Känns det ibland att livet bara innehåller jobb i eget företag? Känner du dig kraftlös när du tänker på utveckling av verksamheten? Känns det som att du är helt ensam i situationen?

Visste du att du utan avgift får använda Startias och VASEKs företagsrådgivarnas tjänster och att du också kan söka en företagsmentor? Du behöver inte medlem i Företagarna för att få tjänsten avgiftsfritt eftersom mentorerna är frivilliga. Har du stött på problem i din affärsverksamhet eller vill utveckla verksamheten? En mentor kan stöda dig och hjälpa lösa dina problem, fungera som bollplank. I Vasaregionen finns ett stort nätverk företagsmentorer och någon av dem kan hjälpa just dig. Det är en enorm möjlighet att kunna ta till vara kompetensen som erfarna företagare, experter inom affärslivet och företagsledare i det här nätverket har. Sök en företagsmentor, bli inte ensam med dina idéer. Läs mer om mentorerna på http://www.yrityskummit.fi.

Hjälp hittar du också från Startias stora nätverk av experter. Du kan via oss beställa tid till dem för kartläggning av din situation - avgiftsfritt.

Antti Alasaari
Antti Alasaari
Företagsrådgivare
+358 44 512 6613
Nya företagare, landsbygdsföretagande Kyrolandet

‹ Gå till "Nyheter"