Comtec investerade i förnyad maskinpark

04.02.2020

Comtec 1Kaj Wik (till höger) driver företaget Comtec SMD Technique Oy Ab i Korsholm sedan 1995. De nya ”pick and place”-maskinerna för montering av komponenter på kretskort har nyligen installerats och sköts av Mårten Svan.

Kretskortskomponenter monteras i Korsholm

Utveckling och uppdatering av företagets maskinpark är något som inom många branscher kräver stora investeringar. Kaj Wik, ägare till bland annat företaget Comtec SMD Technique Oy Ab, stod inför en sådan process under fjolåret och vände sig till VASEK för att få hjälp när det var dags att fylla i ansökningarna för investeringsstöd.

Comtec, som har sin verksamhet i Smedsby i Korsholm, grundades 1995 och har idag sex anställda. Företaget utför montering av komponenter på kretskort samt ytmontering och hålmonterade komponenter.

Comtec erbjuder både prototyptillverkning, serieproduktion samt reparationer av kretskort. Kunderna finns inom många olika branscher:

– Det är allt från skyddselektronik till maskinelektronik, testapparatur, skogsbruksmaskiner, båtbranschen och så vidare, berättar Wik.

Många av kunderna finns i Vasaregionen, men största delen av produktionen går på export.

Comtec 4Kaj Wik kontaktade VASEK när han behövdes hjälp med att ansöka om investeringsstöd. – Utan Olavs hjälp hade det inte blivit till något, medger han.

Det detaljrika arbetet kräver en toppmodern maskinpark, och under fjolåret var det dags för en förnyelse av den. Sammanlagt handlade det om utgifter på cirka en halv miljon euro, och Wik vände sig till NTM-centralen för att få ansökningsblanketterna för investeringsstöd.

– Jag fick då samtidigt rådet att ta hjälp av en företagsrådgivare på VASEK för ifyllandet av dem.

Sagt och gjort. Wik och företagsrådgivare Olav Nylund satt med ansökningarna i uppskattningsvis åtta timmar sammanlagt – en hel arbetsdag.

– Utan hans hjälp hade jag gett upp i ett tidigt skede – om man inte sysslar med dessa saker dagligen är det ganska hopplöst att förstå alla frågor och anvisningar, anser Wik.

Det var första gången hans företag använde sig av VASEKs tjänster, och han är positivt överraskad.

Comtec 5Mårten Svan är en av företagets sex anställda och visar hur de nya maskinerna sköter monteringsprocessen på kretskortet.

Hela ansökningsproceduren sker i tre etapper.

– Det rekommenderas att företagaren börjar med att diskutera ärendet med NTM-centralens tjänsteman, inleder Nylund. Senast i detta skede brukar företaget kontakta oss på VASEK för att göra själva stödansökan. I skede två genomförs de olika åtgärderna. I Comtecs fall gällde det anskaffning av maskiner och utrustning. I skede tre handlar det om att redovisa kostnaderna och ansöka om utbetalning samt slutligen rapportera effekterna av de genomförda åtgärderna.

– Inte sällan tar hela proceduren flera år från början till slut, konstaterar Nylund.

Ansökningarna beviljades och de nya ”pick and place”-maskinerna är allaredan levererade och installerade. De ger företaget möjlighet till en ännu bredare kundkrets med ännu högre krav på komponentmonteringen.

Redan nu är många av de komponenter som monteras på kretskorten nätt och jämnt synliga för det mänskliga ögat, och monteringen sker därför nästan till 100 procent maskinellt – andelen handarbete är numera minimal på företaget.

Comtec 8En modern maskinpark är ett måste i det krävande arbetet, där många av komponenter är mikroskopiskt små.
 

Text och bilder: Anna Sand / bySand‹ Gå till "Nyheter"

61 företag till salu – skulle din företagarkarriär kunna starta med ett färdigt företag?

17.02.2020 | Nyheter
Årligen besöker över 500 kunder Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia för att starta eget. Vid Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs ägarskiftesrådgivning däremot hjälptes förra året cirka 107 olika företag med företagsköp, det vill säga med försäljning av företag.
Läs mera

Hankkeet ja kaikki muut turhuudet

14.02.2020 | Nyheter
Välillä sekä minä että muut kehittämishankkeiden parissa työskentelevät saamme kuulla kommentteja hankkeiden tyhjänpäiväisyydestä tai siitä, miten rahaa laitetaan turhuuteen erilaisissa projekteissa. Ja usein kritisoija on se, joka ei – kutsuista huolimatta – koskaan osallistu hankkeen rahoituksella järjestettyihin maksuttomiin tapaamisiin, koulutuksiin, seminaareihin tai muuhun toimintaan, joka on suunniteltu juuri hänen toimialansa yrittäjiä varten.
Läs mera

Lättföretagandets popularitet syntes även i nyföretagarcentralerna

14.02.2020 | Nyheter
Nyföretagarcentralerna betjänade under år 2019 cirka 14 000 kunder som funderade på företagande och ungefär hälften av dem bestämde sig för att starta eget, precis som under de senaste åren. Både nationellt och i Vasaregionen framträdde särskilt två fenomen: lättföretagandets popularitet samt invandrarnas intresse för företagande.
Läs mera

Klimatfrågor mer framträdande på EnergyWeek

12.02.2020 | Nyheter
Arrangemangen för Vaasa EnergyWeek är i det mest intensiva skedet, och registreringen för energibranschens spetsevenemang i Vasa stadshus 16–19 mars öppnades i början av året. Eventet förväntas locka över 4 600 deltagare.
Läs mera

Dokument, som du kanske aldrig behöver, men som är bra att ha i skick

12.02.2020 | Nyheter
”De här ska alltid beaktas som en helhet” och ”det är bra att inventera sin egen situation” var återkommande påminnelser under VASEKs, Startias, Vasa Företagares och Kust-Österbottens Företagares infokväll som ordnades den 11 februari med teman företagarens viktiga dokument och juridiska fallgropar som företagaren kan stöta på.
Läs mera

Hav, energi, passion – den perfekta gåvan för samarbetspartner

07.02.2020 | Nyheter
Vad kan man ge som present för en företagsgäst eller samarbetspartner? Gåvan kan inte vara någonting att dricka eller sådant som annars är svårt att ha med sig i flygplanet. Gåvan borde vara någonting från Vasaregionen och lokalt, men någonting som passar för alla. Den får inte föråldras i lagret, för man måste ju ha dem alltid tillgänglig, även för...
Läs mera

Comtec investerade i förnyad maskinpark

04.02.2020 | Nyheter
Utveckling och uppdatering av företagets maskinpark är något som inom många branscher kräver stora investeringar. Kaj Wik, ägare till bland annat företaget Comtec SMD Technique Oy Ab, stod inför en sådan process under fjolåret och vände sig till VASEK för att få hjälp när det var dags att fylla i ansökningarna för investeringsstöd.
Läs mera

Förbered dig på allt, fixa dina dokument i skick

27.01.2020 | Nyheter
Överraskande sjukdomsattack, skilsmässa, reklamationstvist med en kund, meningsskiljaktigheter inom bolaget. Jobbiga situationer, och dem kan man ju inte alltid helt undvika. Men man kan och det lönar sig att förbereda sig för dem på bästa möjliga sätt. Med hjälp av en expert.
Läs mera