Det löns att förbereda sig för risker och behov som företagsverksamhet innebär  

02.06.2022

Oskar Sundback muokattuAdvokat Oskar Sundback berättar vad en företagare kan göra för att förbereda sig för eventuella risker

Advokatbyrån Näsman & Båsk och Finlands Företagarskydd anordnade i samarbete med Nyföretagarcentrum Startia ett infotillfälle om hur en företagare effektivt kan förbereda sig för olika personliga risker och behov relaterade till företagandet.

Advokat Oskar Sundback från Näsman & Båsk gick bland annat igenom hur en företagare kan vara beredd på riskerna i samband med äktenskap och hur man tryggar företagets fortsatta verksamhet vid bestående arbetsoförmåga eller dödsfall.

Sundback berättade att i princip all egendom som införskaffas före eller under äktenskapet omfattas av giftorätt. Vid upplösningen av äktenskapet delas hela makarnas egendom upp lika mellan makarna. Regeln är att den rikare makan betalar utjämning till den andra makan. Detta betyder inte att ägandet av företagets förmögenhet överförs automatiskt, utan utjämningen kan alltid betalas kontant också. 

– Dock har makan ofta ändå inte sådana pengar till sitt förfogande, i vilket fall alternativet är att sälja någons tillgångar, ta ett lån eller i värsta fall överlåta aktier i företaget, säger Sundback.

Genom ett äktenskapsavtal mellan makar kan man dock avvika från ovanstående huvudregel. Fördelen med ett äktenskapsavtal är att det skyddar företagets tillgångar vid en eventuell skilsmässa och håller makarnas tillgångar och skulder åtskilda.

Arbetsoförmåga eller dödsfall

Vem ska då ta hand om företaget om du blir sjuk eller på annat sätt är oförmögen?

Enligt Sundback kan man genom en intressebevakningsfullmakt bemyndiga någon person att fortsätta driva ett företag då företagaren själv inte kan. Fullmakten träder i kraft först om det händer något. I praktiken gör fullmaktsgivaren en ansökan bifogat med fullmakten i originalet och läkarutlåtande till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. När ansökan beviljas träder fullmakten i kraft och den befullmäktigade kan sköta i stort sett alla fullmaktsgivarens angelägenheter.

I aktieägaravtal kan föreskrivas att om en aktieägare blir arbetsoförmögen har den andra aktieägaren rätt att lösa in den bortfallande företagarens aktier till ett visst pris. Bolaget kan även försäkra vissa aktieägare om något skulle hända. Med hjälp av försäkringsersättningar kan företaget till exempel lösa in aktier av en arbetsoförmögen företagare.

Det är vettigt att förbereda sig för dödsfallet genom testamente om du vill styra egendomen till en specifik person, till exempel en familjemedlem. Förberedelser inför ett framtida generationsskifte kan också göras genom att successivt överföra tillgångar medan företagaren fortfarande är vid liv, så att ägaröverlåtelsen sker kontrollerat.

Om inget testamente har upprättats sker fördelningen enligt ärvdabalken, varvid egendomen fördelas till arvingarna i den ordning som lagen föreskriver.

Pensionsförsäkring som personskydd

Teemu Lillrank, vd för Finlands Företagarskydd, berättade om riskerna och rekommendationerna angående företagarens personskydd. En viktig del av denna helhet är pensionsförsäkringen (FöPL-försäkring) och fyra viktiga skydd; efterlevandepension, sjukpension, sjukpenning och ålderspension.

Muokattu kuva Teemu LillrankFinlands Företagarskydds vd Teemu Lillrank går igenom rekommendationer angående företagarens pensionsförsäkring

Lillrank berättade att miniminivån för FöPL-inkomster för närvarande är 8 261,71 euro per år. Nivån på FöPL-försäkringen som sätts påverkas starkt av företagarens egen bedömning av sin framtida inkomst och vilket typ av pensionsbelopp företagaren har från tidigare.

Om en heltidsföretagare av någon anledning vill sätta en lägre FöPL-nivå än vanligt, kommer det att krävas vägande motiveringar för försäkringsbolaget. Lillrank framhåller dock att FöPL-nivån inte löns att hållas till ett minimum, för om en företagare blir allvarligt sjuk och arbetsoförmögen får hen  också ett minimibelopp i sjukpenning. Detta kan leda till en ekonomiskt ohållbar situation för företagaren.‹ Gå till "Nyheter"

Koll på kosmetikareglerna och dina skyldigheter

21.05.2024 | Nyheter
I Finland behöver du inget förhandstillstånd för att sälja kosmetikaprodukter men när produkten väl är till salu övervakas försäljningen av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Därför är det viktigt att du på förhand har koll på din roll och dina skyldigheter, som du hittar via Tukes hemsida.
Läs mera

Renergi Kick-off: Mot en hållbarare framtid med hjälp av cirkulär ekonomi

17.05.2024 | Nyheter
Det var stor förväntan i luften när över 30 experter och representanter för intressegrupper samlades för Renergis kick-off -evenemang i fågelbergets nya restaurang HÖK den 14.5. Evenemanget fungerade som en språngbräda till nytt tänkande och befrämjande av cirkulär ekonomi och stort intresse väcktes hos de deltagande företagarna, läroanstalterna och de övriga intressegrupperna.
Läs mera

En mer strategisk hamn

16.05.2024 | Nyheter
För närvarande pågår stora utvecklingsprojekt i Vasa hamn, och samtidigt pågår hela tiden planeringen för de kommande åren. Aktörerna inom projektet Framtidens hållbara och smarta hamn från VASEK och Kvarken Ports ordnade den 14 maj en hamnworkshop för att få största möjliga underlag för utvecklingen från branschens aktörer.
Läs mera

Synergifördelar och samarbetsplaner

15.05.2024 | Nyheter
Projektledarna för Ekosystemavtalsprojekten träffades för informationsutbyte den 14.5. Under tillfället fick ledarna för fjorton olika projekt berätta om projektets mål, framskridande, framgångar och utmaningar samt svara på frågor. Och det blev många frågor. Under förmiddagsträffen föddes såväl synergier som samarbetsplaner.
Läs mera

Företagarkassan är företagarens ekonomiska livlina

14.05.2024 | Nyheter
Hur lovande ditt företags framtid än verkar vara, har det, speciellt de senaste åren, blivit tydligt hur viktigt det är att ha något att falla tillbaka på när det oförutsedda händer. Som företagare är Företagarkassan den enda källan till inkomstrelaterad dagpenning ifall du blir arbetslös på grund av avslutad företagsverksamhet.
Läs mera

Trädgårdsintresset blev deltidssyssla

13.05.2024 | Nyheter
Efter en kylig och försenad vår är nu trädgårdssäsongen äntligen igång i Österbotten – något som Minna Saari i Tervajoki också märker som första årets företagare i just den branschen. Telefonen har gått varm de senaste veckorna och kalendern fylls med allt från beskärnings- till planteringsuppdrag.
Läs mera

Vi söker: Projektchef inom bygg- och infrasektorn

08.05.2024 | Nyheter
Vi behöver stärka våra resurser inom region- och företagsutveckling. Som projektchef kommer du att genomföra regionala utvecklingsprojekt inom bygg- och infrasektorn samt främja energieffektivitetsutvecklingen inom den byggda miljön. Det omfattar bl.a. att leda Regional Network towards Sustainable Construction 2025 -utvecklingsarbetet tillsammans med våra intressegrupper.
Läs mera

Bokföringsbyrån är fortfarande företagarens viktigaste partner

26.04.2024 | Nyheter
Nyföretagscentrum Startias expertpartner Kjell Ahläng från Convido besökte VASEK i april för att träffa företagsrådgivare. Under samtalet delade han med sig av bokföringsbyråernas hälsningar till nya företagare och andra företagskunder, samt förstås till företagsrådgivarna.Enligt Ahläng har de senaste utvecklingsstegen inom ekonomiprogram revolutionerat företagens bokföring:
Läs mera