Att bygga upp samarbete är en fortlöpande process: Energy Week i Peking

05.06.2017

Susanna presenting 600pxVasa stads utvecklingsdirektör Susanna Slotte-Kock öppnade evenemangen och framförde en hälsning från Vasa.

Det första kinesisk-finländska samarbetsevenemanget International Clean-tech & Energy Week som byggde på energiteknologin från Vasa arrangerades 13–21 maj 2017 i Peking. Evenemanget var en fortsättning på den första Road Show som hölls i Peking i oktober 2016. Syftet var att överföra den goda andan från Vaasa EnergyWeek till Kinas huvudstad.

Från Finland deltog Wapice, Subsea, Noveteks, Aalto-universitetet, Weeefinder, Mincor Oy, och de österbottniska företagen Arcteq, Citec och Skaala med en gemensam Road Show-presentation.

Wapice 600pxOlli Snellman från Wapice berättar om IoT-lösningar..

– Kina utvecklar och söker aktivt energieffektiva och miljövänliga lösningar till alla industrier. Vasas energikluster är redan välkänt i Pekings teknologicenter Beijing e-Town, som även kan anses som ett företagskluster, berättar Lasse Pohjala, Senior Business Advisor på VASEK. – Syftet med verksamheten är att skapa en möjlighet för företagen från Vasa att inleda affärsverksamhet i Kina. Detta gör vi genom att erbjuda kontakter till företag och universitet i Peking så att man via ett företag får lokalt stöd både i Finland och i Kina. I Vasa är detta företag Fortune High Oy.

Enligt Pohjala kan man nå 16 000 företag enbart i Peking via dessa partners.

– Om ett Vasaföretag visar intresse för Peking, söker vi en lämplig partner för företaget i denna grupp. Som exempel på klusterföretagen kan vi nämna Goldwind, som är världens tredje största vindkraftsbolag och Tellhow, som verkar inom IoT. Båda presenterade sin verksamhet för Vasagruppen på evenemanget. För finländska företagen hade det ordnats matchmaking-möten speciellt med de här två företagen.

Wu Kai Goldwind 600pxMr Wu Kai, styrelsemedlem i Goldwin, presenterar Kinas största vindkraftsföretag.

Under resan skapades praktiska förutsättningar för samarbetet.

– Redan på sommaren 2016 undertecknades ett föravtal om grundandet av ett nordiskt teknologiöverföringscenter i Vasa och nu öppnades dörrarna till ett kinesiskt-finskt teknologicentrum i e-Town i Peking. Teknologicentret kommer att bli en stödpunkt för finländska företag i Peking. Kontakterna och lokalerna kan användas till exempel för verksamhet i stil med pop up-kontor, berättar Pohjala.

Vasa och regionens företag fick bra synlighet på International Clean-tech & Energy Week. Evenemanget var naturligtvis bara ett bland många och det krävs ett fortlöpande arbete för att bygga upp samarbete mellan företag. VASEKs verksamhet med Kina som målsättning begränsar sig inte till Finland, utan även svenska företag som deltar i projektet Cleantech Kvarken var inbjudna till detta EnergyWeek-evenemang som nu för första gången arrangerades i Kina.

kadunylitys 600pxNu ska vi se om vi lyckas gå över gatan... Emellanåt promenerade vi i vimlet i Peking.

 

[contact_member,name=Lasse Pohjala,id=15,details=Name]

 

 

Intrerreg BA SV RGB

 

 
 ‹ Gå till "Nyheter"

Scenografin sätter stämningen – Pia utformar scenmiljöer för teater, film och TV

09.08.2022 | Nyheter
En passion för färg, form och hur man kan förändra stämningen i ett rum med yttre attribut, har alltid funnits hos Pia Enroth, hemma från Korsholm men numera Vasabo. Kombinerat med ett stort teaterintresse var det kanske givet att hon skulle jobba som scenograf. Efter drygt 20 år inom teaterbranschen är Pia numera egen företagare och från första stund har...
Läs mera

Bergö Havsudden är ett unikt stugalternativ i en naturskön havsmiljö

08.07.2022 | Nyheter
Bergö i Malax har länge varit ett populärt ställe för utflykter och villaliv. Nu finns ytterligare alternativ till övernattning i Bergö. Företagaren Torolf West har tre nybyggda stugor som han hyr ut året runt.
Läs mera

Mångsidig advokatbyrå ger råd även på sociala medier

28.06.2022 | Nyheter
Startias långvarige expertpartner Näsman & Båsk är en mångkunnig advokatbyrå. Byrån administrerar inte bara civilrättsliga och straffrättsliga frågor, men också administrativa frågor och har både företags- och privatkunder.
Läs mera

Hållbarhetsarbete på företagsbesök

27.06.2022 | Nyheter
Vöråföretaget Orapac från Oravais producerar förpackningar och har utsett ett eller flera miljömål för sin verksamhet för varje verksamhetsår. Företaget organiserade en hållbarhetseftermiddag för sin personal i torsdags före midsommar. Göran Östberg, VASEKs projektchef för cirkulär ekonomi, och projektchef Tomas Knuts, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, var inbjudna för att prata om hållbarhet och leda en diskussion om hur hållbarhet kan...
Läs mera

Sommarbusstrafiken fortsätter runt om i tre kommuner även under den kommande sommaren

17.06.2022 | Nyheter
Förra sommaren genomfördes i samarbete med Vasaregionens Utveckling VASEK och Visit Vasa lanseringen av sommarbussen dvs. en gemensam transport till de mest populära besöksmålen i vår region. Projektet, som fick finansiering från arbets- och näringsministeriet, hade som mål att inleda en pilot för att öka antalet besökare till de olika företagen och besöksmålen på ett mer miljövänligt sätt.
Läs mera

Vet detta om startpeng och undvik fallgroparna

16.06.2022 | Nyheter
Syftet med startpeng är att trygga företagarens utkomst tills företagsverksamheten kommer ordentligt igång. Startpengen är ett inkomsttillägg för företagaren, inte företagets pengar. En företagare måste kunna leva och kanske försörja sin familj även när det inte går att betala ut tillräckligt med lön åt sig själv i början av företagsverksamheten.
Läs mera

Företagsrådgivare anträffbara även i kommunhuset – boka alltid tid på förhand

15.06.2022 | Nyheter
Via online-bokningskalendern kan du boka möte, videomöte eller telefontid med en företagsrådgivare till en tidpunkt som passar dig.
Läs mera

Besökscentret Meteoria fick utmärkelsen som grön föregångare

14.06.2022 | Nyheter
Besökscentret Meteoria fick status som föregångare för hållbar utveckling och STF Sustainable Travel Finland -certifikatet. Meteorian som attraktion är den första STF-föregångaren inom Visit Vaasas område och bland de första i hela landet. STF-utmärkelsen beviljas på basen av olika miljömässiga, sociokulturella och ekonomiska kriterier. Utmärkelsen kan sägas vara en belöning för det systematiska arbete som man målmedvetet genomfört kring besökscentret...
Läs mera