Mekanix 4 www

Under luppen: Mekanix

Niclas Elenius visste tidigt att det var metall han ville jobba med. Tanken på ett eget företag fanns redan efter att studierna var avslutade, men då, i början av 90-talet, rådde lågkonjunktur och tajmningen var inte den rätta. Nu – 25 år senare – har alla bitar fallit på plats och Niclas satsar helhjärtat på sin dröm.

Företagare blev Niclas egentligen redan 2012, men då som en bisyssla. Ryktet gjorde sitt och vartefter ökade kunderna. Slutligen kunde metallverkstaden bli hans heltidsarbete, och sedan ifjol verkar han i nybyggda, ändamålsenliga utrymmen på Oravais industriområde.

Mekanix 1 www

Niclas Elenius grundade eget företag 2012 inom metallbranschen. Idag verkar Mekanix i nybyggda utrymmen på Oravais industriområde, och tillverkar skräddarsydda metallprodukter till industrin och olika entreprenörer i nejden.

– Utan det stöd jag fått från VASEK och företagsrådgivare Olav Nylund, hade jag troligen ännu suttit och funderat på saken, ler Niclas.

Redan efter yrkesskolan fick han jobb på ett metallföretag i Nykarleby, men efter att ha avtjänat värnplikten och ”laman” slog till, sysselsatte han sig ett tag inom pälsdjursnäringen.

– Jag fick sedan jobb inom produktionen på Mirka, där jag blev kvar i elva år, berättar Niclas.

Metallintresset kvarstod och han skaffade under tiden en del egna verktyg – en svarv, en svets och annat. Ganska snart sökte han om förflyttning till verkstaden på Mirka, där han även senare blev förman.

– Det var kanske ändå inte vad jag ville – längtan efter att få utvecklas och få jobba mer konkret med metall fanns kvar, och jag sökte mig vidare. Jag jobbade bland annat som lagerförman och som grävmaskins- och lastbilschaufför efter detta, samtidigt som jag vid sidan om grundade egen firma.

Niclas åtog sig olika mekaniska uppdrag, men inledningsvis dominerade olika typer av fordonsservice.

– Jag skaffade allt fler bearbetningsmaskiner och fick allt större kunder inom industrin. Till slut kunde jag lägga servicejobben åt sidan och fokusera på det jag ville, fortsätter Niclas.

 

Mekanix 7 wwwI den nya hallen löper arbetet smidigt. Niclas har investerat i nya maskiner, bland annat en CNC-fräs och en CNC-plasmaskärare, ett modernt JIG-svetsbord och en ny borrmaskin.

Samtidigt började de produktionsutrymmen han hyrde bli en flaskhals i arbetet, och han beslöt sig att bygga en egen verkstad – mycket tack vare möjligheterna till investeringsstöd och de diskussioner han haft med sin företagsrådgivare Olav Nylund på VASEK.

– Det råder ingen tvekan om att investeringarna kommer att ge positiva effekter långt in i framtiden. Både för företaget och för kunderna, konstaterar Nylund.

Bygget genomfördes ändå inte utan prövningar. Niclas valde att utföra bland annat jordbyggnadsarbetet själv, men blev under byggets gång sjukskriven hela tre gånger. Under försommaren 2018 kunde han äntligen flytta in och kan numera åta sig betydligt större uppdrag än tidigare.

– Allt går smidigare här. Jag har investerat i nya maskiner, bland annat en CNC-fräs och en CNC-plasmaskärare, ett modernt JIG-svetsbord och en ny borrmaskin. Olav Nylund har bistått mig i mina stödansökningar både gällande hallen och maskinerna, tillägger Niclas.

Mekanix 2 www
En egen metallverkstad har varit Niclas dröm i 25 års tid. Nu har den blivit verklighet, delvis tack vare möjligheterna till investeringsstöd för både maskiner och produktionsutrymmen. – Om det inte vore för VASEK kanske jag ännu bara satt och funderade på saken, medger Niclas.

I sin nya verkstad tillverkar han nu skräddarsydda metallprodukter enligt kundernas önskemål – i olika storlekar. Kunderna finns till största delen mellan Nykarleby och Vörå, och består i huvudsak av industriföretag samt entreprenörer och småföretag inom bland annat transport och jordbyggnad.

– Det är ett intressant och omväxlande arbete som bjuder på både kundkontakter och den tillfredsställelse man får av att skapa något som fungerar och som behövs, ler Niclas.

Han siktar nu på fortsatt utveckling, både personligt och omsättningsmässigt, men tar en dag i taget.

– Jag ska låta byggdammet lägga sig före jag fattar nästa stora beslut, ler han.

 

Text: Anna Sand
Bilder: Anna Sand och Mekanix

Läs mera om VASEKs företagstjänster

Under luppen i januari: JH Tilipalvelu

 

‹ Gå till "Nyheter"