Ekologisk honung från Sugar Daddies CO erövrar marknader

02.09.2019

Sugardaddies 13Juho, Ville, Jussi och Eero är seriösa i sin satsning. Målsättningen är klar för företaget – man ska ta den finländska honungen ut på internationell marknad – med hjälp av en bra produkt, storytelling och marknadsföring samt rätt samarbetspartners.

Fler framgångssagor från Storkyro

Ren, finländsk natur på burk – så beskriver företaget Sugar Daddies CO sin ekologiska honung, som efter endast ett års start up-tid redan finns ute i drygt 400 butiker i landet. Men det här är bara början. Målsättningarna är både tydliga och stora – de fyra kollegorna siktar på den internationella marknaden och har redan etablerat samarbete med ett olika aktörer för att lyckas.

Ingen blandning, ingen filtrering och ingen upphettning. Bara rå, ekologisk honung direkt från skogen eller blomsterängarna i Kyrolandet -- dessutom snyggt förpackad. Addera målmedvetenhet, yrkeskunskap, storytelling och satsningar på både samarbete och nätverksbyggande så har du förmodligen ytterligare en framgångssaga från Storkyro framför dig.

Sugardaddies 6– Det började dock inte med honung – utan med ett surfvax, vars behov framkom under en kall surfingsession våren 2017, berättar Eero Lähdesmäki, en av fyra delägare i företaget.
Fyra vänner gick samman och efter att ha testat på biodling i mindre skala sommaren 2017 – i syfte att ta fram en bivaxprodukt och honung – grundades Sugar Daddies CO i slutet på 2017. Året därpå gjordes stora satsningar i både produktion av bikupor samt i själva produktionslinjen. Samtidigt kom VASEK med in i bilden.

– Ett mångsidigt kunnande, djärvhet och mod att våga göra saker annorlunda samt lyckade marknadsföringsinsatser har gett resultat och jag är övertygad om att vi kommer att få se en fin utveckling av företaget framöver, konstaterar företagsrådgivare Antti Alasaari, som bistått bland annat i stödansökningsprocesserna.

Som heltidssysselsatt inom företaget är Lähdesmäki den som skaffat sig nödvändig kompetens, en yrkesexamen inom biodling- och honungsproduktion. Företagets övriga delägare – Ville Rinta samt Jussi Peltoniemi, är jordbrukare, medan Juho Wiberg, bosatt i Helsingfors, jobbar med marknadsföring och design.

Idag har Sugar Daddies CO omkring 200 bikupor utplacerade på fyra olika områden i Kyrolandet – vilket därmed också ger olika typer av honung.

– Varje burk har sin egen smak, kontext och färg, beroende på årstid och plats, berättar Eero. Varje burk kan därför också spåras till dess produktionsplats – något som väldigt få honungsproducenter kan stoltsera med idag, tillägger han.

Sugardaddies 11I år produceras omkring 20 000 burkar honung för försäljning och målsättningen är att öka denna siffra nästa år.

I år producerar företaget omkring tio ton ekologisk honung, som nu säljs på K-affärer runt om i landet. Syftet är att utöka nätverket av återförsäljare, att bygga ut den egna webbshoppen med nya, honungsrelaterade produkter och även ta ut produkten på den internationella marknaden.

De första stegen i den här processen är redan tagna och Sugar Daddies CO har nu etablerat samarbete med ett antal andra aktörer för att nå dit. Flera internationella mässor är inprickade i kalendern – härnäst i Berlin tillsammans med grannföretaget Kyrö Distillery, som är en samarbetspartner.

– Honung kan användas i både drinkblandningar och i spritproduktion, förklarar Eero.

Sugardaddies 2Eero Lähdesmäki är en av fyra delägare i Sugar Daddies CO, som sedan 2018 producerar ekologisk honung i Storkyro. Honungen finns i olika smaker och utföranden, beroende på vilken miljö den producerats i. En blommande sommaräng ger till exempel en helt annan karaktär på honungen än myrmark.

Samtidigt som det strategiska utvecklingsarbetet hela tiden går framåt, är grunden för verksamheten en stor respekt för Moder Jord, naturen och bina.

– Vi tror att med lite respekt och kärlek kan även kommande generationer njuta av blommande ängar och söta bär, skriver Sugar Daddies CO på sin hemsida.

 

Text: Anna Sand/bySand
Bilder: Anna Sand och Ville-Veikko Väisänen

 ‹ Gå till "Nyheter"

Företagare tror ändå på framtiden – trots den svåra situationen

26.10.2020 | Nyheter
Coronakrisen som drabbade Finland under våren har påverkat alla företag på något sätt. Många företag har stött på stora ekonomiska svårigheter, de allra flesta kämpar framåt, vissa har dragit nytta av coronan, vissa har tvingats av krisen att söka nya möjligheter och utveckla verksamheten. Tjänstesektorerna, särskilt turistsektorn och resebranschen, har drabbats hårdast.
Läs mera

EnergyVaasa Talks-webbinarier presenterar energiteknologiteman hela året 2021

22.10.2020 | Nyheter
Arrangörerna för energibranschens internationella toppevenemang EnergyWeek startar i januari 2021 en ny webbinarserie: EnergyVaasa Talks. Webbinarserien sträcker sig över hela året 2021 och ämnena som behandlas har stark koppling till energiteknologin.
Läs mera

Var försiktig med företagskataloger – ta reda på vad du förbinder dig till

20.10.2020 | Nyheter
Att ingå olika slags avtal är en viktig del av företagarens vardag. Med avtalsfrågor bör man dock alltid vara försiktig så att det inte kommer några obehagliga överraskningar i efterhand. Gör aldrig något avtal muntligt eller via telefon, utan be alltid om säljarens offert minst via e-post och lova svara på det skriftligt exempelvis via e-post.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

20.10.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Hur fixa läget när pengarna börjar ta slut? – Företagsrådgivarens 10 tips

15.10.2020 | Nyheter
Framförallt de rådande undantagsförhållandena under den här våren har försatt många företag i svårigheter, men motsvarande kan hända även i så kallade normala förhållanden. Om pengarna börjar ta slut och företaget har likviditetsproblem, vad ska man göra för att fixa läget?
Läs mera

Motorintresset förenar – Från sidobusiness till familjeföretag

12.10.2020 | Nyheter
Det faktum att det redan fanns fyra serviceverkstäder i byn skrämde inte Niklas Sjödahl i Molpe. För två år sedan tog han steget fullt ut och gick från fast anställd med en bisyssla till heltidsföretagare som mekaniker, plåtslagare och målare. Idag är NT-Service ett familjeföretag som förutom Niklas också sysselsätter tre personer till.
Läs mera

Första moderna tidens trähöghus i Vasa byggs upp i Melmo

08.10.2020 | Nyheter
Trä har redan i århundraden använts som byggmaterial för hus, men KL-tekniken (korslimmat trä) har ändrat spelplanen för träbyggning permanent. De hållbara och miljövänliga träbyggnaderna blir allt fler även i Vasaregionen, och regionens första trähöghus, Vaasan Viherlehto, byggs som bäst i Melmo. Lakea ansvarar för dess uppbyggnad.
Läs mera

Ägarskiftesrådgivningen lugnade inte helt ner sig ens under coronatiden

07.10.2020 | Nyheter
Till följd av coronasituationen fick VASEKs företagsrådgivning omorganisera sina företagstjänster och fokuserade på att hjälpa företag med de ekonomiska problem som orsakades av coronapandemin. Samtidigt skedde en tillfällig minskning av antalet kunder i start- och agärskiftesrådgivningen. – Under våren och sommaren främjades emellertid redan pågående ägar- eller generationsskiftesprocesser.
Läs mera