Elisa Havusela ny ägare till Disponentservice Hissa Ab

24.01.2020

Havusela Hissa 3Juha Hissa och Elisa Havusela har tillsammans planerat för ägarskiftet i lugn och ro under två års tid. Havusela är ny ägare till Disponentservice Hissa Ab i Vasa sedan årsskiftet.

Vid årsskiftet gjordes ett länge planerat och väl förberett ägarbyte vid vasaföretaget Disponentservice Hissa Ab, som grundades 1983. Ägaren Juha Hissa, som drivit företaget i 20 år, överlät då ägandet till Elisa Havusela, och fortsätter själv som deltidsanställd.

Havusela har varit företagare sedan 1997 och driver bland annat bokföringsbyrån Ellis Office Ab, Nutria Isännöintip Oy samt Taloyhtiöiden Kirjanpitokeskus Oy i Laihela. Havusela har lång erfarenhet av såväl ekonomiförvaltning som programvarubranschen samt även av fastighetsförvaltning, och i henne hittade Hissa en lämplig efterträdare.

– Jag visste att det inte var lätt att hitta rätt köpare och började därför söka i god tid. Jag deltog i ett evenemang kring planerade ägarbyten arrangerat av VASEK hösten 2017 och träffade där Elisa. Vi var på samma våglängd och så småningom började vi planera för ett ägarbyte, berättar Hissa.

Förberedelserna har skett i lugn och ro under två års tid – något som var viktigt för Hissa. Den dröm han hade om att själv få stanna kvar som deltidsanställd, har också förverkligats i samband med affären, som blev klar vid årsskiftet.

– Jag är mycket nöjd med den lösning vi arbetat fram, eftersom jag inte ville sälja till någon stor kedja. Verksamheten fortsätter som tidigare med tre anställda, och vi har dessutom kunnat utnyttja Elisas IT-kompetens och lyfta våra datasystem till en ny, effektiviserad nivå.

För Havuselas del var företagsaffären ett led i hennes tillväxtstrategi, och hon kommer nu att dela sin arbetstid mellan Vasa och Laihela.

– För mig har köp av befintliga företag varit det tryggaste sättet att växa. Här i huset finns dessutom mycket kunskap att lära sig av, och det var en fin chans att skaffa sig mer know-how, konstaterar hon.

Hissa och Havusela är båda överens om att det för företagare som går i försäljningstankar lönar sig att börja fundera på saken i god tid.

– Jag rekommenderar varmt de evenemang och träffar som VASEK arrangerar i detta syfte, tillägger Havusela. Det gäller bara att våga, så kan saker och ting falla på plats.

– I det här fallet blev det en riktigt lyckad match making, konstaterar även företagsrådgivare Antti Alasaari på VASEK.

Ett nytt, dylikt tillfälle kommer att ordnas i april inom ramen för det nu pågående projektet Ett planerat ägarskifte, som syftar till att öka medvetenheten och betydelsen av ett väl förberett ägarskifte ut både köparens och säljarens synvinkel.

– Inom projektet fokuserar vi på att utveckla marknaden för företagsköp och ordnar möten ansikte mot ansikte, match making-events och seminarier för nätverkande och informationsspridning. Både säljare och köpare är målgrupper och hittills har cirka 100 ägarbyten skett årligen med VASEKs hjälp, tillägger Alasaari.

Projektet Ett planerat ägarskifte genomförs av Vasaregionens Utveckling Ab VASEK tillsammans med Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia och Kristinestads Näringslivscentral Ab.

 

Närmare information:

Antti Alasaari, företagsrådgivare, VASEK
+358 445 126 613

Elisa Havusela
+358 503 252 362

Juha Hissa
+358 400 267 856

 

Ladda ner ett foto‹ Gå till "Nyheter"

61 företag till salu – skulle din företagarkarriär kunna starta med ett färdigt företag?

17.02.2020 | Nyheter
Årligen besöker över 500 kunder Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia för att starta eget. Vid Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs ägarskiftesrådgivning däremot hjälptes förra året cirka 107 olika företag med företagsköp, det vill säga med försäljning av företag.
Läs mera

Hankkeet ja kaikki muut turhuudet

14.02.2020 | Nyheter
Välillä sekä minä että muut kehittämishankkeiden parissa työskentelevät saamme kuulla kommentteja hankkeiden tyhjänpäiväisyydestä tai siitä, miten rahaa laitetaan turhuuteen erilaisissa projekteissa. Ja usein kritisoija on se, joka ei – kutsuista huolimatta – koskaan osallistu hankkeen rahoituksella järjestettyihin maksuttomiin tapaamisiin, koulutuksiin, seminaareihin tai muuhun toimintaan, joka on suunniteltu juuri hänen toimialansa yrittäjiä varten.
Läs mera

Lättföretagandets popularitet syntes även i nyföretagarcentralerna

14.02.2020 | Nyheter
Nyföretagarcentralerna betjänade under år 2019 cirka 14 000 kunder som funderade på företagande och ungefär hälften av dem bestämde sig för att starta eget, precis som under de senaste åren. Både nationellt och i Vasaregionen framträdde särskilt två fenomen: lättföretagandets popularitet samt invandrarnas intresse för företagande.
Läs mera

Klimatfrågor mer framträdande på EnergyWeek

12.02.2020 | Nyheter
Arrangemangen för Vaasa EnergyWeek är i det mest intensiva skedet, och registreringen för energibranschens spetsevenemang i Vasa stadshus 16–19 mars öppnades i början av året. Eventet förväntas locka över 4 600 deltagare.
Läs mera

Dokument, som du kanske aldrig behöver, men som är bra att ha i skick

12.02.2020 | Nyheter
”De här ska alltid beaktas som en helhet” och ”det är bra att inventera sin egen situation” var återkommande påminnelser under VASEKs, Startias, Vasa Företagares och Kust-Österbottens Företagares infokväll som ordnades den 11 februari med teman företagarens viktiga dokument och juridiska fallgropar som företagaren kan stöta på.
Läs mera

Hav, energi, passion – den perfekta gåvan för samarbetspartner

07.02.2020 | Nyheter
Vad kan man ge som present för en företagsgäst eller samarbetspartner? Gåvan kan inte vara någonting att dricka eller sådant som annars är svårt att ha med sig i flygplanet. Gåvan borde vara någonting från Vasaregionen och lokalt, men någonting som passar för alla. Den får inte föråldras i lagret, för man måste ju ha dem alltid tillgänglig, även för...
Läs mera

Comtec investerade i förnyad maskinpark

04.02.2020 | Nyheter
Utveckling och uppdatering av företagets maskinpark är något som inom många branscher kräver stora investeringar. Kaj Wik, ägare till bland annat företaget Comtec SMD Technique Oy Ab, stod inför en sådan process under fjolåret och vände sig till VASEK för att få hjälp när det var dags att fylla i ansökningarna för investeringsstöd.
Läs mera

Förbered dig på allt, fixa dina dokument i skick

27.01.2020 | Nyheter
Överraskande sjukdomsattack, skilsmässa, reklamationstvist med en kund, meningsskiljaktigheter inom bolaget. Jobbiga situationer, och dem kan man ju inte alltid helt undvika. Men man kan och det lönar sig att förbereda sig för dem på bästa möjliga sätt. Med hjälp av en expert.
Läs mera