Av företagare för företagare – Linqit erbjuder en digital mötesplats för företag

30.09.2019

Linqit1Linqit är ett verktyg som hjälper företagen att på ett enkelt och effektivt sätt hitta nya partners, berättar Linqits vd Kjell-Owe Ahlskog.

ExpertenVetLogo webLinqit är en ny digital mötesplats för företag där dessa snabbt och enkelt kan hitta och upphandla extra resurser för kortare eller längre uppdrag. Företaget inledde sin verksamhet för närmare två år sedan, och blev i juli 2019 med i Vasaregionens Nyföretagscentrum Startias nätverk av sakkunnigpartners.

– Genom vårt nätverk av företag vill vi underlätta för företagen att hantera tillfälliga behov av extra arbetskraft eller specialkompetens. För tillfället har vi cirka 200 medlemmar, huvudsakligen små och medelstora företag, och vi växer stadigt. Linqit är ett verktyg som hjälper företagen att på ett enkelt och effektivt sätt hitta nya partners, berättar Linqits vd Kjell-Owe Ahlskog.

Linqit handlar alltså inte om personalrekrytering, utan företagen säljer och köper kunnande.

– Företagsvärlden utvecklas mer och mer åt det hållet att allt inte görs in-house, utan man koncentrerar sig på sin egen kärnkompetens och anlitar någon annan att göra sådant som hamnar utanför ens eget specialitetsområde. Vi försöker själva leva som vi lär: vår marknadsföring, IT-utveckling och delvis kundbetjäning sköts av underleverantörer, säger Ahlskog och fortsätter:

– Alla unga vill inte längre ha traditionella fasta jobb. Vi har gjort det möjligt även för så kallade lättföretagare, alltså yrkesutövare som inte har FO-nummer, att registrera sig i Linqit. Studeranden som registrerar sig i tjänsten får gratis medlemskap så länge studierna varar – vi vill på så sätt uppmuntra dem att börja med företagande.

Företagen som registrerat sig i Linqit har verksamhet inom ett flertal olika branscher, exempelvis energi-, bygg-, IT- och hälsovårdsbranschen. De flesta befinner sig i Österbottens kustregion, men Ahlskog berättar att Linqit siktar på att expandera verksamheten i hela landet och senare även i Norden och Baltikum. En nätbaserad tjänst är inte bunden till ett visst geografiskt ställe. Utökningen utomlands skulle gynna Linqits finländska kunder, eftersom de då kunde nå nya marknader.

linqit2 600pxLinqit är en nätbaserad tjänst.

– För små företag kan marknadsföringen kräva förhållandevis stora resurser. Målet med Linqit är att göra det enklare, vara en kanal som företagare kan använda för att nå ut till vidare marknader, sammanfattar Ahlskog.

– De flesta företag som startar sin verksamhet med Startias hjälp är mikroföretag. De är experter inom sitt valda område, men de kan inte utvecklas och växa utan att samverka med andra företag som kompletterar deras kunnande. Linqit erbjuder dem ett nätverk där det är lätt att nå andra företag. Via nätverket kan man även jämna toppar i verksamheten genom att samarbeta, det vill säga köpa tjänster när det behövs, konstaterar Startias direktör Tommi Virkama.

 Startias sakkunnig- och stödorganisationer

 ‹ Gå till "Nyheter"

Senaste information angående coronaläget för företagen

02.06.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Fredrik förverkligade drömmen om eget trädgårdsföretag

02.06.2020 | Nyheter
Det är högsäsong för trädgårdsföretagen, och sedan förra våren kan Fredrik Skeppar från Övermalax räkna in sig själv i den kategorin. Det första året som egenföretagare i branschen har varit bra och de tips Fredrik fick med sig från Startia och VASEK har tillsammans med ryktet om hans företag haft god utdelning.
Läs mera

Stödpengarna till förmån för regionens företag

01.06.2020 | Nyheter
Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs företagsrådgivningstjänster har använts flitigt under de senaste månaderna. På VASEKs företagstjänster har man hittills hjälpt över 470 olika företag med problemen och utvecklingsbehoven som coronasituationen orsakat.
Läs mera

Stöd för ensamföretagare

27.05.2020 | Nyheter
Kommunerna beviljar ensamföretagare bidrag för att stabilisera verksamheten till följd av coronaepidemin. Beslutet om bidrag för ensamföretagare fattas i den kommun som företaget i företags- och organisationsregistret har som hemkommun (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela eller Storkyro).
Läs mera

Nyheter från MoveIT-projektet

26.05.2020 | Nyheter
En ny chaufför för transportprojektet och Vasa stad fick statsunderstöd för branding av kollektivtrafiken.
Läs mera

Vasa.fi går till final i FM i kommunmarknadsföring

25.05.2020 | Nyheter
Den unika regionala webbtjänsten vasa.fi har valts med till FM-finalen i kommunmarknadsföring. Enligt Kommunförbundet utgår de arbeten som har valts ut till finalen från ett omsorgsfullt varumärkesarbete och de har resulterat i förstärkt livskraft och utveckling.
Läs mera

Nyheter från CERM-projektet

20.05.2020 | Nyheter
Finland har sedan 2016 haft en nationell färdplan för cirkulär ekonomi. Nu skall Österbotten få en egen. Tillsammans med utvecklingsbolagen i Österbotten pågår som bäst arbetet med att ta fram en färdplan för hur Österbotten, med fokus på näringslivet, kan bli en föregångare också när det gäller hållbarhet och cirkulär ekonomi.
Läs mera

Hög tid att söka krisstöd för ensamföretagare

18.05.2020 | Nyheter
Yksinyrittäjien korona-avustus on ollut haettavissa jo jonkin aikaa. VASEKilla, jossa hakemukset käydään läpi ennen kuin ne lähetetään edelleen yrityksen kotikuntaan päätöksentekoa varten, on jo käsitelty yli 280 hakemusta.
Läs mera