TA KvarkenKonsult Kari Halonen från Toolboxtravel Oy presenterade 15.2 tjänsten TripAdvisors olika egenskaper och möjligheter för en grupp turistföretagare. TripAdvisor har varje månad cirka 350 miljoner besökare och varje minut publiceras över 70 sidor nytt innehåll i tjänsten. Cirka 70 % av innehållet är på engelska.

– TripAdvisor innehåller många typiska element för den som ordnar resor och i princip skulle det vara möjligt att paketera produkter i tjänsten, men det är dock inte ett bokningssystem utan en mycket effektiv portal via vilken man kan få synlighet för sitt eget företag och sina tjänster, berättade Halonen.

– På sidorna med uppgifter om det egna företaget måste man absolut se till att det är enkelt att boka eller köpa tjänster och det ska vara väl synligt. För den som tillhandahåller inkvarteringstjänster lönar det sig att använda länkar till de globala bokningstjänsterna.

Kari HalonenKari Jalonen

Man kan också be om att få TripAdvisors webbannonser att publicera på den egna webbplatsen. Dessa berättar att företagets uppgifter finns i tjänsten och man kan ge sin feedback om företaget där. Halonen uppmanade också turistföretagarna att aktivera sina egna kunder att ge respons.

– Det lönar sig alltid att begära in kundens e-postadress och även berätta för kunden att hen senare kommer att kontaktas med begäran om att ge feedback. Det är bra om man kan hålla meddelandet kort och det lönar sig att skicka det genast i början av arbetsveckan och inte under veckoslutet när det lätt drunknar i mängden av övriga meddelanden. TripAdvisors Skriv omdöme-widget har färdiga mallar på 20 olika språk. Och har man inte frågat efter e-postadress, så kan man ge kunden sitt visitkort och fast be honom ge respons i samband med fakturabetalning, påminde Halonen.

 

TA SaltkaretDet blev diskussion om negativ respons och hur sådan ska hanteras. Halonen rådde företagarna att alltid svara på feedback som ges:

– Svara på responsen genom att tacka för den och önska kunden välkommen tillbaka. Eller om kunden har gett dålig feedback, beklaga kundens tråkiga erfarenhet. Sträva dock alltid efter att styra diskussionen till dina egna kanaler och tvätta inte så att säga byken i offentligheten. ”Vi beklagar det inträffade. Kan ni skicka e-post till oss så ska vi försöka tillrättalägga problemet” är ett bra och neutralt svar.

Negativ feedback som är fullkomligt obefogad och osann kan även fås raderat från sidorna, men det kräver att man kontaktar TripAdvisors administrativa avdelning i London.yleiso

Under infokvällen gav Halonen ett knippe goda råd om hur man köper reklam- och webbannonsplatser på TripAdvisor:

– En reklamkampanj kan riktas så att den visas t.ex. bara i ett enda land och kampanjen kan modifieras när som helst under kampanjtiden. Alltför korta kampanjer lönar sig inte, för undersökningar visar att nästan 60 % av människorna fattar sitt köpbeslut om en resa 1–3 månader innan resan.

Peter Källberg, projektchef för turismen, var nöjd med infokvällen även om man bara hann skrapa litet på ytan på den omfattande tjänsten:

– Samma regler verkar gälla för TripAdvisor som för många sociala medier. Man måste vara med i tjänsten och ha en regelbunden aktivitet. Man måste svara på den respons man får och komma ihåg att inte inleda någon offentlig debatt om kundens erfarenheter.

Material från infokvällen om TripAdvisor, som ordnades inom ramen för projektet Tillväxt genom information - besöksnäringen i fokus, hittar du här.

 

Peter Kjallberg
Peter Källberg
Projektchef
+358 40 844 2058
Turism; Vasa

ELY LA03 Logo SV B3 RGB 200px 72dpi

lippu ja tunnuslause svenska 300px

‹ Gå till "Nyheter"