Comtec investerade i förnyad maskinpark

04.02.2020

Kaj Wik och Mårten Svan.Kaj Wik (till höger) driver företaget Comtec SMD Technique Oy Ab i Korsholm sedan 1995. De nya ”pick and place”-maskinerna för montering av komponenter på kretskort har nyligen installerats och sköts av Mårten Svan.

Kretskortskomponenter monteras i Korsholm

Utveckling och uppdatering av företagets maskinpark är något som inom många branscher kräver stora investeringar. Kaj Wik, ägare till bland annat företaget Comtec SMD Technique Oy Ab, stod inför en sådan process under fjolåret och vände sig till VASEK för att få hjälp när det var dags att fylla i ansökningarna för investeringsstöd.

Comtec, som har sin verksamhet i Smedsby i Korsholm, grundades 1995 och har idag sex anställda. Företaget utför montering av komponenter på kretskort samt ytmontering och hålmonterade komponenter.

Comtec erbjuder både prototyptillverkning, serieproduktion samt reparationer av kretskort. Kunderna finns inom många olika branscher:

– Det är allt från skyddselektronik till maskinelektronik, testapparatur, skogsbruksmaskiner, båtbranschen och så vidare, berättar Wik.

Många av kunderna finns i Vasaregionen, men största delen av produktionen går på export.

Kaj Wik.Kaj Wik kontaktade VASEK när han behövdes hjälp med att ansöka om investeringsstöd. – Utan Olavs hjälp hade det inte blivit till något, medger han.

Det detaljrika arbetet kräver en toppmodern maskinpark, och under fjolåret var det dags för en förnyelse av den. Sammanlagt handlade det om utgifter på cirka en halv miljon euro, och Wik vände sig till NTM-centralen för att få ansökningsblanketterna för investeringsstöd.

– Jag fick då samtidigt rådet att ta hjälp av en företagsrådgivare på VASEK för ifyllandet av dem.

Sagt och gjort. Wik och företagsrådgivare Olav Nylund satt med ansökningarna i uppskattningsvis åtta timmar sammanlagt – en hel arbetsdag.

– Utan hans hjälp hade jag gett upp i ett tidigt skede – om man inte sysslar med dessa saker dagligen är det ganska hopplöst att förstå alla frågor och anvisningar, anser Wik.

Det var första gången hans företag använde sig av VASEKs tjänster, och han är positivt överraskad.

Mårten Svan.Mårten Svan är en av företagets sex anställda och visar hur de nya maskinerna sköter monteringsprocessen på kretskortet.

Hela ansökningsproceduren sker i tre etapper.

– Det rekommenderas att företagaren börjar med att diskutera ärendet med NTM-centralens tjänsteman, inleder Nylund. Senast i detta skede brukar företaget kontakta oss på VASEK för att göra själva stödansökan. I skede två genomförs de olika åtgärderna. I Comtecs fall gällde det anskaffning av maskiner och utrustning. I skede tre handlar det om att redovisa kostnaderna och ansöka om utbetalning samt slutligen rapportera effekterna av de genomförda åtgärderna.

– Inte sällan tar hela proceduren flera år från början till slut, konstaterar Nylund.

Ansökningarna beviljades och de nya ”pick and place”-maskinerna är allaredan levererade och installerade. De ger företaget möjlighet till en ännu bredare kundkrets med ännu högre krav på komponentmonteringen.

Redan nu är många av de komponenter som monteras på kretskorten nätt och jämnt synliga för det mänskliga ögat, och monteringen sker därför nästan till 100 procent maskinellt – andelen handarbete är numera minimal på företaget.

Närbild på en modern maskinpark.En modern maskinpark är ett måste i det krävande arbetet, där många av komponenter är mikroskopiskt små.
 

Text och bilder: Anna Sand / bySand‹ Gå till "Nyheter"

Fundera hur du genomför ett generationsskifte – det påverkar beskattningen

02.12.2020 | Nyheter
Den tredje och sista delen av webbinarseriet Ett planerat ägarskifte fokuserade på den kanske svåraste aspekten av ägar- och generationsskiften: beskattning. Kaj Grüssner, sakkunnig på KPMG, presenterade olika modeller för hur ett generationsskifte kan genomföras samt hur olika val påverkar beskattningen.
Läs mera

Gemensamma värden och visioner förenar företagarna på FysioX – Konkret kundstig ett framgångskoncept

01.12.2020 | Nyheter
Gemensamma värderingar och en vilja att själva få skapa sin drömarbetsplats förde företagarkollegorna Sannamari Ulvinen och Satu Latvala samman för tre år sedan. De hade då arbetat som fysioterapeuter och motionsgruppsinstruktörer på samma arbetsplats i flera år, och när omorganiseringar blev aktuella där var tiden mogen för att starta eget.
Läs mera

Prestige Car Center valdes till Årets Nyföretagare 2020

25.11.2020 | Nyheter
Bilfirman Prestige Car Center Oy med vasaföretagaren Rasmus Lönnqvist i spetsen har valts till Nyföretagarcentralerna i Finland rf:s Årets Nyföretagare 2020. Hedersomnämnanden gick till företagarna bakom Laitaatsillan Telakka Oy i Nyslott och Taikakeppari Oy i Hattula nära Tavastehus.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

25.11.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Digitala evenemang får bättre synlighet via avgiftsfria evenemangskalendrar

19.11.2020 | Nyheter
Coronapandemin har gjort att många evenemangsarrangörer i Österbotten har behövt tänka om. Istället för fysiska evenemang har allt fler evenemang börjat hållas digitalt. De flesta av oss har tillbringat mer tid hemma. Då behövs också möjligheter att ta del av evenemang utan att befinna sig på platser med många andra människor.
Läs mera

Frågat av företagsrådgivaren: Firmabil eller privatbil – Vilket lönar sig?

19.11.2020 | Nyheter
Då företagaren fått igång företagsverksamheten börjar privatbilens körda kilometrar troligen öka: saker ska hämtas, olika körningar till kunder ska göras och det ska köras på utbildningar. Kan företagaren göra dessa resor med egen bil eller borde han/hon skaffa en firmabil?
Läs mera

Ett företags pris är alltid en överenskommelse mellan köpare och säljare

17.11.2020 | Nyheter
Under Ett planerat ägarskifte-webbinarseriets andra del fokuserade man på värdering av företag. Noogas sakkuniga Monika Ahlskog och Ville Hautala påminde att precis som det inte finns två likadana företag eller köpare, finns det inte heller två likadana ägarskiften.
Läs mera

Federica Polo har utnämnts till EU Affairs Manager på Teknologicentret Merinova

17.11.2020 | Nyheter
Federica Polo börjar som EU Affairs Manager på Teknologicentret Merinova från och med den 1 december 2020. I sin uppgift kommer hon att främja det aktiva samarbetet mellan högskolornas och företagsvärldens intressentgrupper inom europeiskt och internationellt forskningssamarbete, och att fungera som kontakt och katalysator för utvecklandet av projektidéer tillsammans med aktörer inom energiekosystemet i Vasaregionen.
Läs mera