Att bygga upp samarbete är en fortlöpande process: Energy Week i Peking

05.06.2017

Susanna presenting 600pxVasa stads utvecklingsdirektör Susanna Slotte-Kock öppnade evenemangen och framförde en hälsning från Vasa.

Det första kinesisk-finländska samarbetsevenemanget International Clean-tech & Energy Week som byggde på energiteknologin från Vasa arrangerades 13–21 maj 2017 i Peking. Evenemanget var en fortsättning på den första Road Show som hölls i Peking i oktober 2016. Syftet var att överföra den goda andan från Vaasa EnergyWeek till Kinas huvudstad.

Från Finland deltog Wapice, Subsea, Noveteks, Aalto-universitetet, Weeefinder, Mincor Oy, och de österbottniska företagen Arcteq, Citec och Skaala med en gemensam Road Show-presentation.

Wapice 600pxOlli Snellman från Wapice berättar om IoT-lösningar..

– Kina utvecklar och söker aktivt energieffektiva och miljövänliga lösningar till alla industrier. Vasas energikluster är redan välkänt i Pekings teknologicenter Beijing e-Town, som även kan anses som ett företagskluster, berättar Lasse Pohjala, Senior Business Advisor på VASEK. – Syftet med verksamheten är att skapa en möjlighet för företagen från Vasa att inleda affärsverksamhet i Kina. Detta gör vi genom att erbjuda kontakter till företag och universitet i Peking så att man via ett företag får lokalt stöd både i Finland och i Kina. I Vasa är detta företag Fortune High Oy.

Enligt Pohjala kan man nå 16 000 företag enbart i Peking via dessa partners.

– Om ett Vasaföretag visar intresse för Peking, söker vi en lämplig partner för företaget i denna grupp. Som exempel på klusterföretagen kan vi nämna Goldwind, som är världens tredje största vindkraftsbolag och Tellhow, som verkar inom IoT. Båda presenterade sin verksamhet för Vasagruppen på evenemanget. För finländska företagen hade det ordnats matchmaking-möten speciellt med de här två företagen.

Wu Kai Goldwind 600pxMr Wu Kai, styrelsemedlem i Goldwin, presenterar Kinas största vindkraftsföretag.

Under resan skapades praktiska förutsättningar för samarbetet.

– Redan på sommaren 2016 undertecknades ett föravtal om grundandet av ett nordiskt teknologiöverföringscenter i Vasa och nu öppnades dörrarna till ett kinesiskt-finskt teknologicentrum i e-Town i Peking. Teknologicentret kommer att bli en stödpunkt för finländska företag i Peking. Kontakterna och lokalerna kan användas till exempel för verksamhet i stil med pop up-kontor, berättar Pohjala.

Vasa och regionens företag fick bra synlighet på International Clean-tech & Energy Week. Evenemanget var naturligtvis bara ett bland många och det krävs ett fortlöpande arbete för att bygga upp samarbete mellan företag. VASEKs verksamhet med Kina som målsättning begränsar sig inte till Finland, utan även svenska företag som deltar i projektet Cleantech Kvarken var inbjudna till detta EnergyWeek-evenemang som nu för första gången arrangerades i Kina.

kadunylitys 600pxNu ska vi se om vi lyckas gå över gatan... Emellanåt promenerade vi i vimlet i Peking.

 

[contact_member,name=Lasse Pohjala,id=15,details=Name]

 

 

Intrerreg BA SV RGB

 

 
 ‹ Gå till "Nyheter"

Framtidens hållbara samhälle kräver fördomsfrihet

28.09.2023 | Nyheter
Under Hållbarhetsveckan som pågick från den 25 till den 28 september, hölls i Vasa även Green Skills Week. Under denna vecka fick studerande från Vasa universitet, Vamia och Novia höra experter föreläsa om den gröna övergången, välfärdsteknologi, hållbarhet, cirkulär ekonomi och arbetslivet i framtiden.
Läs mera

Familjeföretaget Wellmedic från Korsholm till finalen i den nationella årets nyföretagare-tävlingen

26.09.2023 | Nyheter
Finlands nyföretagarcentrum delar årligen ut pris i årets nationella nyföretagare. Förutom priset i årets nyföretagare som väljs ut av en panel, kommer även ett pris i publikens favorit att delas ut genom en öppen omröstning. Du kan rösta på din favorit online från 26 september till 9 oktober 2023.
Läs mera

SOF-projektet vill lyfta fram Österbotten som ett nav för hållbarhet och cirkularitet

20.09.2023 | Nyheter
Den gröna omställningen är i full gång och vi vill hjälpa Österbottniska företag att ställa om och vara rustade för de krav som ställs.
Läs mera

Finnair lägger till en ny tur på måndagsmorgnar

14.09.2023 | Nyheter
Lentoyhtiö Finnair lisää 30.10. alkaen maanantaiaamuihin Vaasa-Helsinki välille uudet lentoyhteydet seuraavasti:
Läs mera

Jordbrukare - men framförallt entreprenör med stor E

11.09.2023 | Nyheter
Spannmålsdammet ligger i luften och torken går för fullt hos Aulis Nuuja i Tuurala i Storkyro. Även om Nuuja själv också är jordbrukare utgör den egna odlingsarealen endast en liten del av hans verksamhet, som omfattar allt från maskinförsäljning till fastighetsuthyrning, entreprenadarbeten och egen produkttillverkning.
Läs mera

VASEK-anställda belönades med handelskammarens förtjänsttecken

06.09.2023 | Nyheter
VASEK firade sitt 20-årsjubileum den 5 september och hedrade samtidigt anställda som har tjänstgjort i företaget med handelskammarens förtjänsttecken enligt följande:
Läs mera

VASEK 20 år – betydande resultat genom samarbete

05.09.2023 | Nyheter
Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, ett utvecklingsbolag som ägs av sju kommuner i Vasaregionen, firar 20-årsjubileum den 5 september på företagardagen. Vasaregionens kommuner grundade VASEK år 2003.
Läs mera

Vasaregionen i utveckling -jubileumsboken erbjuder flera synvinklar på VASEKs verksamhet

05.09.2023 | Nyheter
I jubileumsboken Vasaregionen i utveckling, som gavs ut på Företagardagen den 5 september, presenteras de viktigaste händelserna under VASEKs första 20 verksamhetsår. Boken beskriver hur vi jobbar som utvecklingsbolag och den kopplar också verksamheten till större skeenden i samhället och näringslivet.
Läs mera