Det exceptionella året ledde till ett behov av stöd bland blivande företagare

17.02.2023

pexels andrew neel 2312369

Med hjälp av den personliga och avgiftsfria rådgivning som Nyföretagarcentralerna erbjuder grundades nästan 6 200 nya företag 2022. Antalet rådgivningstillfällen samt längden på dessa ökade i förhållande till antalet grundade företag. Det exceptionella året ledde till försiktighet bland blivande företagare.

Nyföretagscentrum Startia besöktes av 524 kunder (2021: 748). Antalet kundkontakter (möte, telefonsamtal, e-post, videokonferens) var 1 065 (2021: 1 213). Med hjälp av Startia grundades 178 nya företag i regionen (2021: 196). Av alla företagskunder hade 157 företag ägarskifte på gång, antingen köp eller försäljning (2021: 182).

Enligt Startias direktör Tommi Virkama bidrog den goda sysselsättningssituationen och osäkra tider till viljan att starta eget, men uppmuntrar att planera framåt:

– Även om tiderna är utmanande just nu, är det alltid värt att planera. Det externa läget påverkar vissa branscher mer än andra. Din affärsidé kan vara lönsam trots världssituationen! Du kan börja testa entreprenörskap även som bisyssla, säger Virkama.

Han fortsätter: Du är alltid välkommen att kontakta Startia. Vi vill hjälpa till  – kontakta oss gärna om du funderar på att starta ett företag!

Antalet egentliga företag som grundas sjunker, medan företagande som bisyssla blir allt mer 

Antalet företag som grundades via Nyföretagarcentralerna sjönk med 11 procent i jämförelse med året innan. Även på riksomfattande nivå har ett lägre antal företag som införs i handelsregistret grundats, och därför följer Nyföretagarcentralernas antal grundade företag med den allmänna utvecklingen. Andelen företagande som bisyssla har ökat märkbart under de senaste åren och detsamma gäller det allt mer populära lättföretagandet. Av statistiken framgår lättföretagande inte som nya företag, trots att de också utnyttjar rådgivningstjänsterna för företag.

– Antalet grundade företag minskar under tider med hög sysselsättning, eftersom arbetsmarknaden har en stor dragningskraft. I rådgivningen ser vi nu att blivande företagare har ett större behov av stöd då de inleder företagandet. Vi hjälper naturligtvis alla kunder oberoende av företagsformen, säger Piia Malmberg, verkställande direktör för Nyföretagarcentralerna i Finland rf. 

– Företagande utgör kärnan för tillväxt, investeringar och välfärd. Med hjälp av verksamheten i Nyföretagarcentralerna grundas livskraftigare företag och därför är verksamhetens samhälleliga betydelse stor. Vi behöver olika företagartjänster redan i det inledande skedet och även ett löfte till företagarna om att man i samhället fattar förutseende och konsekventa beslut, betonar Harri Jaskari, chef för Företagarna i Finland.

–   Vikten av en stabil verksamhetsmiljö för företagen accentueras då tiderna är osäkra. En stimulerande beskattning är viktig för att skapa företag och arbetsplatser. Allt från lagstiftningen inom olika delområden till kommunernas åtgärder ska främja ett företagsvänligt samhälle: Samhällets uppgift är att möjliggöra företagande – inte att försvåra eller förhindra det, påminner riksdagsledamot Sari Multala (saml.) då hon besöker Finlands Nyföretagarcentralers frukostevenemang Nyföretagarens vän 14.2.2023.

Nya företag skapas även genom ägarbyten

Nyföretagarcentralernas riksomfattande mål är att allt starkare föra fram köp av fungerande företag som ett sätt att inleda företagandet. Nyföretagarcentralerna i Finland deltar även i det riksomfattande projektet Maaseutuyritysten omistajanvaihdospalvelut (Ägarbytestjänster för landsbygdsföretag).

 Enligt Tommi Virkama allt fler företag i framtiden kommer till salu också i Vasaregionen och det kommer att finnas brist på personer som kan ta över.

 Det samma säger Jari Huovinen, styrelsens viceordförande för Nyföretagarcentralerna i Finland och ledande sakkunnig vid Finlands Näringsliv EK:

– Tiotusentals företag i Finland hotas av att det inte finns någon som kan fortsätta med verksamheten, och samtidigt försvinner en stor mängd kompetens och arbetsplatser. Detta är en riksomfattande utmaning som Nyföretagarcentralerna är med om att lösa.

Den hjälp Startia erbjuder har påvisats vara effektiv

Enligt enkäten om kundrespons som skickades till alla startrådgivningskunder under året var resultaten lysande: 92,98 % av Startias kunder som har besökt startrådgivningen skulle också med stor sannolikhet rekommendera tjänsten till andra (2021: 90,91%). Den genomsnittliga kundnöjdheten på en skala från 1 till 4 var 3,84 (2021: 3,82).

Alla Nyföretagarcentralerna får mycket positiv respons för sin rådgivning och centralernas gemensamma NPS-tal, det vill säga popularitetsindex, är 86. Dessutom är överlevnadsgraden för de företag som startats via Nyföretagarcentralerna betydande enligt en konsekvensanalys: 80 % av de företag som startats via Nyföretagarcentralerna är fortfarande verksamma efter fem år.

 

Nyföretagarcentralerna i Finland rf är en paraplyorganisation för 30 lokala och regionala Nyföretagarcentraler som erbjuder kostnadsfri företagsrådgivning till alla som är intresserade av företagande. Nyföretagarcentralerna har till uppgift att främja uppkomsten av ett så lönsamt företagande som möjligt i Finland. ‹ Gå till "Nyheter"

Framtidens hållbara samhälle kräver fördomsfrihet

28.09.2023 | Nyheter
Under Hållbarhetsveckan som pågick från den 25 till den 28 september, hölls i Vasa även Green Skills Week. Under denna vecka fick studerande från Vasa universitet, Vamia och Novia höra experter föreläsa om den gröna övergången, välfärdsteknologi, hållbarhet, cirkulär ekonomi och arbetslivet i framtiden.
Läs mera

Familjeföretaget Wellmedic från Korsholm till finalen i den nationella årets nyföretagare-tävlingen

26.09.2023 | Nyheter
Finlands nyföretagarcentrum delar årligen ut pris i årets nationella nyföretagare. Förutom priset i årets nyföretagare som väljs ut av en panel, kommer även ett pris i publikens favorit att delas ut genom en öppen omröstning. Du kan rösta på din favorit online från 26 september till 9 oktober 2023.
Läs mera

SOF-projektet vill lyfta fram Österbotten som ett nav för hållbarhet och cirkularitet

20.09.2023 | Nyheter
Den gröna omställningen är i full gång och vi vill hjälpa Österbottniska företag att ställa om och vara rustade för de krav som ställs.
Läs mera

Finnair lägger till en ny tur på måndagsmorgnar

14.09.2023 | Nyheter
Lentoyhtiö Finnair lisää 30.10. alkaen maanantaiaamuihin Vaasa-Helsinki välille uudet lentoyhteydet seuraavasti:
Läs mera

Jordbrukare - men framförallt entreprenör med stor E

11.09.2023 | Nyheter
Spannmålsdammet ligger i luften och torken går för fullt hos Aulis Nuuja i Tuurala i Storkyro. Även om Nuuja själv också är jordbrukare utgör den egna odlingsarealen endast en liten del av hans verksamhet, som omfattar allt från maskinförsäljning till fastighetsuthyrning, entreprenadarbeten och egen produkttillverkning.
Läs mera

VASEK-anställda belönades med handelskammarens förtjänsttecken

06.09.2023 | Nyheter
VASEK firade sitt 20-årsjubileum den 5 september och hedrade samtidigt anställda som har tjänstgjort i företaget med handelskammarens förtjänsttecken enligt följande:
Läs mera

VASEK 20 år – betydande resultat genom samarbete

05.09.2023 | Nyheter
Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, ett utvecklingsbolag som ägs av sju kommuner i Vasaregionen, firar 20-årsjubileum den 5 september på företagardagen. Vasaregionens kommuner grundade VASEK år 2003.
Läs mera

Vasaregionen i utveckling -jubileumsboken erbjuder flera synvinklar på VASEKs verksamhet

05.09.2023 | Nyheter
I jubileumsboken Vasaregionen i utveckling, som gavs ut på Företagardagen den 5 september, presenteras de viktigaste händelserna under VASEKs första 20 verksamhetsår. Boken beskriver hur vi jobbar som utvecklingsbolag och den kopplar också verksamheten till större skeenden i samhället och näringslivet.
Läs mera