Att lyssna på ungdomar – Sökande efter attraktion och hållningskraft

07.05.2021

lukiolaiset

Vasa är sett till gatubilden en ungdomlig stad och faktiskt Finlands största studentstad i relation till dess befolkning. Så många som en av fem av dem man möter på gatan är universitetsstuderande.

– När man lägger till ett internationellt energiteknologikluster med 160 företag och en ständig brist på sakkunniga i ekvationen behöver man inte fundera varför ett av de viktigaste målen med vårt regionmarknadsföringsarbete tillsammans med andra aktörer inom den närmsta framtiden är att särskilt påverka unga att stanna kvar i Vasaregionen även efter studierna, säger marknadsföringschef Mari Kattelus.

I linje med VASEKs strategi är regionkommunikation och -marknadsföring en av huvuduppgifterna för det kommunägda utvecklingsbolaget och i detta har det investerats under de senaste åren eftersom den interregionala konkurrensen om kvalificerad arbetskraft har ökat avsevärt och takten kommer att öka ytterligare i framtiden. VASEK har en samordnande roll i det regionala kommunikationsarbetet och flera organisationer och företag som deltar som partners i arbetet. För tillfället har VASEK tillsammans med Vasa stad på gång en imagekampanj där man söker världens lyckligaste människa från Vasaregionen.

VASEK har tillsammans med Vasa stad och arbetsgivare i regionen genomfört ett antal marknadsföringskampanjer genom åren som specifikt har riktats till millennialer. Detta arbete kommer att systematiskt fortsätta så att medvetenheten om Vasa ökar och att regionen också kan ses som ett alternativ när man funderar på sin karriär och bostadsort.

– I den ingenjörsintensiva Vasaregionen har vi mer män än kvinnor. Det traditionella tankesättet om kvinnors och mäns arbetsplatser bör avskaffas. Därför är det viktigt för oss att också få flickor och kvinnor intresserade av teknikbranschen, och män intresserade av till exempel utbildnings- eller vårdbranschen, säger Kattelus.

miespenkilla

En anledning till oro är att studerandena i Vasa tyvärr ofta lämnar staden efter att studierna slutförts.  Särskilt efter avslutad universitetsexamen riktas blickarna mot huvudstadsregionen eller utomlands. Under studierna borde Vasa kännas som en plats där man trivs och vill bo även efter examen.

– Coronaviruset med sin distansundervisning har gjort att man inte binder sig till studieplatsen som tidigare. Regionkunskapen, dvs. kunskapen om regionens möjligheter, har också försvagats. Detta är något vi måste kämpa emot, säger Kattelus.

VASEKs statistiktjänst, som publicerades i februari, presenterar viktiga statistiska data för regionutveckling och -marknadsföring, som också tydligt avslöjar på vilka punkter regionen ligger i topp, men också de punkter som behöver särskild uppmärksamhet. Till exempel visar den starka migrationen under andra kvartalet hur studerande återvänder till sina hemorter efter läsåret eller bosätter sig någon annanstans.

– Vi är involverade i ett forskningsprojekt som genomförs av E2 Forskning, vilket undersöker vad unga vuxna över 18 år i Vasaregionen vill ha ut av sina liv och vilka faktorer som skulle göra att de stannar kvar i regionen. Vi vill höra tankarna hos unga människor med olika bakgrund och livssituationer genom djupintervjuer, grupparbeten och workshops. Det är viktigt för oss att lyssna på vad ungdomar verkligen förväntar sig av sina framtida karriärer och liv. Om vi inte lyssnar noggrant på deras önskan och möjliggör det liv de vill ha här i Vasaregionen kommer vi att förlora dem någon annanstans, betonar Kattelus.

E2 Forskningens projekt inleds i vår och omfattar även referensstäderna Helsingfors och Uleåborg. Och viktigast av allt: unga människor är involverade i genomförandet av själva projektet och påverkar dess innehåll. Resultaten av undersökningen kommer att delas nästa vår.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Språk-, kommunikations- och webbtjänster – allt under samma tak hos Lingvafix Communications

28.07.2021 | Nyheter
Rainer Ahlvik startade Lingvafix Communications 1992 som bisyssla, och 2011 var det dags att prova på om företagsverksamheten håller även på heltid – vilket den gjorde. År 2019 kom även frun Lilian Åstrand-Ahlvik med i företaget, med en examen i översättning samt 30 års erfarenhet av bl.a. projektadministration och förändringskommunikation i bakfickan.
Läs mera

Kajakuthyrningsföretag fick sin början av kärlek till sporten

08.07.2021 | Nyheter
Företagare Leo Tuisku grundade Vasa Kajakuthyrning i slutet av 2020, men den egentliga verksamheten startade för ett par månader sedan. Tuisku, som driver företaget som bisyssla, berättar att de första kunderna kom på Kristi himmelsfärdsdag, varefter verksamheten börjat rulla på ordentligt.
Läs mera

Avvikelser i VASEKs öppethållningstider och TE-byråns startpengsbehandling i juli

07.07.2021 | Nyheter
VASEK har stängt i juli vecka 28–29, det vill säga 12.–25.7.2021. Österbottens TE-byrå har sommarpaus i startpengsbehandlingen vecka 29, det vill säga 19.7.–25.7.2021.
Läs mera

Utnyttjande av biogas medför flera utmaningar

05.07.2021 | Nyheter
Den 18 juni diskuterades biogas vid Stormossen när CERM-projektledarna Göran Östberg, Rasmus Hautala och via distansanslutning Tomas Knuts bjöd in biogasoperatörer i Österbotten för att diskutera utveckling, framtid och framtida alternativ för utnyttjande av biogas.
Läs mera

”Ni gör ett mycket bra jobb för regionen” – skolbetyget för VASEKs verksamhet till och med 8,6

01.07.2021 | Nyheter
I maj skickade Vasaregionens Utveckling Ab VASEK sin årliga intressentenkät till cirka 180 personer. Bland dem fanns representanter för näringslivet, regionutvecklingsmyndigheter och utbildningssektorn samt genomförare av utvecklingsprojekt. Ordförandena för ägarkommunernas kommunfullmäktige samt -styrelser fick också besvara enkäten.
Läs mera

Vägkartan för koldioxidsnåla transporttjänster ökar transportens hållbarhet och användarantal

29.06.2021 | Nyheter
Inom MoveIT-projektet har man tagit fram vägkartan Koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030, som bidrar till att uppfatta de utvecklingsstigar som kan öka transportens hållbarhet och användarantalet för olika transporttjänster.
Läs mera

Tre lyckliga får Maria Veitola på besök i augusti – över hundra sökanden och anmälda

22.06.2021 | Nyheter
Vasa siktar på att bli den lyckligaste staden i världens lyckligaste land. Som en del av resan söker vi tillsamman med redaktör Maria Veitola den lyckligaste människan i Vasaregionen och samtidigt hela världen. Hela 115 personer anmälde sig själv eller blev anmälda av någon annan!
Läs mera

Ta sommarbussen ut till regionens besöksmål

22.06.2021 | Nyheter
Visit Vasas sommarbussturer inleddes i maj och i juni körs turer fyra dagar i veckan. Med sommarbussen kan man i juni besöka bland annat Södra Vallgrunds och Svedjehamns destinationer, och i juli kommer utbudet att fyllas på med flera besöksmål.
Läs mera