Susanna presenting 600pxVasa stads utvecklingsdirektör Susanna Slotte-Kock öppnade evenemangen och framförde en hälsning från Vasa.

Det första kinesisk-finländska samarbetsevenemanget International Clean-tech & Energy Week som byggde på energiteknologin från Vasa arrangerades 13–21 maj 2017 i Peking. Evenemanget var en fortsättning på den första Road Show som hölls i Peking i oktober 2016. Syftet var att överföra den goda andan från Vaasa EnergyWeek till Kinas huvudstad.

Från Finland deltog Wapice, Subsea, Noveteks, Aalto-universitetet, Weeefinder, Mincor Oy, och de österbottniska företagen Arcteq, Citec och Skaala med en gemensam Road Show-presentation.

Wapice 600pxOlli Snellman från Wapice berättar om IoT-lösningar..

– Kina utvecklar och söker aktivt energieffektiva och miljövänliga lösningar till alla industrier. Vasas energikluster är redan välkänt i Pekings teknologicenter Beijing e-Town, som även kan anses som ett företagskluster, berättar Lasse Pohjala, Senior Business Advisor på VASEK. – Syftet med verksamheten är att skapa en möjlighet för företagen från Vasa att inleda affärsverksamhet i Kina. Detta gör vi genom att erbjuda kontakter till företag och universitet i Peking så att man via ett företag får lokalt stöd både i Finland och i Kina. I Vasa är detta företag Fortune High Oy.

Enligt Pohjala kan man nå 16 000 företag enbart i Peking via dessa partners.

– Om ett Vasaföretag visar intresse för Peking, söker vi en lämplig partner för företaget i denna grupp. Som exempel på klusterföretagen kan vi nämna Goldwind, som är världens tredje största vindkraftsbolag och Tellhow, som verkar inom IoT. Båda presenterade sin verksamhet för Vasagruppen på evenemanget. För finländska företagen hade det ordnats matchmaking-möten speciellt med de här två företagen.

Wu Kai Goldwind 600pxMr Wu Kai, styrelsemedlem i Goldwin, presenterar Kinas största vindkraftsföretag.

Under resan skapades praktiska förutsättningar för samarbetet.

– Redan på sommaren 2016 undertecknades ett föravtal om grundandet av ett nordiskt teknologiöverföringscenter i Vasa och nu öppnades dörrarna till ett kinesiskt-finskt teknologicentrum i e-Town i Peking. Teknologicentret kommer att bli en stödpunkt för finländska företag i Peking. Kontakterna och lokalerna kan användas till exempel för verksamhet i stil med pop up-kontor, berättar Pohjala.

Vasa och regionens företag fick bra synlighet på International Clean-tech & Energy Week. Evenemanget var naturligtvis bara ett bland många och det krävs ett fortlöpande arbete för att bygga upp samarbete mellan företag. VASEKs verksamhet med Kina som målsättning begränsar sig inte till Finland, utan även svenska företag som deltar i projektet Cleantech Kvarken var inbjudna till detta EnergyWeek-evenemang som nu för första gången arrangerades i Kina.

kadunylitys 600pxNu ska vi se om vi lyckas gå över gatan... Emellanåt promenerade vi i vimlet i Peking.

 

Lasse Pohjala
Lasse Pohjala
Senior Business Advisor
+358 400 629 388
Etablerings- och internationaliseringstjänster; Företagstomter och företagslokaler

 

 

Intrerreg BA SV RGB

 

 
 

‹ Gå till "Nyheter"