpeng och undvik fallgroparna

16.06.2022 | Nyheter
Syftet med startpeng är att trygga företagarens utkomst tills företagsverksamheten kommer ordentligt igång. Startpengen är ett inkomsttillägg för företagaren, inte företagets pengar. En företagare måste kunna leva och kanske försörja sin familj även när det inte går att betala ut tillräckligt med lön åt sig själv i början av företagsverksamheten.
Läs mera

Företagsrådgivare anträffbara även i kommunhuset – boka alltid tid på förhand

15.06.2022 | Nyheter
Via online-bokningskalendern kan du boka möte, videomöte eller telefontid med en företagsrådgivare till en tidpunkt som passar dig.
Läs mera

Besökscentret Meteoria fick utmärkelsen som grön föregångare

14.06.2022 | Nyheter
Besökscentret Meteoria fick status som föregångare för hållbar utveckling och STF Sustainable Travel Finland -certifikatet. Meteorian som attraktion är den första STF-föregångaren inom Visit Vaasas område och bland de första i hela landet. STF-utmärkelsen beviljas på basen av olika miljömässiga, sociokulturella och ekonomiska kriterier. Utmärkelsen kan sägas vara en belöning för det systematiska arbete som man målmedvetet genomfört kring besökscentret...
Läs mera