Det exceptionella året ledde till ett behov av stöd bland blivande företagare

17.02.2023

pexels andrew neel 2312369

Med hjälp av den personliga och avgiftsfria rådgivning som Nyföretagarcentralerna erbjuder grundades nästan 6 200 nya företag 2022. Antalet rådgivningstillfällen samt längden på dessa ökade i förhållande till antalet grundade företag. Det exceptionella året ledde till försiktighet bland blivande företagare.

Nyföretagscentrum Startia besöktes av 524 kunder (2021: 748). Antalet kundkontakter (möte, telefonsamtal, e-post, videokonferens) var 1 065 (2021: 1 213). Med hjälp av Startia grundades 178 nya företag i regionen (2021: 196). Av alla företagskunder hade 157 företag ägarskifte på gång, antingen köp eller försäljning (2021: 182).

Enligt Startias direktör Tommi Virkama bidrog den goda sysselsättningssituationen och osäkra tider till viljan att starta eget, men uppmuntrar att planera framåt:

– Även om tiderna är utmanande just nu, är det alltid värt att planera. Det externa läget påverkar vissa branscher mer än andra. Din affärsidé kan vara lönsam trots världssituationen! Du kan börja testa entreprenörskap även som bisyssla, säger Virkama.

Han fortsätter: Du är alltid välkommen att kontakta Startia. Vi vill hjälpa till  – kontakta oss gärna om du funderar på att starta ett företag!

Antalet egentliga företag som grundas sjunker, medan företagande som bisyssla blir allt mer 

Antalet företag som grundades via Nyföretagarcentralerna sjönk med 11 procent i jämförelse med året innan. Även på riksomfattande nivå har ett lägre antal företag som införs i handelsregistret grundats, och därför följer Nyföretagarcentralernas antal grundade företag med den allmänna utvecklingen. Andelen företagande som bisyssla har ökat märkbart under de senaste åren och detsamma gäller det allt mer populära lättföretagandet. Av statistiken framgår lättföretagande inte som nya företag, trots att de också utnyttjar rådgivningstjänsterna för företag.

– Antalet grundade företag minskar under tider med hög sysselsättning, eftersom arbetsmarknaden har en stor dragningskraft. I rådgivningen ser vi nu att blivande företagare har ett större behov av stöd då de inleder företagandet. Vi hjälper naturligtvis alla kunder oberoende av företagsformen, säger Piia Malmberg, verkställande direktör för Nyföretagarcentralerna i Finland rf. 

– Företagande utgör kärnan för tillväxt, investeringar och välfärd. Med hjälp av verksamheten i Nyföretagarcentralerna grundas livskraftigare företag och därför är verksamhetens samhälleliga betydelse stor. Vi behöver olika företagartjänster redan i det inledande skedet och även ett löfte till företagarna om att man i samhället fattar förutseende och konsekventa beslut, betonar Harri Jaskari, chef för Företagarna i Finland.

–   Vikten av en stabil verksamhetsmiljö för företagen accentueras då tiderna är osäkra. En stimulerande beskattning är viktig för att skapa företag och arbetsplatser. Allt från lagstiftningen inom olika delområden till kommunernas åtgärder ska främja ett företagsvänligt samhälle: Samhällets uppgift är att möjliggöra företagande – inte att försvåra eller förhindra det, påminner riksdagsledamot Sari Multala (saml.) då hon besöker Finlands Nyföretagarcentralers frukostevenemang Nyföretagarens vän 14.2.2023.

Nya företag skapas även genom ägarbyten

Nyföretagarcentralernas riksomfattande mål är att allt starkare föra fram köp av fungerande företag som ett sätt att inleda företagandet. Nyföretagarcentralerna i Finland deltar även i det riksomfattande projektet Maaseutuyritysten omistajanvaihdospalvelut (Ägarbytestjänster för landsbygdsföretag).

 Enligt Tommi Virkama allt fler företag i framtiden kommer till salu också i Vasaregionen och det kommer att finnas brist på personer som kan ta över.

 Det samma säger Jari Huovinen, styrelsens viceordförande för Nyföretagarcentralerna i Finland och ledande sakkunnig vid Finlands Näringsliv EK:

– Tiotusentals företag i Finland hotas av att det inte finns någon som kan fortsätta med verksamheten, och samtidigt försvinner en stor mängd kompetens och arbetsplatser. Detta är en riksomfattande utmaning som Nyföretagarcentralerna är med om att lösa.

Den hjälp Startia erbjuder har påvisats vara effektiv

Enligt enkäten om kundrespons som skickades till alla startrådgivningskunder under året var resultaten lysande: 92,98 % av Startias kunder som har besökt startrådgivningen skulle också med stor sannolikhet rekommendera tjänsten till andra (2021: 90,91%). Den genomsnittliga kundnöjdheten på en skala från 1 till 4 var 3,84 (2021: 3,82).

Alla Nyföretagarcentralerna får mycket positiv respons för sin rådgivning och centralernas gemensamma NPS-tal, det vill säga popularitetsindex, är 86. Dessutom är överlevnadsgraden för de företag som startats via Nyföretagarcentralerna betydande enligt en konsekvensanalys: 80 % av de företag som startats via Nyföretagarcentralerna är fortfarande verksamma efter fem år.

 

Nyföretagarcentralerna i Finland rf är en paraplyorganisation för 30 lokala och regionala Nyföretagarcentraler som erbjuder kostnadsfri företagsrådgivning till alla som är intresserade av företagande. Nyföretagarcentralerna har till uppgift att främja uppkomsten av ett så lönsamt företagande som möjligt i Finland. ‹ Gå till "Nyheter"

Braincade vaskar fram innovationer

16.04.2024 | Nyheter
Triple Heat, Energy Oasis, Heated Match och Excess Heat Framework, fyra innovativa idéer som presenterades under Braincade där fokus låg på lågtempererad spillvärme. Ett event där kreativ brainstorming mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet.
Läs mera

Nurminen Logistics utökar sin internationella verksamhet med en ny spårförbindelse i Sverige

15.04.2024 | Nyheter
Det finländska logistikföretaget Nurminen Logistics öppnar en ny spårförbindelse i Sverige. I samarbete med VÄTE Rail AB går den nya rutten via Haparanda och Umeå till Göteborg, Nordens största hamn.
Läs mera

Om du inte syns finns du inte – by Sand hjälper dig bygga ditt varumärke

11.04.2024 | Nyheter
För att ditt företag ska sticka ut i mängden och fånga intresse hos potentiella kunder behöver du en visuell identitet som skapar en enhetlig bild av ditt företag och ökar förtroendet för ditt varumärke. En snygg logo är en bra början men tar dig tyvärr inte så långt.
Läs mera

Nya men bekanta ansikten till VASEKs styrelse

04.04.2024 | Nyheter
Omsättningen för 2023 uppgick till 2,42 miljoner euro och det icke-vinstdrivande bolagets resultat för 2023 var drygt 12 tusen euro på plus. Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs bolagsstämma valde 3.4.2023 följande personer till bolagets styrelse:
Läs mera

Fiskare på heltid – en frihet med många utmaningar

02.04.2024 | Nyheter
Det är tidig marsmorgon och Kim Ömossa i Molpe gör sig redo för att åka ut på isen och vittja nät. Havet – oavsett om det är is eller vatten, stiltje eller storm, är hans arbetsplats sedan november 2023 då han på heltid blev yrkesfiskare under företagsnamnet K-Fishing.
Läs mera

Rekordantal besökare på EnergyWeek 2024

25.03.2024 | Nyheter
EnergyWeek 2024 lockade än en gång ett rekordantal besökare som kom till Vasa för evenemangveckans seminarier och mässor.
Läs mera

Stig för verkningsfullhet ger en helhetsbild av arbetet inom innovationsekosystemet

21.03.2024 | Nyheter
Aktörerna inom Vasas ekosystemavtal har skapat en så kallad stig för verkningsfullhet som beskriver målen, insatserna och åtgärderna som görs inom ekosystemavtalet samt belyser framgångarna och hur de mäts.
Läs mera

Serveringstillstånd kräver egenkontroll

18.03.2024 | Nyheter
Restaurang- och caféföretagare i Finland behöver flera olika tillstånd och dokument för att bedriva sin verksamhet lagligt. Om restaurangen eller caféet planerar att servera alkoholhaltiga drycker över 2,8 procent krävs ett serveringstillstånd, som ger rätt att servera alkohol.
Läs mera