Brandsektioneringen brister i stor del av byggnadsbränder – utbildning fyllde stort behov

14.09.2018

Jani JamsaJani Jämsä, äldre lärare vid Räddningsinstitutet inleder kursdagen om brandsektionering, tätning av genomföringar och planering av brandtätning med häpnadsväckande statistik:

– I upp till 42 procent av byggnadsbränderna i Finland är det brandsektioneringen som brister. Brandmännen borde kunna lita på att de fungerar när de fattar taktiska beslut om var i byggnaden de vill stoppa branden från att sprida sig.

MauritzI ljuset av denna siffra är det mycket glädjande att på kortkursen som ordnades i samarbete mellan Mauritz Knuts som är projektchef för byggbranschen på VASEK, Vasa stads byggnadstillsyn, Korsholms byggnadstillsyn och Österbottens räddningsverk fylldes auditoriet av huvud-, konstruktions-, VVS- och specialplanerare som ville lära sig mer om ämnet.

Byggnadernas brandsektionering, när den fungerar på rätt sätt, tryggar nödutrymning, hindrar branden från att sprida sig och ger räddningsmän möjlighet att begränsa branden.

– Betydelsen underskattas alltför ofta. Man ifrågasätter om det gör någon skillnad om det finns ett hål i storlek av en tumme mellan brandsektionerna. I sjukhusbranden i Åbo undveks personskador endast tack vare personalens snabba och korrekt utförda evakuering. Brandsektioneringen borde ha gett en halv timme extra tid för evakuering men dörrlinjen höll inte och röken kom över till andra sidan redan efter två minuter. Det fanns ett hål, lika stort som ett huvud, vid kabelhyllan, berättar Jämsa och visar inspelningen från övervakningskameran.

Största risken för brandtätning enligt Jämsä är människor, användare och förvaltare av byggnaden:

– Öppna branddörrar är en stor risk. Ordentlig dörrautomatik hjälper här. Oskyddade genomföringar av rör och kablar är de värsta fienderna. Man öppnar genomföringar och drar nya sladdar genom, men tätningar glöms bort fast de från början var i ordning.

Brandtätningsplan är en special plan som görs upp av en expert. Planer som gjorts av el-, VVS-, ventilations- och konstruktionsplanerarna behövs som hjälp för att kunna se vilka behov det finns för kanaler, avlopp och kabelhyllor, och hurdana öppningar som behövs. För varje brandtätning ska man välja rätta produkter för tätning.

– Tumregeln är att bara en tredjedel av öppningen kan bestå av kabel, två tredjedelar av fyllning. På det sättet kan fyllningen vid brand, när kabeln eller sladden på grund av värmen smälter, svälla ut och fylla hela öppningen, berättar Jämsa och presenterar olika materialalternativ för deltagarna.

– Problemet är att man på byggplatserna tillämpar de här principerna. Man får egentligen inte byta ut produkter som är dokumenterade i brandtätningsplanen utan lov från planeraren. Slutdokumentationen ska skrivas och den ursprungliga planen ska uppdateras så att man korrigerar uppgifterna enligt hur planen blivit genomförd när byggnaden står färdig.

IMG 5095 yleiso

Förvaltning av byggnaden under hela livscykeln bör också tas i beaktande:

– När byggnaden renoveras byts produkter som använts i tätningar ofta ut och de nya motsvarar inte den ursprungliga planen. Det vore bra att ha alla brandtätningar dokumenterade på så sätt att i dokumentet ser man genast vem som har gjort någonting senast och hur tätningarna ska se ut.

Jämsa påpekade också att i och med att renoveringar blir allt fler, ökar behovet för tillfälliga brandtätningar:

– Om byggnaden är delvis byggplats och delvis används samtidigt, är det precis lika viktigt att se till att brandtätningarna fungerar.

 

Kursmaterial (på finska):

Vaasan rakennusvalvonta 
Palo-osastointi, läpivientitiivistys ja palokatkosuunnittelu, Jani Jämsä  
Palokatko-opas  
Palokatkotuotteiden CE-merkintä

 

[contact_member,name=Mauritz Knuts,id=22,details=Name]‹ Gå till "Nyheter"

Senaste information angående coronaläget för företagen

21.01.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Circle's Edge lockar företag som vill bli mera cirkulära och koldioxidneutrala

20.01.2021 | Nyheter
Under året 2021 startas ett nytt affärsbyggprojekt i Vasaregionen. Projektet heter Circle’s Edge och är ett affärsområde på Fågelberget i Korsholm, intill E8-vägen.
Läs mera

Ansökan för andra omgången av kostnadsstödet har inletts – förbered dig noggrant innan du ansöker

20.01.2021 | Nyheter
Den andra omgången av ansökningar om kostnadsstöd som utbetalas av Statskontoret inleddes 21.12.2020. Stödet kan sökas fram till 26.2.2021 kl. 16.15. Kostnadsstödet är avsett för nästan alla företag vars omsättning har minskat med minst 30 procent till följd av coronaviruset.
Läs mera

TietyEVRY utvidgar sin verksamhet i Vasa – omkring 160 nya arbeten

19.01.2021 | Nyheter
TietoEVRY julkaisi 13.1.2021 tiedotteen IT-tukipalveluidensa yhtenäistämisestä osana TietoEVRYn integraatiota. Vaasan seudulle tämä tarkoittaa hienoja uutisia, sillä muutoksen myötä TietoEVRY laajentaa Vaasan toimintaansa ja avaa kaupunkiin uuden IT-tukipalveluiden yksikön suomen- ja ruotsinkielisten asiakkaiden palvelemiseksi.
Läs mera

Företagare, svara på enkäten om kontinuitetsplanering

18.01.2021 | Nyheter
Studerande Ben Wahlberg från Svenska handelshögskolan gör för sin pro gradu-avhandling en enkät för finländska företag om kontinuitetsplanering.
Läs mera

Utveckla, förfina och förbättra – Expertens bästa råd för att starta en webbutik

14.01.2021 | Nyheter
Webbutiker är dagens melodi: år 2019 handlade finländarna för cirka 3,3 miljarder euro på nätet. Man får undra vad som är coronaårets 2020 siffra. Men hur ska en företagare gå till väga med att starta en webbutik? Webcores sakkunnig Joakim Östman gav sina bästa tips på Nyföretagscentrum Startias webbinar den 12 januari.
Läs mera

Företagen behövde råd och stöd under coronaåret 2020 – VASEKs kundantal fördubblades

13.01.2021 | Nyheter
Coronaåret 2020 var naturligtvis utmanande för företagen, vilket återspeglades genast från och med mars 2020 i Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs företagsrådgivning. Företagens utmaningar, ekonomiska svårigheter och utvecklingsbehov som coronan orsakat ökade företagsrådgivningsvolymen anmärkningsvärt.
Läs mera

Årets jämställdhetsföretag i Österbotten utses för första gången

11.01.2021 | Nyheter
När en arbetsplats satsar på jämställdheten mår de anställda bättre. Företag som tänker på jämställdhet har större möjlighet att utvecklas snabbare, är mer innovativa och kan också ofta uppvisa större ekonomisk lönsamhet. För att lyfta fram och hylla företag som aktivt försöker bli mer jämställda kommer priset Årets jämställdhetsföretag i Österbotten att delas ut våren 2021.
Läs mera