Coronaåret gav en knuff åt dem som går i företagartankar

15.02.2021

UYK tiedote 600

I Vasaregionen grundades fler nya företaget än väntat

Under 2020 grundades via Nyföretagarcentralerna 10 procent mindre företag i Finland än året innan. Den största minskningen av antalet grundade företag syntes direkt när coronakrisen började mellan april och juni både nationellt och i Vasaregionen. Därefter ökade företagarintresset avsevärt. Den försvagade sysselsättningen fick många att förverkliga sina länge dolda företagardrömmar.

– I startrådgivningen diskuterade vi överraskande lite pandemins effekter med kunderna. Man kan säga att i vår region grundades företag mer aktivt än vad vi väntat oss, säger Vasaregionens Nyföretagscentrum Startias direktör Tommi Virkama.

Antalet grundade företag i Vasaregionen via Startia (181) var på den genomsnittliga nivån för de senaste tio åren.

– Våra företagsrådgivare gladdes över att deras kunder hade kommit ganska långt i sina planer och gav sig in i företagandet med en positiv attityd. Från olika håll i Finland spreds budskapet om att man gav sig in i företagandet med en ”nu eller aldrig”-attityd, berättar Nyföretagarcentralerna i Finland rf:s verkställande direktör Susanna Kallama.

Coronan minskade på antalet nystartade företag särskilt i storstäderna

Under föregående år grundades sammanlagt 6 283 företag via de 30 Nyföretagarcentralerna i Finland. Detta är 10 procent färre än året innan, då 7 016 företag grundades. Coronapandemins effekter på grundandet av företag var störst särskilt i storstäderna. Även antalet nya kunder i Nyföretagarcentralerna var 11 procent färre än året innan.

–Vi hade bara en dryg procent färre nyföretagskunder än ett år tidigare. Några såg att pandemin till och med medförde nya företagsmöjligheter. Antalet nya idéer och nya företag som inrättats överraskade positivt, konstaterar Virkama.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Österbotten ställer om – Färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi ger företagen verktyg

24.02.2021 | Nyheter
CERM-projektets aktörer VASEK, Concordia, Företagshuset Dynamo och Kristinestads Näringslivscentral lanserar 24.2.2021 en drygt 80 sidor lång färdplan för att hjälpa företagen i främjandet av sin verksamhet mot cirkulär ekonomi och hållbarhet. Österbotten ställer om – Färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi innehåller praktiska exempel med vars hjälp företag kan inleda sitt eget hållbarhetsarbete och utveckla hållbarhetstänket
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

24.02.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Vasa Maskin och verktyg Ab fortsätter Konemyynti Hannu Harju Oy:s verksamhet

19.02.2021 | Nyheter
Sedan en månad tillbaka har det drygt 20 år gamla företaget Konemyynti Hannu Harju Oy, beläget på Fågelberget i Korsholm, nya ägare. Hannu Harju går under våren i pension och verksamheten drivs vidare av Jani Uusitalo, också han med lång erfarenhet av företagande – dock i vårt grannland Sverige.
Läs mera

Sparra ditt företag i toppform kostnadsfritt med stöd av en erfaren företagsledare

17.02.2021 | Nyheter
Har du under din företagarkarriär funderat på vilken riktning du skall välja för att ta dig vidare? Skulle du behöva ett bollplank för att testa dina idéer?
Läs mera

Coronaåret gav en knuff åt dem som går i företagartankar

15.02.2021 | Nyheter
Under 2020 grundades via Nyföretagarcentralerna 10 procent mindre företag i Finland än året innan. Den största minskningen av antalet grundade företag syntes direkt när coronakrisen började mellan april och juni både nationellt och i Vasaregionen. Därefter ökade företagarintresset avsevärt. Den försvagade sysselsättningen fick många att förverkliga sina länge dolda företagardrömmar.
Läs mera

Österbottens Tillväxtstig hjälper företag med tillväxtplanernas konkreta genomförande

10.02.2021 | Nyheter
Tillväxtstig-sparringen är avsedd för företag i Österbotten och Mellersta Österbotten. Företagen får hjälp bland annat till återhämtning efter coronapandemin, utökandet av sina finansieringskunskaper samt till försäljning och marknadsföring.
Läs mera

Vasa i betydelsefullt avtal om utvecklande av ett innovationskluster

09.02.2021 | Nyheter
Vasa stad har undertecknat ett ekosystemavtal för innovationsverksamhet med Arbets- och näringsministeriet för åren 2021-2027. Ekosystemavtalen är en del av regeringens åtgärder, med vilka man av Finland vill skapa världens mest fungerande försöks- och innovationsmiljö.
Läs mera

Med koll på företagets ekonomi kan företagaren fatta goda beslut

05.02.2021 | Nyheter
Nyföretagscentrum Startia och bokföringsbyrå Nooga skolade nya företagare i ekonomiförvaltning den 27 januari (på finska) och den 28 januari (på svenska). Tretimmarsskolningarna var väldigt populära, och inte utan anledning: det är oerhört viktigt för företagaren att ha bra koll på sin egen ekonomi. Utbildaren gick igenom grunderna i de obligatoriska administrativa rutinerna, gav en insikt i beskattningsfrågor samt företagarens personliga...
Läs mera